(Minghui.org) از تمرین‌کنندگان فالون گونگ دعوت شد تا در تاریخ 15 اکتبر، در مراسم افتتاحیه مسابقات ماراتن 2017 تایوان در میائولی به‌اجرا بپردازند.

اجرای آنان قبل از طلوع خورشید در ساعت 5:30 صبح، زیر نم‌نم باران آغاز شد و ضربات منظم طبل‌شان تشویق گرم دوندگان و تماشاچیان را درپی‌ داشت.

اجرای نوزاندگان طبل کمریِ تمرین‌کنندگان فالون گونگ در مراسم افتتاحیه مسابقات ماراتن 2017 تایوان در میائولی.

عکس گروهی آقای شو یائوچانگ، شهردار میائولی (مرکز، سمت راست)، زنگ میلو، از شهر گونگ‌گوآن (مرکز، دومین نفر از راست) و شیه چون‌مِی، سرپرست شهرک شیتان با گروه نوازندگان طبل کمریِ فالون گونگ.

حدود 3000 دونده در مسابقات ماراتن کامل، نیمه‌ماراتن، 9 کیلومتر و 5 کیلومتر شرکت کردند. تمرین‌کنندگان فالون گونگ برای ترویج این تمرین، در طول مسیر گل‌های نیلوفر آبی دست‌ساز را توزیع کردند.

دانشجویان بین‌المللی از اسلواکی، یونیلی (سمت راست)، پترا (وسط) و آدریان (سمت چپ) خوشحال هستند که نشان گل نیلوفر آبی را از تمرین‌کنندگان گرفته‌اند.

دانشجویان بین‌المللی از اسلواکی، یونیلی، پترا و آدریان، خوشحال بودند که هر کدام یک گل نیلوفر آبی دست‌ساز از تمرین‌کنندگان گرفته‌اند. آنها بعد از اینکه شنیدند یک باشگاه فالون گونگ در دانشگاه‌شان وجود دارد، تصمیم گرفتند اطلاعات بیشتری درباره این تمرین کسب کنند.