(Minghui.org) مدیران مدرسه‌ام یک روز از من خواستند در کلاسی بنشینم که معلمِ نمونه‌ای در آن تدریس می‌کرد. آن معلم پس از خواندن مقاله‌ای کوتاه به اطراف کلاس نگاهی کرد و گفت: «همه آنهایی که احساس می‌کنند می‌توانند خلاصه‌ای از مقاله را بگویند، دست خود را بالا ببرند.»

حدود 85 درصد از دانش‌آموزان دست خود را بالا بردند. وقتی معلم از دو دانش‌آموز خواست تا خلاصه مقاله را بگویند، آنها توانستند این کار را انجام دهند. سپس معلم لبخندی زد و پرسید: «آیا حالا می‌توانید معنی کلی این مقاله را بگویید؟» یکی از آن دو دانش‌آموز توانست چنین کاری را انجام دهد، درحالی‌که دیگری نتوانست.

پس از یادآوری این کلاس، ناگهان پاراگرافی در یک مقاله تبادل تجربه در وب‌سایت مینگهویی را به‌یاد آوردم. در این مقاله، سه تمرین‌کننده تازه خواندن بخش «گوآن‌دینگ» در سخنرانی چهارم جوآن فالون را به پایان رسانده بودند.

یکی از تمرین‌کنندگان به سمت چپ خود برگشت و پرسید: «گوان‌دینگ چیست؟» آن شخص گفت: «نمی‌دانم.» سپس آن تمرین‌کننده از شخصی که سمت راستش نشسته بود، همان سؤال را پرسید. آن تمرین‌کننده پاسخ داد: «گوان‌دینگ توان انرژی شما را افزایش می‌دهد.» این پاسخ درست نبود.

برخی از تمرین‌کنندگان قدیمی را می‌شناسم که جوآن فالون را صدها یا حتی هزار بار خوانده‌اند، اما چه مقدار از معنای جوآن فالون، حتی معنای سطحی آن، را درک می‌کنند؟

گوآن‌دینگ چیست؟ چرا برخی از تمرین‌کنندگان گونگ خود را افزایش نمی‌دهند؟ روند تبدیل ماده سفید و ماده سیاه به یکدیگر چیست؟

احساس می‌کنم که ضروری است آنچه را می‌خوانیم، درک کنیم. چند سال است که فا را خوانده‌ام. درکم این است که خواندن، رونویسی کردن و ازبر خواندن، همه «شکل‌هایی» از مطالعه فا هستند. مهم‌ترین چیز این است که فا را از طریق این شکل‌ها درک کنیم.

در مثال بالا، اگرچه یکی از دانش‌آموزان مدرسه توانست خلاصه‌ای از مقاله را بگوید، اما قادر به درک معنای آن نبود. آیا این مشابه آن دو تمرین‌کننده نیست که بخش گوآن‌دینگ را خواندند، اما معنای آن را درک نکردند؟

استاد بیان کردند:

«ما نباید به ظاهر ابزار و وسایل توجه کنیم بلکه باید به ثمربخشی آنها توجه داشته باشیم.» (جوآن فالون)

معتقدم که نباید فقط بر خواندن یا حفظ کردن فا تأکید داشته باشیم، بلکه باید حقیقتاً بر درک آن تمرکز کنیم. آنگاه «تأثیر» آن متفاوت خواهد بود.

طی چند سال گذشته، با خواندن هر جمله، و دیدن اینکه آیا معنای آن را در متن آن پاراگراف درک می‌کنم، فا را ازبر کرده‌ام. متوجه شدم که پس از انجام این کار برای چند بار، می‌توانم کل پاراگراف را ازبر بخوانم.

ازبر خواندن فا باید بر اساس درک محتوای آنچه ازبر می‌خوانیم، باشد. در واقع، این صرفاً یک تمرین برای حفظ کردن نیست. درواقع از بر خواندن فا فقط یکی از شکل‌های زیاد تزکیه را نشان می‌دهد. مهم‌ترین جنبۀ ازبر کردن فا میزان درک‌مان از آن است.

حالا وقتی که جوآن فالون و مقالات هم‌تمرین‌کنندگان را می‌خوانم یا با برخی تضادها برخورد می‌کنم، اصول فا فوراً در ذهنم ظاهر می‌شوند. به این طریق در زندگی روزمره، فا به من می‌آموزد و مرا راهنمایی می‌کند.