(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در لِویس، اسلواکی، در ۲۱ و ۲۲ دسامبر ۲۰۱۷، به‎منظور بالا بردن سطح آگاهی مردم درباره آزار و شکنجه ۱۸ ساله فالون گونگ در چین توسط حزب کمونیست چین (ح.ک.چ)، رویدادهایی را برگزار کردند. آنها همچنین خواستار پایان دادن به برداشت اعضای بدنِ تمرین‎کنندگان زنده فالون گونگ شدند که توسط ح.ک.چ و با مجوز دولت انجام می‌شود.

تمرین‎کنندگان برای جمع‎آوری امضاء، میزی حاوی مطالب اطلاع‌رسانی را قرار دادند. برخی پنج مجموعه تمرینات فالون گونگ را نشان دادند. دیگران در میان افراد بروشور توزیع کردند. بسیاری از مردم دادخواست علیه آزار و شکنجه را امضاء کردند.

تمرین‎کنندگان فالون گونگ را در لِویس معرفی کرده و علیه آزار و شکنجه امضاء جمع‎آوری می‌کنند.

پسری دادخواست را امضا کرد و روز بعد دوباره به آنجا آمد تا در توزیع بروشور به تمرین‎کنندگان کمک کند. او دو امضاء جمع‎آوری کرد.

چهار کودک کولی تمرینات فالون گونگ را در همانجا یاد گرفتند. یکی از آنها گفت وقتی چشم‎هایش را بست، نور طلایی دیده است. سپس او گفت که در بُعدی دیگر، نبرد بین خوبی و پلیدی را دیده و از اینکه تمرین‎کنندگان فالون گونگ در چین کشته می‎شوند، احساس خیلی بدی دارد. قبل از رفتن با صدای بلند گفت: «فالون دافا خوب است!»

او و دوستانش پس از مدتی برای یادگیری تمرینات برگشتند. آنها به پیوستن به گروه تمرینی در پارک در روز شنبه علاقه‎مند شدند.