(Minghui.org) تمرین‌کننده‌ای اخیراً دو ماجرا را به اشتراک گذاشت. او به هم‌تمرین‌کننده‌ای قول داده بود که مقداری مطالب روشنگری حقیقت به‌دستش خواهد رساند اما به‌دلیل برخی از کارهای بی‌اهمیت، این کار را نکرد. همان روز یک تصادف کوچک با خودرو داشت.

در موقعیتی دیگر، خواهرش از او پول قرض کرده بود. این تمرین‌کننده نگران بود که خواهرش این پول را برنگرداند، بنابراین به خواهرش گفت که بخشی از پول به افراد دیگر تعلق دارد. این تمرین‌کننده همان روز تصادف دیگری با خودرو برایش اتفاق افتاد.

این تمرین‌کننده متوجه شد که نیروهای کهن شیطانی از شکاف‌هایش استفاده کرده‌اند. ماجرای اول نشان می‌دهد که او عهد خود را شکست، و دومی نشان می‌دهد که دروغ گفت. از طریق این دو حادثه، این تمرین‌کننده متوجه شد که اگر قلب یک تزکیه‌کننده صالح نباشد، عواقب منفی به دنبال خواهد داشت. او همچنین متوجه شد که اگر قلب او صالح باشد، می‌توان تمام مشکلات را برطرف کرد.

برای یک تمرین‌کننده مهم است که وقتی در معرض آزمایشهای بزرگ قرار می‌گیرد، افکار درست را حفظ کند. اما آزمون‌های جزئی نیز مهم هستند. از فا، آموخته‌ایم که این دنیای بشری به یک معبد بزرگ برای تزکیه ما شباهت دارد و همچنین مانند یک دیگ ذوب‌کننده است. این جایی است که ما تزکیه می‌کنیم. هر چیزی که در اینجا اتفاق می‌افتد مربوط به تزکیه ما است. بنابراین همه چیز در زندگی روزمره ما می‌تواند یک آزمون شین‌شینگی برای ما باشد. این بدین معنی است که ما باید در مواجهه با آزمون‌های جزئی نیز صالح باشیم. اگر ما فقط در برابر آزمون‌های مهم افکار درست داشته باشیم، درواقع وابستگی‌هایی داریم و در طلب چیزی هستیم، زیرا انگیزۀ داشتن افکار درست در مواجهه با آزمایش‌های بزرگ ممکن است از تزکیه حقیقی نیاید، بلکه از داشتن قصد برای گذراندن آزمون می‌آید.

به‌عنوان مثال، یک فرد عادی می‌تواند در آزمون رانندگی خوب عمل کند، اما بعداً ممکن است الکل مصرف کند و رانندگی کند. این واقعا خوب نیست اگر تمرین‌کنندگان فقط در موارد خاص به‌خوبی عمل کنند و هنگامی که آن رویداد خاص به پایان رسید، خود را رها سازند.

استاد در مقاله «محیط» (نکات اصلی برای پيشرفت بيشتر) بیان کردند:

«معمولا می‌بينم وقتی كه فا را مطالعه می‌كنيد و يا تمرين‌ها را انجام می‌دهيد در وضعيت ذهنی خوبی هستيد، ولی وقتی در برخورد با مردم ديگر و محيط كارتان قرار می‌گيريد مانند مردم عادی می‌شويد. بعضی اوقات حتی بدتر از مردم عادی نيز به‌نظر می‌رسيد. رفتار يک مريد دافا چگونه می‌تواند اين‌چنين باشد؟»

همچنین استاد در «آموزش فای ارائه شده در کنفرانس فای سان‌ فرانسیسکو ۲۰۱۴» بیان کردند:

«گاهی اوقات مشاهده می‌کنم که، در بسیاری از مواقع، روشی که برخی از مریدان دافا عمل می‌کنند واقعاً نگران‌کننده است. اما وقتی واقعاً به موضوعات اصول مریدان دافا می‌رسد، می‌توانید واقعاً ببینید که، "آهان، این یک مرید دافا است."»

در این تعالیم استاد اشاره کردند که ما هنگام مواجهه با موضوعات مربوط به اصول مریدان دافا افکار درست داریم، اما ایشان همچنین اشاره کردند که در ارتباط با مسائل کوچک شین‌شینگ‌مان مطابق با استاندارد نیست. استاد خودخواهی‌ و ذهن‌های پیچیده و بسیاری از نقاط ضعف‌مان را می‌بینند که سعی نکرده‌ایم آنها را کنار بگذاریم.

استاد نگران همه این مسائل هستند؛ با این حال ما اغلب این شکاف‌ها در تزکیه‌مان را نادیده می‌گیریم.

استاد در «یک مرید دافا چیست» بیان کردند:

«شما تزکیه‌‏کننده هستید. من درباره‌‏ گذشته‌‏تان صحبت نمی‌‏کنم، دربارۀ اینکه زمانی به چه صورت بودید، یا در سطح و ظاهر چه چیزی را به نمایش می‌‏گذارید. دارم درباره‌‏ درون‌‏مایه و معنای زندگی شما صحبت می‌‏کنم، مسئولیتی که به دوش دارید، و مأموریت تاریخی شما. فقط به این ترتیب واقعاً یک مرید دافا هستید.»

موجودات در جهان از فا منحرف شده‌اند و در آستانه نابودی قراردارند. استاد به‌منظور نجات جهان و موجودات ذی‌شعور فا را آموزش می‌دهند تا ما بتوانیم تغییرات اساسی در شین‌شینگ‌مان ایجاد کنیم. فقط اگر بتوانیم تغییرات حقیقی درعمق وجودمان ایجاد کنیم، می‌توانیم به کمال دست یابیم و می‌توانیم جهان خودمان را حفط کنیم.

استاد در مقاله «نصيحت هشدارآميز» (نکات اصلی برای پيشرفت بيشتر) بیان کردند:

«درعمل تزكيه، به‌طور واقعی و استوار با اتکا به خودتان، درحال پيشرفت نيستيد، چيزی كه می‌تواند باعث تغييرات درونيِ بزرگ و اساسی شود. برعکس، بر قدرت من تکيه می‌كنيد و از عوامل قدرتمند بيرونی استفاده می‌كنيد. اين هرگز نمی‌تواند سرشت بشری شما را به سرشت بودايی تبديل كند. اگر هر يک از شما بتوانید فا را از اعماق ذهنتان درک كنيد، آن به‌طور واقعی تجلی فا، كه قدرتش هيچ حد و مرزی نمی‌شناسد خواهد بود- ظهور مجدد فای عظيم بودا در دنيای بشری!»

اگر ما بتوانیم که با آزمون‌های بزرگ و کوچک به یک شیوه برخورد کنیم، افکار درست‌مان را در هر لحظه حفظ کنیم و خودمان را بر طبق فا اداراه کنیم، آزمون‌ها یا سختی‌های بزرگ توسط شین‌شینگ محکم و استوار و افکار درست خالص‌مان که در طول تزکیه روزانه‌مان کسب کرده‌ایم حل و فصل یا متلاشی خواهد شد. در مقابل، اگر ما نتوانیم در رابطه با امور روزمره مانند تزکیه‌کنندگان رفتارکنیم، با انواع مشکلات ناشی از مشکلات شین‌شینگی‌مان برمی‌خوریم.