(Minghui.org) فعالیت‌های اخیر در آریزونا برای اهالی این منطقه فرصت‌هایی را فراهم کرد تا درباره فالون دافا بیاموزند. این تمرین، مدیتیشن باستانی است که مزایای جسمی و معنوی را برای افراد به ارمغان می‌آورد.

شب بین‌المللی در دانشگاه ایالتی آریزونا (ASU)

تمرین‌کنندگان فالون دافا در طول شب بین‌المللی در دانشگاه ملی آریزونا در تاریخ 17 نوامبر 2017 به معرفی این تمرین پرداختند.

تمرین‌کنندگان در روز 17 نوامبر در شب بین‌المللی در دانشگاه ایالتی آریزونا در تمپی به سایر گروه‌ها پیوستند. بسیاری از دانشجویان سؤالاتی را پرسیدند و برای دریافت اطلاعات درباره فعالیت‌های آتی، اطلاعات تماس خود را به تمرین‌کنندگان دادند.

یک دانش‌آموز که قبلاً در چین با تمرین‌کنندگان صحبت کرده بود، گفت: «فالون دافا فوق العاده است!» همانطور که یک دانشجوی چینی توقف کرد تا در مورد این تمرین بشنود، پدرش پیش آمد و گفت که آنجا را ترک کند. زیرا او تحت تأثیر تبلیغات افتراآمیز حزب کمونیست قرار داشت. وقتی آنها بعداً بازگشتند، تمرین‌کنندگان حقایق درباره فالون دافا را به آنها گفتند و به روشنگری درباره تبلیغات دروغین رژیم کمونیست چین پرداختند. پدر و دختر هر دو از دریافت مطالب خوشحال بودند.

راهپیمایی روزهای گیلبرت

تمرین‌کنندگان در روز 18 نوامبر 2017 به راهپیمایی روزهای گیلبرت پیوستند.

همچنین در منطقه متروی فینیکس، تمرین‌کنندگان در روز 18 نوامبر در راهپیمایی روزهای گیلبرت شرکت کردند. علاوه بر راهپیمایی، آن میزبان دوی نیمه ماراتن و مسابقات ۱۰ کیلومتر سرعت برای جشن میراث گیلبرت بود.

تمرین‌کنندگان با جلوداریِ بنر «فالون دافا خوب است» تمرینات را برای تماشاگران راهپیمایی به نمایش گذاشتند. میزبان اعلام کرد که فالون دافا یک سیستم خودشفابخشی است که شامل پنج تمرین ملایم است و از اصول حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری پیروی می‌کند. بعد گفت که به‌رغم آزار و اذیت در چین، این تمرین در سراسر جهان از محبوبیت برخوردار است. بسیاری از مردم با تشویق خود حمایت‌شان را نشان دادند.

بیش از 100 نفر دادخواست توقف سرکوب در چین به ویژه برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون دافا را امضاء کردند. در میان آنها، خانمی گفت که تحت تأثیر شجاعت و استقامت تمرین‌کنندگان قرار گرفته است.