(Minghui.org) یکی از سکنه شهر مودانجیانگ که به‌خاطر اعتقادش بازداشت شده بود دوباره به بیمارستان محلی منتقل شد. در کمتر از سه ماه بازداشت، این بار دوم است که او نیاز به احیای اضطراری دارد.

در‌حالی‌که آقای دای چیهونگ، نگهبان سابق در زندان مودانجیانگ، در بیمارستان بستری است، خانواده‌اش پس از تهدید شدن توسط مقامات محلی، جرأت نکرده‌اند به ملاقات او بروند، همچنین به بیمارستان دستور داده شده که وضعیت او مسکوت بماند.

آقای دای در 31 اوت 2017 بخاطر امتناع از نفی فالون گونگ دستگیر شد. این روش معنوی توسط رژیم کمونیست چین مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. او از آن زمان در بازداشت پلیس بوده است.

گزارش‌های مرتبط:
زندگی مأمور سابق پلیس که مکرراً به‌خاطر باورش زندانی شده، در خطر است
آقای دای چیهونگ در شرایط بحرانی
دای چیهونگ، یک پلیس خوب، با باتوم الکتریکی در زندان جیاموسی تحت شکنجه قرار گرفت
تمرین‌کنندگان آقای هو شیکای و آقای دای چیهونگ به حبس محکوم شدند