(Minghui.org) تمرین فالون دافا را در مارس 2016 شروع کردم. سابقاً خلق و خوی تندی داشتم و من و شوهرم در تمام اوقات با هم دعوا داشتیم. می‌خواستم در هر جر و بحثی پیروز شوم. فکر می‌کردم که نمی‌تواند هیچ کاری را به درستی انجام دهد و تمام آنچه که می‌دیدم نقاط ضعفش بود. فکر می‌کردم که زندگی با من خوب نبوده است و افسرده شده بودم.

بعد از شروع تمرین فالون دافا، زندگی کردن با اصول حقیقت، نیکخواهی، بردبای را شروع کردم و سطح شین‌شینگم را رشد دادم. اکنون نسبت به اعضای خانواده‌ام باملاحظه هستم و قادرم که با شوهرم مهربان باشم.

یک شب تابستانی داغ در سال گذشته، شوهرم به خانه آمد و از من خواست که برای شام نودل سرد درست کنم. آن را درست کردم اما زمان فرستادن افکار درست بود، بنابراین به او گفتم که شامش را میل کند و من بعد از او خواهم خورد. ناگهان صدای فریاد شوهرم را شنیدم: «آیا مجبوری آن همه نودل درست کنی؟ بعد از 20 سال هنوز نمی‌دانی که چقدر درست کنی! آیا احمق شده‌ای؟»

نزدیک بود که کنترلم را ازدست بدهم و عصبانی شوم، در همان موقع ناگهان تعالیم فا را در رابطه با بالابردن شین‌شینگ در زمان بروز اختلاف و درگیری بیاد آوردم. متوجه شدم که نباید ناراحت شوم و اینکه درعوض باید از او تشکر کنم. ایستادم و به او لبخند زدم و گفتم: «لحن صدایت طوری است که گویا در حال آواز خواندن هستی.» با تعجب به من نگاه کرد و خانه را ترک کرد.

در گذشته بردباری برایم خیلی مشکل و حتی دردناک بود. اکنون احساس متفاوتی دارم و می‌دانم که وقتی حقیقتاً بخواهم خودم را تغییر دهم، امور می‌توانند خیلی شگفت‌انگیز شوند.

خودم را به هم‌تمرین‌کنندگان خواهم رساند و باجدیت در مسیر فالون دافا تزکیه خواهم کرد.