(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در هیروشیمای ژاپن در 13 سال متوالی در جشنواره «صلح و عشق» شرکت کرده‌اند. این جشنواره یک رویداد بین‌المللی است که بر ترویج ارتباط میان فرهنگ‌های مختلف ده هزار خارجی از 90 کشور که در این شهر زندگی می‌کنند، متمرکز شده است.

نمایش تمرینات فالون گونگ

اجرای تمرین‌کنندگان با طبل‌های کمری سنتی چینی

تمرین‌کنندگان مطالبی را توزیع و تمرینات را به نمایش گذاشتند و تمرین را به شرکت‌کنندگان علاقه‌مند در جشنواره آموزش دادند.

بسیاری از مردم می‌خواستند درباره این تمرین رشد و بهبود خود یاد بگیرند.

خبرنگاری از ایستگاه تلویزیونی محلی از غرفه فالون گونگ عکس‌ گرفت و با یک تمرین‌کننده مصاحبه کرد.