(Minghui.org) اخیراً در وب‌سایت مینگهویی مقاله‌ای با عنوان «یک تزکیه‌کننده نباید در امور مردم عادی مداخله کند» منتشر شد. نویسنده مزبور از مقاله‌ دیگری انتقاد کرده بود که در آن تمرین‌کننده‌ای با استفاده از قدرت فوق‌طبیعی خود به پلیس در کشف یک جرم کمک کرده بود.

هرکسی یک تزکیه‌‌کننده است

تعداد تمرین‌کنندگانی که دارای توانایی‌های فوق‌طبیعی‌ بوده و مقالاتی دراین‌خصوص نوشته باشند اندک است. به‌هرحال، این مقالات می‌توانند سایر تمرین‌کنندگان را تشویق کرده و ذهنشان را باز کنند و به کسانی که چشم آسمانی‌شان باز نیست اعتمادبه‌نفس بدهند و تاًثیرات مثبتی داشته باشند.

اما برخی از تمرین‌کنندگان با نوشتن چنین مقالاتی موافق نبوده و آنها را به‌طور افراطی مورد انتقاد قرار می‌دهند. آنها نگران هستند که این نوع مقالات ممکن است خوانندگان را به مسیری نادرست سوق دهند. برخی از تمرین‌کنندگان درخصوص مقالاتی که بر توانایی‌های فوق‌طبیعی تاًکید می‌کنند، دیدگاهی منفی دارند.

به عقیده من، تمرین‌کنندگانی که توانایی‌های فوق‌طبیعی دارند نیز تزکیه‌کننده هستند. آنها موجودات خدایی نیستند. این موضوع درخصوص کسانی که چشم آسمانی‌شان بسته است نیز صدق می‌کند، آنها نیز مسیر تزکیه‌شان را طی می‌کنند و همچنین ممکن است سقوط کنند.

استاد نظاره‌گر همه مریدان هستند. بنابراین، ما نباید این تمرین‌کنندگان را مورد انتقاد قرار دهیم، حتی نباید برای آنها نگران باشیم، چه رسد به اینکه به‌سرعت واکنش نشان داده و از مقالات آنها انتقاد کنیم. استاد چنین مسیری را برای آنها نظم و ترتیب داده‌اند، بنابراین باید برای این تمرین‌کنندگان ارزش قائل شویم.

اعتبار بخشی به فا یا به خود

به نظر من، استفاده از توانایی‌های فوق‌طبیعی برای کمک به مأموران پلیس درخصوص جرم و جنایت، ایده خوبی است. چرا؟ یک تمرین‌کننده باید هرکاری را براساس بنیان و انگیزه‌ای درست و صالح انجام دهد. اما آیا شما می‌خواهید به فا اعتبار ببخشید یا به خودتان؟

تمرین‌کننده‌ای که به پلیس کمک کرد، درک درستی داشت. او گفت: «دستگیری مجرمان به‌طور کلی مسئله‌ای مربوط به زندگی مردم عادی است و یک تمرین‌کننده معمولاً نباید در آن درگیر شود. اما این ماًمور پلیس، که اعضای خانواده‌اش فالون ‌دافا را تمرین می‌کنند، دیدگاه مثبتی نسبت به دافا دارد و چند بار به تمرین‌کنندگان کمک کرده بود. به‌منظور اعتباربخشی به فا و ترغیب افراد مهربان، تصمیم گرفتم با استفاده از توانایی‌های فوق‌طبیعی‌ام به او کمک کنم.»

این نشان می‌دهد که نویسنده آن مقاله آگاه بود که درحال انجام چه‌ کاری است. در طول آزار و شکنجه، چه تعداد از مأموران پلیس نظرات مثبتی نسبت به دافا پیدا کردند؟ چه تعداد از آنها به ما کمک کرده‌اند؟ ازآنجا‌که پلیس مزبور به تمرین‌کنندگان کمک کرد و بعدها از آنها خواست که به او کمک کنند، استفاده از توانایی‌های فوق‌طبیعی برای کمک به او کار درستی است. درکل هدف ما اعتباربخشی به فا و نجات او است. بنابراین، در طی چنین دوره خاص از تاریخ، کار خوبی است که متوجه شود تمرین‌کنندگان دافا افرادی عادی نیستند و اینکه دافا می‌تواند توانایی‌های فوق‌طبیعی را به‌ظهور برساند. وظیفه ما در دوره اصلاح فا نجات مردم است. این چیزی است که استاد از ما می‌خواهند.

اگر آن مأمور پلیس آگاه شود که تمرین‌کننده مزبور قادر بود به او کمک کند ولی از انجام آن امتناع کرد، چه عواقبی حاصل خواهد شد؟ اما اگر بداند که او از توانایی‌های فوق‌طبیعی در ردیابی جرائم استفاده کرده است، کاری که مردم معمولی قادر به انجام آن نیستند، در آینده چه دیدگاهی نسبت به دافا خواهد داشت و چگونه با تمرین‌کنندگان رفتار خواهد کرد. بدون شک احترام بسیاری برای آنها قائل خواهد شد. حتی ممکن است تمرین تزکیه را شروع کند. این چیز خوبی است. اگر او این مطلب را اشاعه دهد، اثرات مثبت آن حتی بیشتر خواهد شد.

به افراط نروید

در تاریخ، تزکیه‌کنندگان اغلب با استفاده از قدرت‌های فوق‌طبیعی خود افراد شیطانی را مجازات می‌کردند. در آینده، زمانی‌که مردم درباره کمک تمرین‌کنندگان به پلیس صحبت کنند، همه آن را کار درستی در نظر می‌گیرند، به‌خاطر اینکه وظیفه ما نجات مردم است. به عقیده من، انجام چنین کاری خوب است به‌شرطی که به افراط نرویم.

چند سال‌ پیش در منطقه ما روستایی دچار خشکسالی شدیدی شد و حرفه‌ای‌ترین چاه‌کن‌ها هم نتوانستند با حفاری‌های متعدد به آب دسترسی پیدا کنند. یک روستایی پیشنهاد کرد که از تمرین‌کننده‌ای محلی درخواست کمک کنند. چشم آسمانی این تمرین‌کننده باز است. او به نقطه‌ای اشاره کرد و گفت که از آن نقطه می‌توانند به آب دسترسی پیدا کنند. بسیاری از مردم باورش نکردند، اما او مطمئن بود.

بنابراین کارگران محل مورد نظر را حفر کردند و به آب رسیدند. کل دهکده هیجان‌زده شدند. مقامات دولتی منطقه به مناسبت آن جشنی را برپا کردند و رئیس دهکده گفت: «از این به‌بعد، دیگر فالون ‌دافا را سرکوب نخواهم کرد. آنها می‌توانند هرکجا که بخواهند تمرین کنند. اگر مأمورانی از استان به اینجا آمدند آنها را نزد من بفرستید.»

فا به ما یاد می‌دهد که نمی‌توانیم از توانی‌های فوق‌طبیعی برای دخالت در مسائل روزمره اجتماع استفاده کنیم و وضعیت طبیعی جامعه را به‌هم بزنیم. اما در این دوره تاریخی به‌خصوص، به‌منظور کمک به نجات مردم و کمک به آنها برای درک فا، فکر می‌کنم کار خوبی است که در موقعیت‌های خاص از توانایی‌های فوق‌طبیعی استفاده کنیم به‌شرطی که به‌طور مداوم و به‌منظور خودنمایی انجام نشوند.