(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در ژنو در 22 نوامبر، ضمن راه‌اندازی غرفه‌ای در یک نمایشگاه خیابانی، درباره این تمرین و آزار و شکنجه آن در چین با ساکنین و بازدیدکنندگان صحبت کردند.

گردشگری انگلیسی گفت که او به‌طور اتفاقی با یک غرفه فالون گونگ در لندن مواجه شده بود و افزود: «آنها [تمرین‌کنندگان در لندن] در سراسر سال چه هوا بارانی باشد و چه آفتابی، در حال انجام این کار هستند.» او گفت که تلاش‌های تمرین‌کنندگان را تحسین می‌کند و دادخواست توقف این آزار و شکنجه را امضاء کرده است.

بالا بردن سطح آگاهی مردم درباره فالون گونگ و آزار و شکنجه آن در چین در نمایشگاهی خیابانی در ژنو، 22 نوامبر 2017.

بانویی که در سازمان ملل کار می‌کند، بعد از امضای دادخواست، یک فرم خالی دادخواست گرفت و گفت: «این را به دفترم می‌برم تا همکارانم آن را امضاء کنند.»

مرد بی‌خانمانی توقف کرد و مطالب را خواند. او گفت: «متأسفم که نمی‌توانم کمک زیادی کنم، چراکه چیزی ندارم.» او اظهار کرد که دادخواست را امضاء کرده است: «اما این آزار و شکنجه آنقدر بد است که باید کاری انجام دهم.»

مردی که می‌گفت وضعیت حقوق بشر در چین را دنبال می‌کند، بدون تردید دادخواست را امضاء کرد. او تعدادی فرم خالیِ دادخواست گرفت و گفت: «به همسایگان و دوستانم در این باره خواهم گفت.»