(Minghui.org) چند تمرین‌کننده فالون گونگ از جمله وانگ ژونگشی، یی شیانگیانگ، سو وِن، لیو شینگوو، شو بائوژن، چنگ وندونگ، وانگ گوانگوی، آن لیبو و رونگ گانگ در 18 اوت 2017 در بند یازدهم زندان استانی شاندونگ بازداشت شدند و دستور داده شد که دارویی نامعلوم به آنها تزریق کنند.

زمانی که تمرین‌‌کنندگان مقاومت ‌کردند، رئیس بیمارستان زندان آقای سان و مأمور چن شوئو تحت حمایت سرپرستان سان لوگوانگ و لی ژیچیانگ زندانیان جنایی ژانگ شائوچینگ، یانگ شیائولی، ما دنگژو و چند نفر دیگر را تحریک کردند تا تمرین‌کنندگان را تحت ضرب و شتم قرار دهند و آنها را مجبور کنند که تزریقات انجام شود.

تمرین‌کنندگان به‌منظور اعتراض فریاد می‌زدند «فالون دافا خوب است». زندانی ما دنگژو حوله‌ای را اطراف گردن تمرین‌کنندگان گره ‌زد در‌حالی‌که سایر زندانیان دست و پاهای آنها را ‌گرفتند تا جایی که نزدیک بود خفه شوند. افراد بسیاری سرفه کردند و خون بالا آوردند.

تمرین‌کننده سو وِن سعی کرد که با سان رئیس بیمارستان زندان درباره فالون گونگ صحبت کند، اما او را نادیده گرفتند. تمرین‌کنندگان ژونگشی و آن لیبو سعی کردند که با زندانی سان لوگوانگ صحبت کنند که پاسخ داد: «تو باید تشکر کنی که ما از اسپری فلفل برای شما استفاده نمی‌کنیم. این تزریقات برای‌تان خوب است.»

در 23 اوت 2017، در طول بیدار باش زمان شب، تمرین‌کننده وانگ چانگچون به‌منظور اعتراض به تزریقات اجباری و بدرفتاری، از ایستادن و پاسخ دادن خودداری کرد. صبح روز بعد سرپرستان سان لوگوانگ و لی ژِچیانگ از بخش 11 به زندانیان دستور دادند که او را به دفتر طبقه دوم ببرند و آنجا او را به صندلی آهنی بستند.

سپس او را به سالن حمام زندان بردند و آنجا او را به یک صندلی آهنی دستبند و پابند زدند و از خواب محروم کردند. بعدازظهر روز بعد به‌منظور شکنجه بیشتر او را به گروه سختگیری اکید منتقل کردند.

بازآفرینی صحنه شکنجه: صندلی آهنی

تمرین‌کننده لو فنگتیان از شروع آوریل 2017 به‌منظور اعتراض به بدرفتاری دوبار دست به اعتصاب غذا زد. او در حال حاضر در بیمارستانی زندانی است.

بسیاری از تمرین‌‌کنندگان تاجایی تحت شکنجه قرار گرفته‌ بودند که قادر نبودند در زندگی روزمره از خودشان مراقبت کنند. ما فوجیان لاغر و نحیف شده است و در طول دو سال گذشته، بعد از اینکه دست به اعتصاب غذا زد، با تزریقات داخل وریدی زنده مانده است. هوانگ مین، 73 ساله، مدرس دانشکده برق دانشگاه جیاموسوی بود. وی در سال 2002 بخاطر پخش برنامه‌های فالون گونگ در تلویزیون به 20 سال حبس محکوم شد. او متحمل انواع شکنجه‌های وحشیانه شد و در حال حاضر در بیمارستان زندان است و قادر به مراقبت از خود نیست.