(Minghui.org) دادگاه منطقۀ لیشیا در شهر جینان اخیراً خانم ژو دونگ‌دونگ و خانم وو شیائویا را بخاطر توزیع مطالب اطلاع‌رسانی فالون گونگ به مردم به‌ترتیب به دو و سه سال و شش ماه حبس محکوم کرد. هر دو خانم تقاضای تجدیدنظر می‌کنند.

خانم ژو دونگ‌دونگ 56 ساله رئیس دفتر بازرسی پلیس مرزی استان شاندونگ بود. او بدلیل اینکه از انکار باورش به فالون گونگ امتناع ورزید تنزل مقام یافت و از خدمت عزل گردید. او همچنین در این دورۀ 18 سالۀ آزار و شکنجۀ فالون گونگ شش بار بازداشت و به مرکز شستشوی مغزی فرستاده شد.

پس از اینکه خانم ژو و خانم وو بخاطر توزیع مطالب اطلاع‌رسانی فالون گونگ گزارششان داده شد، پلیس آنها را در صبح 1 آوریل بازداشت کرد. در همان روز خانه‌شان مورد تفتیش قرار گرفت و پلیس کتاب‌ها و سایر مطالب فالون گونگ و همچنین یک کامپیوتر و چند چاپگر را توقیف کرد.

هر دو خانم در روز 25 اوت در دادگاه منطقۀ لیشیا محاکمه شدند. خانم ژو به دادگاه گفت که در مدت خدمت در ادارۀ پلیس مرزی بخاطر اینکه از اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری فالون گونگ پیروی می‌کرده است، چندین بار افسران مافوقش از او قدردانی کرده و همکارانش او را مورد تمجید قرار دادند. خانم ژو تأیید کرد که با اینکه کارش را بخاطر رها نکردن باورش ازدست داده، از تصمیمش پشیمان نیست و به تمرین فالون گونگ ادامه خواهد داد.

خانم وو شیائویا به قاضی گفت که در مدت حبس در بازداشتگاه جینان تشخیص داده شد که مبتلا به گلوکوم یا آب‌سیاه چشم است. او درخواست کرد که برای مداوا آزاد شود.