(Minghui.org) در سال 1997 تمرین فالون گونگ را شروع کردم. از زمانی‌که حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) آزار و شکنجۀ فالون گونگ را در سال 1999 آغاز کرد، شاهد بوده‌ام تمرین‌کنندگانی که کوشا نیستند مسیر تزکیه را ترک کرده‌اند. من به‌تدریج بیشتر و بیشتر سست شدم تا زمانی‌که نظم و ترتیب نیروهای کهن را به‌وضوح دیدم. همچنین با خواندن پاسخ استاد در کنفرانس فای نیویورک حقیقتاً تحت تأثیر قرار گرفتم.

استاد بیان کردند:

«درخصوص تزکیه، آیا نمی‌دانید– نیروهای کهن دقیقاً می‌خواهند کسانی را که کوشا یا در حد استاندارد نیستند غربال کنند.» («آموزش فا در کنفرانس فای ۲۰۱۳ نیویورک بزرگ، پرسش و پاسخ»)

تمرین‌کنندگان در شرایط سخت کوشا باقی می‌مانند

بسیاری از تمرین‌کنندگان در سخت‌ترین شرایط آزار و شکنجه به‌طور کوشا برای اعتباربخشی به فا بیرون رفته‌اند. از سال 1999 تا 2004 تمرین‌کنندگان در چنین شرایط بی‌رحمانه‌ای با عزمی ثابت به روشنگری حقیقت دربارۀ فالون گونگ و آزار و شکنجه پرداخته‌اند. اما پس از اینکه محیط کمی آسوده‌‌تر شد، بسیاری از تمرین‌کنندگان ازجمله خودم در تزکیه‌مان سست شدیم. عزم و اراده و سخت‌کوشی که در ابتدای تزکیه داشتیم را ازدست دادیم. برخی از آنهایی که گمراه شده بودند، بیدار شدند و به مسیر درست بازگشتند، اما با بسیاری از وابستگی‌ها وسوسه شدند و کمی بعد سستی کردند. بسیاری از آنها حتی فکر کردند: «شاید اشکالی نداشته باشد که کمی استراحت کنیم. ما به فا اعتبار بخشیده‌ایم و افراد بسیاری را نجات داده‌ایم.» این طرز فکر اشتباه بود و باعث شد که کوشایی خود را ازدست بدهند.

تمرین‌کنندگان در شرایط راحت تنبلی کردند

در ابتدای آزار و شکنجه، تمرین‌کنندگان به زمان وابسته بودند و فکر می‌کردند که اصلاح فا به زودی پایان خواهد یافت. آنها شتاب می‌کردند تا موجودات ذی‌شعور را نجات دهند. اما به‌نظر می‌رسد که اصلاح فا برای مدتی طولانی ادامه داشته است و برخی از تمرین‌کنندگان سست شده‌اند. برای نیروهای کهن بسیار آسان است که با تمرین‌کنندگانی که کوشا نیستند مداخله کنند. نیروهای کهن می‌توانند تمرین‌کنندگان را فریب دهند تا وابستگی‌های بیشتری داشته باشند و آنها را تشویق کنند تا استانداردهای اخلاقی‌شان سقوط کند. ممکن است کارمای بیماری جدی ایجاد شود و اشتباهات بزرگی در کار دافا و اعتباربخشی به فا روی دهد. تمرین‌کننده‌ای که وابستگی‌های زیادی دارد قادر نیست با استفاده از افکار درستش به‌طور مؤثری به کارمای بیماری رسیدگی و نظم و ترتیب‌های نیروهای کهن را انکار کند و مسیری که استاد ترتیب داده‌اند را بپیماید. نیروهای کهن از ترس و وابستگی‌هایی استفاده می‌کنند تا تمرین‌کنندگان را تحت آزار و شکنجه قرار داده و باعث مرگ آنها شوند و آنها این کار را مکرراً انجام داده‌اند.

نیروهای کهن تمرین‌کنندگانی را که کوشا نیستند غربال می‌کنند

درک فعلی من این است که نیروهای کهن می‌خواهند فقط «یک خانواده در هر ده خانواده» (آموزش فا در کنفرانس فای ۲۰۱۳ نیویورک بزرگ) باقی بماند و همچنین می‌خواهند تمرین‌کنندگانی که به نظرشان کوشا یا مطابق با استاندارد نیستند را ازبین ببرند. هدف اصلی آنها این است که، با هرچه بیشتر سست کردن تمرین‌کنندگان، با آنها مداخله و سپس به تدریج آنها را غربال کنند. بسیاری از تمرین‌کنندگان آماده هستند تا از پس این آزار و شکنجۀ بی‌رحمانه که توسط ح.ک.چ ایجاد شده است برآیند اما کاملاً با این روش آزار و شکنجه (غربال کردن تمرین‌کنندگانی که مطابق با استاندارد نیستند) غافلگیر شده‌اند.

تمرین‌کنندگان باید بیدار شوند!

ما حقیقتاً باید به این روش آزار و شکنجۀ نیروهای کهن آگاه شویم چراکه این چیزی نیست که استاد می‌خواهند. خواه آزار و شکنجۀ ظالمانه باشد یا اینکه کاری کنند که تمرین‌کنندگان به مرور زمان کوشا نباشند، استاد هیچ کدام را نمی‌خواهند و به‌رسمیت نمی‌شناسند. اینها اصول جهان کهن هستند. استاد می‌خواهند که بدون قید و شرط در فا جذب شویم، موجودات ذی‌شعور را نجات دهیم، مأموریت خودمان را کامل کنیم و به کمال برسیم.

خوب انجام دادن سه کار

برای جلوگیری از بهره‌برداری نیروهای کهن از شکاف‌هایمان، باید اول به خوب انجام دادن سه کار توجه کنیم. باید فا را مطالعه کنیم، افکار درست بفرستیم و حقایق را روشن کنیم. این سه کار با هم مرتبط و همۀ آنها ضروری هستند. وقتی هر کدام از این سه کار را به‌خوبی انجام ندهیم، مداخله پیش خواهد آمد. اگر به نیروهای کهن اجازه دهیم که هنگام مطالعۀ فا با ما مداخله کنند، کلمات به‌ اعماق ذهنمان نفوذ نخواهند کرد و مزایای تمرین‌ کردن را به دست نخواهیم آورد. حتی اگر فقط کمی بی‌دقت باشیم، مداخله روی خواهد داد. گاهی فکر کرده‌ام: اصلاح فا به زودی به پایان خواهد رسید و مداخلات زیادی وجود ندارد، بنابراین لازم نیست که افکار درست بفرستم. همچنین در یک مقطع زمانی نمی‌توانستم فرستادن افکار درست را به‌خاطر بسپارم. درنتیجه، مداخلات بیشتر و بیشتری داشتم. تنها زمانی که بیدار شدم بود که فهمیدم طرز فکرم اشتباه بوده است.

 به‌یاد داشته باشیم که تمرین‌کننده هستیم

جامعه بی‌نظم است، اخلاقیات افول کرده و میزان کارمای محیط عظیم است. نیروهای کهن این را ترتیب دادند و این آزمون سختی برای تمرین‌کنندگان ایجاد کرده است. تزکیۀ ما نقش اصلی در پاک کردن چنین محیطی ایفا می‌کند. درحالی‌که در جامعۀ امروز غوطه‌ور هستیم، باید به خاطر داشته باشیم که تمرین‌کننده هستیم، درغیر این‌صورت بسیار آسان خواهد بود که تحت تأثیر قرار بگیریم، وابستگی‌هایی را رشد دهیم و سست شویم.

نیروهای کهن تلاش می‌کنند تمرین‌کنندگانی که تأیید نمی‌کنند را ازبین ببرند. آنها سعی می‌کنند باعث شوند تمرین‌کنندگان کوشا نباشند و از این روش برای غربال کردن تمرین‌کنندگانی که نمی‌خواهند، استفاده می‌کنند. همۀ تمرین‌کنندگان باید این موضوع را جدی بگیرند. هر تمرین‌کننده‌ای مسیر دشواری برای پیمودن داشته است. باید به‌‌روشنی مسیری که استاد ترتیب داده‌اند و همچنین نظم و ترتیب‌های نیروهای کهن را بشناسیم. باید نظم و ترتیب‌های نیروهای کهن را از ریشه ازبین ببریم. باید به خوبی تزکیه کنیم، موجودات ذی‌شعور را نجات دهیم، تزکیه را به پایان برسانیم و با پیروی از استاد به خانه برگردیم.