(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دافای بسیاری در منطقه‌مان اخیراً به دوره‌های حبس طولانی‌مدت محکوم و به مراکز شستشوی مغزی برده شدند. وکلایی به نمایندگی از آنها استخدام شدند و حتی دادگاه اشاره کرد که این وکلا خیلی خوب از تمرین‌کنندگان دفاع کردند، اما آنها بازهم زندانی شدند.

استاد بیان کردند:

«شاگردان مناطقی که به‌شدت شکنجه شده‌‏اند، یا شاگردان مکان‌‏هایی که به‌طور جدی صدمه دیده‌‏اند، باید واقعاً درباره‌‏ این بیندیشند: واقعاً چه چیزی در حال اتفاق افتادن است؟» («آموزش و تشریح فا درکنفرانس فا در متروپولیتن نیویورک»)

تمرین‌کنندگان واقعاً نیاز دارند که به درون نگاه کنند و به‌طور جدی به این فکر کنند که چه چیزی در سمت ما اشتباه است که اجازه داده است چنین اتفاقی رخ دهد.

استفاده از تصورات بشری برای نوشتن نامه‌ها

در شروع سال جاری، زمانی که دادگاه عالی خلق ودادستانی عالی خلق تفسیر جدیدی از قوانین تعیین شده را منتشر کردند، بسیاری از تمرین‌کنندگان فکر کردند این به نفع فالون دافا است و خواستند که اقدامی عملی انجام دهند. قصدشان خوب بود، اما بر تصورات بشری بنا شده بود.

برخی از تمرین‌کنندگان نامه‌ای سرگشاده خطاب به شی جین‌پینگ رئیس حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) نوشتند و از سایر تمرین‌کنندگان خواستند که با استفاده از اسامی و آدرس واقعی خود آن را امضاء کنند. آنها در این نامه خواستار برکناری ژو چیانگ، رئیس دادگاه عالی خلق شدند.

زمانی که نویسندگان این نامه به دنبال امضای تمرین‌کنندگان بودند، لحن‌شان بسیار تند بود انگار که تمرین‌کنندگان هیچ انتخابی ندارند بجز اینکه امضاء کنند. آنها از عباراتی مانند، «این آخرین فرصت توست. اگر این نامه را امضاء نکنی، زمانی که سایر تمرین‌کنندگان به آسمان بازمی‌گردند، تو پشت سر باقی خواهی ماند و با حسرتی عمیق گریه خواهی کرد.»

زمانی که تمرین‌کنندگان پرسیدند که آیا این فعالیت توسط وب‌سایت مینگهویی تأیید شده است یا خیر، آنها ادعا کردند که مینگهویی از آن آگاه است. بنابراین بیش از 100 تمرین‌کننده این نامه سرگشاده را با اسامی و آدرس واقعی خود امضاء کردند.

زمانی که سان ژنگکای دبیر سابق حزب در چونگچینگ بخاطر نقش داشتن در یک کودتای نظامی دستگیر شد، همان تمرین‌کنندگان نامه‌ای دیگری خطاب به جانشینش چن‌مین‌اِر نوشتند.

این نامه در عوض روشنگری حقایق درباره فالون دافا، بر درگیری‌های سیاسی داخل ح.ک.چ تمرکز کرده بود.

چند نفر از نویسندگان این نامه از همه تمرین‌‌کنندگان خواستند که آن نامه را امضاء کنند و آن را برای مقامات عالی‌رتبه و بخش‌های دولتی مختلف ارسال کردند. آنها سه دسته از این نامه‌های امضاء شده حاوی اسامی و آدرس بیش از 100 تمرین‌کننده را ارسال کردند.

بلافاصله بعد از آن تعداد زیادی از تمرین‌کنندگان را دستگیر کردند و به مراکز شستشوی مغزی بردند.

استاد بیان کردند:

«در تزکیه هیچ چیزی بدون دلیل اتفاق نمی‌افتد. وقتی حالت‌های نادرست و رفتار بد بشری بین ما ظاهر می‌شود، آن چیزها آمده‌اند تا وابستگی‌های بشری را هدف قرار دهند.» («آموزش فا در کنفرانس بین‌المللی فای واشنگتن دی‌سی ۲۰۰۹»)

مسئول بودن نسبت به سایر تمرین‌کنندگان

آن تمرین‌کنندگانی که در نوشتن، امضاء و ارسال این نامه‌های سرگشاده شرکت کرده‌اند، آن افرادی که درباره آنها شنیدند اما کمکی نکردند، آن افرادی که نظرات متفاوتی داشتند باید همگی به درون نگاه کنند چراکه تمرین‌کنندگان یک بدن هستند.

ما نباید صرفاً آن افرادی که در این امر شرکت کردند را سرزنش کنیم، چراکه این بدین دلیل اتفاق افتاد که ما فا را به‌خوبی مطالعه نکرده بودیم و نتوانستیم به آنها کمک کنیم که درک کنند این کار درستی برای انجام دادن نیست. استاد از ما می‌خواهند که نسبت به یکدیگر و فا مسئول باشیم.