(Minghui.org) خانم وِی لان‌یینگِ ۷۱ ساله و خانم جی هوئی‌یینگِ ۶۷ ساله، دو تمرین‌کننده فالون گونگ از شهر شوگوانگِ استان شاندونگ هستند. دادگاهِ بخش چانگل در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷، خانم وِِی را به دو و خانم جی را به سه سال حبس محکوم کرد.

این دو بانو درخصوص حکم‌شان درخواست تجدید‌نظر ارائه دادند. در ۵ دسامبر ۲۰۱۷، دادگاه میانی وِیفانگ درخواست تجدید‌نظر خانم وِی را رد و حکم دو سال حبسِ دادگاه او را تأیید کرد.

خانم وی و خانم جی در ۳۱ مارس ۲۰۱۷ به بازار کشاورزان در بخش چانگل، شهر وِیفانگ، می‌رفتند که مأموران اداره پلیس منطقه توسعه‎یافته چانگل آنها را دستگیر کردند. پلیس بعدازظهرِ همان روز به منزل خانم وِی رفت و آنجا را غارت کرد.

خانم وِی و خانم جی سعی کردند درباره حقایق آزار و شکنجه فالون گونگ به مأموران بگویند. مأموران حاضر نشدند به حرف‌های این دو بانو گوش دهند و آن دو را به بازداشتگاه وِیفانگ بردند، اما بازداشتگاه از پذیرش آنها امتناع ورزید، چراکه فشار خون‌شان بالا بود.

روز بعد مأموران این دو بانو را به بانک بخش لچانگ بردند و به آنها دستور دادند که هر یک ۲۰۰۰ یوآن از حسابشان برداشت کنند. درواقع این پول از آنها اخاذی شد تا بتوانند «به قید وثیقه آزاد باشند.» در طول مسیرشان به سوی بانک، یکی از مأموران پلیس آنها را تهدید کرد و گفت: «اگر کاری را که می‌گوییم انجام ندهید، تحت برداشت اجباری اعضای بدن قرار می‌گیرید.»

پرونده‌های این دو بانو در اوایل ماه ژوئن به دادستانی بخش لچانگ منتقل شد و آنها در ماه سپتامبر محکوم شدند. درخواست تجدیدنظر خانم وِی اخیراً رد شد و به درخواست تجدیدنظر خانم جی هنوز پاسخی داده نشده است.