(Minghui.org) پس از خواندن مقاله جدید استاد «معنی "کمک به استاد که فا را اصلاح کند" چیست؟» احساس کردم استاد این مقاله را به‌خاطر این نوشتند که ما درخصوص ایمان به استاد و فا بسیار مشکل داریم. مایلم آنچه را بعد از خواندن این مقاله درک کردم به اشتراک بگذارم.

باید به استاد و دافا صد درصد ایمان داشته باشیم

ایمان به استاد و دافا به این معنی است که ما استادِ دافا را به عنوان معلم شناخته‌ایم و باور داریم که دافا، فایی است که می‌تواند موجودات ذی‌شعور را نجات دهد. این بدان معنی است که ما برای بازگشت به خانه، بازگشت به بُعدهای کیهانی با‌شکوه و سطح بالا مصمم به پیروی از استاد هستیم. فقط پس از آن می‌توانیم از ایمان به استاد و دافا صحبت کنیم.

بعد از اینکه سطح به سطح به دنیای مادی فرود آمدیم، از طریق بازپیدایی در زندگی‌های مختلف تزکیه کرده‌ایم تا به روابط تقدیری مقدس ادامه دهیم و بتوانیم به خانه بازگردیم. در طول تاریخ، بسیاری از موجودات الهی برای نجات موجودات ذی‌شعور به زمین فرود آمده‌اند، اما هیچ‌کسی قادر نبوده است نجات را به مردم ارزانی دارد و به فراتر از سه‌قلمرو برود. برای یک فرد چقدر سخت است که با بار سنگینی از کارما اقبالش را تغییر دهد و به موجودی الهی تبدیل شود!

برای نجات کیهان، استاد سه‌قلمرو را ایجاد کردند و برای افرادی از ما که با او پیمان بسته بودیم تا برای نجات موجودات ذی‌شعور به استاد کمک کنیم، نظم و ترتیب دادند که روی زمین منتظر بمانیم. در طول روندی که استاد اصلاح فا را انجام می‌دهند، ما باید از استاد پیروی کنیم تا موجودات ذی‌شعور را نجات دهیم و اهداف بزرگ و ماقبل تاریخی‌مان را به انجام برسانیم. استاد فا را به ما آموزش دادند تا ما را و موجودات دنیای ما و تمامی موجودات دنیا در افلاک عظیم را نجات دهند. نیک‌خواهی و رنج بیکران استاد برای نجات ما است. [آنطور که می‌بینم]، استاد از بیرون افلاک عظیم برای نجات ما آمدند، زیرا ما توانایی گریز از اصل نابودی جهان قدیم را نداریم و نمی‌توانیم از پایان دنیا اجتناب کنیم.

استاد ما را از جهنم بیرون کشیدند و ما را پاک کردند. استاد چیزهایی را به ما دادند که فقط موجودات الهی می‌توانند داشته باشند. بدن‌های قانون استاد از ما مراقبت می‌کنند و اکثر کارمای ما را از بین می‌برند. استاد اصول فا را به ما آموزش دادند تا بدانیم که چگونه باید نجات پیدا کنیم. ما به آنچه استاد درحالی‌که به‌خاطر تمامی موجودات ذی‌شعور متحمل رنج می‌شوند بوجود آورده‌اند ارزش نگذاشته‌ایم. درعوض، سعی می‌کنیم مشکل را در استاد پیدا کنیم و فکر می‌کنیم که باهوش هستیم و بر ایده‌های خودمان پافشاری می‌کنیم. چقدر غم‌انگیز است!

براساس بیانات استاد، برخی از نیروهای کهن جهان از سطوح بسیار بالایی هستند. آنها تزکیه‌کننده نیستند، بنابراین خرد آنها محدودشده‌ نیست. اما نمی‌توانند ببینند که استاد از کجا آمدند و از نظم و ترتیب‌های دقیق استاد آگاهی ندارند. آنها سعی کردند به استاد کمک کنند تا با استفاده از بالاترین خردی که خودشان درک می‌کنند، اصلاح فا را برنامه‌ریزی کنند، اما خرد آنها فقط زیرکی خودخواهانه است. کارهای آنها نه تنها نمی‌تواند سرنوشت جهان قدیم را تغییر دهد، بلکه اعمال‌شان مشکلات عظیمی را در اصلاح فا برای استاد ایجاد کرد، یعنی کسی که حقیقتاً درحال نجات افلاک عظیم هستند. آنها درواقع در نقش اهریمنانی در اصلاح فا عمل می‌کنند. استاد درخصوص تمامی موجودات ذی‌شعور منصف هستند. استاد فا را آموزش دادند و به آنها اجازه دادند که به فا گوش دهند. آنها مجاز به انتخاب هستند، اما از ایمان به استاد و فا خودداری کردند که به نابودی آنها منجر شده است. هنگامی که درنهایت متوجه شوند که آنچه استاد گفتند درست است، ازآنجاکه قبلاً مرتکب جنایت عظیمی شده‌اند، قادر به فرار از نابودی نیستند.

هم‌تمرین‌کنندگان، اگر کسی هنوز در ایمان به استاد و دافا شک دارد، درواقع حیات خود را جدی نمی‌گیرد. چه تعداد از تمرین‌کنندگان جدید و باتجربه در زندگی خود با خطر بزرگ مواجه شدند؟ بدون حمایت استاد، چه کسی می‌توانست به دفعات بسیار جان سالم به در ببرد؟ وقتی نام استاد ذکر می‌شود، برخی از تمرین‌کنندگان (ازجمله خودم) نمی‌توانیم جلوی اشکهای خود را بگیریم. این قدردانی واقعی است که از حیات میکروسکوپی فرد سرچشمه می‌گیرد؛ چراکه سمت دیگر ما درک می‌کند که ایشان سختی‌های میلیاردها سال انتظار را دیده‌اند. وقتی کسی که غرقه در گناه است، درنهایت نجات پیدا می‌کند و درنهایت در آغوشی عظیم و نجات‌دهنده آرام می‌گیرد، چگونه می‌تواند هنوز به فکر اعتباربخشی به خود باشد؟

دلایل عدم ایمان به استاد و دافا

من فکر می‌کنم دلیل اینکه ما کارها را آن‌طور که استاد لازم می‌بینند به انجام نمی‌رسانیم و در‌عوض سعی می‌کنیم از نگرش‌های بشری استفاده کنیم، این است که واقعاً فا را به‌خوبی مطالعه نمی‌کنیم. ماهیت عمیق فا را درک نکردیم یا از کیفیت روشن‌بینی کافی برخوردار نیستیم. وابستگی‌های قوی می‌توانند به اعتباربخشی به خود، فکر اینکه کسی حتی با‌هوش‌تر از استاد است و بی‌اعتنا باقی‌ماندن، حتی پس از مورد بهره‌برداری قرار گرفتن به‌وسیله مداخلات بیرونی نیز منجر شوند.

فقط با مطالعه فا به‌خوبی متوجه خواهیم شد که موجودات بشری یا سایر موجودات زنده نمی‌توانند برنامه‌ریزی‌های موجودات الهی را ببینند. دقیقاً مانند مسیر تزکیه‌ای که استاد برای هر یک از تمرین‌کنندگان نظم و ترتیب داده‌اند: نه خود تمرین‌کننده، نه سایر تمرین‌کنندگان و نه سایر موجودات الهی، هیچ یک نمی‌توانند آن را ببینند. سایر موجودات همچنین نمی‌توانند برنامه‌ریزی‌های مربوط به اصلاح فای کیهان را ببینند.

دافا می‌تواند هر چیزی را رمزگشایی کند. فقط با مطالعه بیشتر فا، می‌توانیم قدرت فوق‌العاده دافا را احساس کنیم، قدرتی که هرگز با هوش بشری قابل مقایسه نیست. اصلاح فای چنین کیهان عظیمی، با میلیاردها سال برنامه‌ریزی برای آن؛ چگونه هوش انسان می‌تواند آن را به‌طور تصادفی تغییر دهد؟ آیا هر کسی، صرفاً به‌خاطر اینکه چنین تمایلی دارد، برایش امکان‌پذیر است که به چنین کار کیهانی دست بزند؟

استاد نیک‌خواه هستند، دافا مقدس و با‌شکوه است و تمرین‌کنندگان باید خود را در رابطه مناسبی با دافا قرار دهند. دافا بسیار توانا است و همچنین اصول خودش را دارد. برای یک تزکیه‌کننده این یک جرم است که درخصوص تغییر برنامه‌ریزی‌های فا حتی کوچک‌ترین فکری به خود راه دهد، چه رسد به اینکه کارهایی فراتر از نگرش‌های خود انجام دهد، که منجر به نابودی فرد خواهد شد. اینکه یک فرد تحت کنترل وابستگی‌هایش باشد و با سایر تمرین‌کنندگان مداخله کند، بیشتر از یک گناه محسوب می‌شود. ارج‌نهادن به دافا، درواقع به منزله ارزش‌قائل شدن برای زندگی‌مان و موجودات بی‌شماری در دنیای‌مان است. منطقی باشیم! بیشتر فا را مطالعه کنیم! فا را به‌خوبی درک کنیم و از نگرش‌های اکتسابی و مداخله‌های بیرونی رها شویم. فا را به دست آوریم، به‌طور پیوسته تزکیه کرده و از استاد پیروی کنیم تا عهد و پیمان‌های ماقبل تاریخ‌مان را به انجام برسانیم.

لطفاً به هر درک نامناسب در این مقاله اشاره کنید.