(Minghui.org) مردم به‌تدریج درک کرده‌اند که فالون دافا تمرین خوبی است و برای جامعه نیز سودمند است.

تمرین‌کنندگان در چین اقدام به تهیه تقویم‌های رومیزی کرده‌اند که حاوی اطلاعاتی درباره فالون دافا است و آنها را توزیع می‌کنند. این تقویم برای سال 2018 ، به‌خوبی تهیه شده، جلدش زیبا است و حاوی اطلاعات مفیدی است. هر صفحه‌اش زیبا است.

جلد تقویم 2018

هنگامی‌که شروع به توزیع تقویم‌ها کردم، متوجه شدم برای اینکه تمیز بمانند، باید هر کدام از آنها را داخل کیسه‌ای بگذارم. مردم تقویم را از من می‌گرفتند و اغلب بخاطر اینکه آنها را در کیسه گذاشته بودم اظهار قدردانی می‌کردند، بنابراین من به همان روش به کارم ادامه دادم.

اکثر مردم با نگاه به این جلد زیبا مشعوف می‌شدند و آن مشوقی بود تا محتوای آن را مطالعه کنند. برخی از مردم توقف و اقدام به مطالعه تمام مطالب تقویم می‌کردند.

دیگران به من نزدیک شده یکی از تقویم‌هایم را می‌خواستند، می‌گفتند که تقویم متعلق به دوست‌شان را دیده‌اند و اکنون یکی برای خودشان می‌خواهند.

چند سال است که دو نفر از همکارانم چیزی را که مربوط به فالون دافا باشد از من قبول نمی‌کنند و از من دوری می‌کنند. امسال هردوی آنها نزدم آمدند و یک تقویم خواستند!

وقتی تقویم را به همکار دیگرم دادم، آن را قبول نکرد، اما یک ماه بعد یک تقویم خواست.

وقتی به همسایه‌ای پیشنهاد کردم یک تقویم به او بدهم، مؤدبانه پیشنهادم را رد کرد، فکر می‌کرد که فقط همان یک تقویم را دارم. به او گفتم نسخه‌های بسیاری از آن دارم، بنابراین او با اشتیاق آن را از من گرفت. چند روز بعد، او مرا خارج از منزل دید و فریاد زد: «دوباره برای این تقویم متشکرم، بسیار زیبا است!»

احساس کردم مردم آگاه هستند. بسیار خوشبختم که می‌توانم با افرادی که در اطرافم هستند درباره فالون دافا صحبت کنم!