(Minghui.org) وقتی در روز 4 نوامبر 2016 مأموران لباس‌شخصی آقای چنگ جونچیانگ، تمرین‌کنندۀ فالون گونگ ساکن شهر لای‌یانگ، را در خانه‌اش دستگیر کردند، خانواده‌اش نمی‌دانستند که او را به کجا می‌برند. آنها انتظار داشتند که اعلان یا توضیحی از مسئولین دریافت کنند اما هرگز چیزی دریافت نکردند.

بیش از یک ماه بعد خانوادۀ آقای چن از دادستانی لای‌یانگ خبردار شدند که بازداشت او تأیید و پرونده‌اش به دادگاه ارسال شده است. بازهم خانوادۀ آقای چن هیچ اطلاعیه‌ای دریافت نکردند.

فقط بعد از آن بود که خانوادۀ آقای چن مطلع شدند که او محکوم و در مه 2017 به زندان جینان فرستاده شده است. وقتی آنها نهایتاً توانستند در اکتبر 2017 او را ملاقات کنند، آقای چن به آنها گفت که به یک سال و شش ماه حبس و پرداخت 10 هزار یوآن جریمه محکوم شده است.

خانوادۀ آقای چن از این موضوع ناراحت هستند که مسئولین هرگز درخصوص محاکمه یا محکومیت او به آنها اطلاع‌رسانی نکردند.