(Minghui.org) اخیرا، تمرین‌کننده‌ای ماجرایی را که برای دخترش اتفاق افتاده بود با من در میان گذاشت. وقتی دخترش در تعطیلات بود، تمرین‌کننده‌ای را در قطار ملاقات کرد. بعد از آن‌که با هم صحبت کردند، دختر نزد مادرش رفت و گفت: «آن تمرین‌کننده به من گفت که رئیس جمهور چین از دافا اعاده حیثیت خواهد کرد و آزار و شکنجه به‌زودی متوقف می‌شود. چرا به‌من چیزی در این مورد نگفته بودی؟» مادرش نمی‌دانست چه جوابی بدهد.

وقتی حقیقت را آشکار می‌کنیم باید راستگو باشیم، چون حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری را تمرین می‌کنیم. باید به‌خاطر داشته باشیم که ما تزکیه‌کننده هستیم و ماًموریت ما نجات مردم است. باید آن‌چه را که می‌دانیم به مردم بگوییم، نه اینکه افکار خود را به آن اضافه کرده و چیزهایی را از خودمان دربیاوریم.

در رابطه با رژیم سیاسی کنونی، استاد این مسئله را بیان کردند. درک من این است که ما نباید مقامات را تشویق یا سرزنش کنیم. ما در مسائل سیاسی درگیر نمی‌شویم و اظهارنظر نمی‌کنیم، زیرا باید به سیاستمداران اجازه داده شود تا راه خود را انتخاب کنند. بسیاری از مقامات رده بالا پس از آزار و شکنجه فالون گونگ موقعیت خود را از دست داده‌ و سقوط کرده‌اند. رئیس‌جمهور چین ارادۀ آسمان را دنبال می‌کند و این همه آن چیزی است که باید به مردم بگوییم. خود مردم درباره این موضوع می‌اندیشند و خودشان قضاوت خود را خواهند داشت. نباید امید خود را به رئیس جمهور کنونی ببندیم و این‌که آیا آزار و شکنجه را متوقف خواهد کرد یا نه. اگر به این وابسته باشیم، نیروهای کهن از این شکاف بهره‌برداری می‌کنند. در گذشته درس‌های جدی‌ای را از این مسئله گرفته‌ایم.

به‌عنوان تمرین‌کنندگان، نقش راهنما را ایفاء می‌کنیم و مردم عادی به اینجا آمدند تا نجات پیدا کنند. وقتی وضعیت را برایشان شرح می‌دهیم، این تصمیم خودشان است که انتخاب کنند با کدام طرف هم‌سو باشند. اگر ما خودمان را به‌خوبی تزکیه کنیم و حقیقت را به‌خوبی روشن کنیم، مردم انتخاب درست را انجام می‌دهند و این آزار و اذیت به‌طور طبیعی به‌پایان خواهد رسید.

اما، اگر امیدوار باشیم که مردم عادی آزار و شکنجه را برایمان به پایان خواهند رساند، نتیجه برعکس گرفته و مردم بسیاری فرصت نجات یافتن را از دست خواهد داد.

وقتی مقالاتی را برای سایت مینگهویی ارسال می‌کنیم یا مطالب روشنگری حقیقت را به مردم ارائه می‌دهیم، باید توجه کنیم که این مطالب حاوی چه نوشته‌هایی است و بررسی کنیم که همه چیز درست باشد. نباید مطالبی که ناشی از تصورات ما هستند را اضافه کنیم و نباید در مورد چیزی که اتفاق افتاده اغراق کنیم. این مسئله مهمی است که روی وجهه و اعتبار فالون گونگ تأثیر می‌گذارد. ما می‌خواهیم که مردم نجات پیدا کنند، پس باید راستگو باشیم.

باید به مردم چیزی را که می‌دانیم بگوییم، حتی اگر چیزی که می‌دانیم محدود باشد. اگر نقطه شروع‌مان نجات مردم باشد، نتیجه خوبی خواهد داشت.