(Minghui.org) چهاردهمین فاهویی چین به پایان رسید. در چند روز گذشته، بسیاری از این مقالات تبادل تجربه را خواندم و تحت تأثیر قرار گرفتم.

کوشاتر شدن

در این فاهویی چین، ۳۸ مقاله ارائه شده بود. با خواندن آنها به عزم قوی، ذهن خالص و نیک‌خواهی عاری از خودخواهی هم‎تمرین‎کنندگان پی بردم. ‌توانستم ژرفا و مقدس بودن دافا و همچنین نیک‌خواهی عظیم استاد را حس کنم.

ضمن صحبت با تمرین‎کنندگان دیگر دریافتم که آنها نیز باخواندن این مقاله‎ها انگیزه گرفته بودند. وقتی بیشتر دربارۀ آن فکر کردم، متوجه شدم علتِ خوب عمل کردن تمرین‎کنندگانی که این مقالات را نوشته‎اند، حفظ فا در قلبشان است. وقتی آنها به سطح خاصی رسیدند، از فا قدرت گرفتند. در مقایسه با آنها من سست شده بودم، که علتش کاستی در مطالعه فا است. بدون درک صحیح از فا، و با داشتن افکار بشری، پیشرفت دشوار است.

به‌عنوان تمرین‎کننده‎ای جوان، متمایل به تنبلی و راحت‎طلبی هستم. با وجود سال‎ها تزکیه، پیشرفت کافی در این زمینه یا روشنگری حقیقت برای مردم نداشته‌ام. با خواندن مقالات تمرین‎کنندگان دیگر احساس شرم کردم که چگونه بدون درنظر گرفتن گرمای شدید تابستان یا سرمای زمستان به صحبت درباره حقایق فالون دافا ادامه می‎دهند تا اثرات تبلیغات افتراآمیز را از بین ببرند.

به‌طور مثال، بعضی از نمونه‎ها شامل این بود که چگونه تمرین‎کنندگان پزشک همچون من از فرصت‌های بسیاری برای گفتن حقایق مربوط به دافا در محل کارشان استفاده می‎کنند. من در این زمینه خیلی بد عمل کرده‎ام، و باید بهتر عمل کنم.

در گذشته، در حال انجام کارها، وابستگی قوی به نتیجه کار داشتم. احساس می‎کردم که اگر خوب کار کنم، همه چیز به سرعت تغییر خواهد کرد. وقتی کارها را انجام می‎دادم، وابستگی زیادی به در طلب چیزی بودن داشتم. از مقالات تبادل تجربه تمرین‌کنندگان دیگر، متوجه شدم که آنها کارها را بدون در طلب چیزی بودن انجام می‎دادند. در واقع، بسیاری از تغییرات ما از این چیزهای کوچک شروع می‎شود، و همه آنها آزمون‎های شین‏‎شینگ ما هستند.

اعتباربخشی به فا، نه به خودمان

اغلب فکر می‎کردم که خیلی بد عمل کرده‌ام و احساس گناه یا شرمساری داشتم. زمانی که این بار فاهویی چین برای ارسال مقالات فراخوان داد، شنیدم که برخی از تمرین‎کنندگان می‎گویند چیز زیادی برای نوشتن ندارند.

هنگامی که مقالات منتشر شده را می‎خواندم، متوجه شدم که برخی از چیزهایی که دربارۀ آنها نوشته‎اند لزوماً چیزهای بزرگی نبودند. اما در فعالیت‎های زندگی روزمره‌شان، وضعیت شین‎شینگ و تزکیه تمرین‎کنندگان می‌توانست دیده شود. از آنجا که من نیز دافا را تمرین می‎کنم امیدوارم سایر تمرین‎کنندگان مانند من نیز بتوانند مقالات تبادل تجربه بنویسند. این نه تنها برای خودمان، بلکه برای اعتباربخشی به فا است.

مطالب فوق درک شخصی من است لطفاً به موارد نامناسب اشاره کنید.