(Minghui.org) آقای جیانگ یابین از شهرستان لیومائو در شهر جیشی در 30 سپتامبر 2017 به یک دوره حبس سه ساله محکوم شد.

آقای جیانگ همراه با ژانگ چونمی در 9 مارس 2017 دستگیر شد. بخاطر صحبت با مردم درباره فالون گونگ گزارش آنها را به پلیس داده بودند.

زمانی که چند تمرین‌کننده فالون گونگ محلی با پلیس تماس گرفتند و مصرانه از آنها خواستند که آقای جیانگ و خانم ژانگ آزاد شوند، پلیس تهدید کرد که این دو تمرین‌کننده زندانی به‌شدت تنبیه خواهند شد.

وکیل آقای جیانگ در 20 ژوئن با او ملاقات کرد و آقای جیانگ مجدداً بیان کرد که قصدش مبارزه برای حق آزادی باورش است که در قانون اساسی تصریح شده است.

درحالی‌که آقای جیانگ در 12 سپتامبر در دادگاه منطقه هنگشان مورد محاکمه قرار گرفت، وکیلش دادخواست بی‌گناهی‌اش را ارائه کرد. قاضی در 30 سپتامبر حکم صادر و آقای جیانگ را به سه سال حبس محکوم کرد.

او اکنون در حال ارائه دادخواست تجدیدنظر به حکمش است.

این اولین باری نیست که آقای جیانگ بخاطر باورش مورد هدف قرار گرفته است. او پیش از این یک سال را در یک اردوگاه کار اجباری، سه سال را در زندان سپری کرده بود و سه مرتبه در یک مرکز شستشوی مغزی زندانی شده بود. او همچنین مجبور بود به‌منظور جلوگیری از دستگیرشدن برای مدت زمانی طولانی دور از خانه زندگی کند.

طرف‌های مسئول در آزار و شکنجه آقای جیانگ:

گائو هنگبو (高洪波)، رئیس دفتر دادستانی در هنگشان

دادستان منطقه: 2563528-467-86+، 13555069977-86+

وانگ ژیچنگ (王志成)، قاضی جلسه، دادگاه منطقه هنگشان:

8235773- 476- 86+، ۱۳۳۰۴۸۷۸۹۱۰- 86+