(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دافا از 24 تا 26 نوامبر 2017 به نمایشگاه یوگا در کی‌یف دعوت شدند تا تمرینات را آموزش دهند و درباره محاسن تمرین فالون دافا برای بازدیدکنندگان توضیح دهند.

بازدیدکننده‌ای در غرفه فالون دافا در نمایشگاه یوگا در کی‌یف در ماه نوامبر

آموزش تمرینات فالون دافا در نمایشگاه یوگا در کی‌یف

خبرنگار رسانه‌های محلی در این نمایشگاه با یک تمرین‌کننده فالون دافا مصاحبه کرد که معمولا بسیار ساکت و کم‌حرف است. اما او ضمن معرفی طولانی این تمرین، تجربیاتش درباره حرکات تمرینات فالون دافا را با جزئیات به اشتراک گذاشت.

بازدیدکنندگان نه‌تنها درباره خود این تمرین سؤال می‌کردند، بلکه می‌خواستند بدانند که چرا حزب کمونیست چین آن را مورد آزار و شکنجه قرار می‌دهد. حدود 15 نفر کتاب‌های فالون دافا را خریداری و تعدادی از آنها یادگیری تمرینات را در این نمایشگاه آغاز کردند. بسیاری از آنها گفتند که یک میدان انرژی قوی را در اطراف تمرین‌کنندگان فالون دافا احساس کرده‌اند.