(Minghui.org) در سال 1999 جیانگ زمین کمپین بدنام کردن و توطئه علیه فالون گونگ را آغاز کرد. مأموران کمیته‌های محلی دستوراتی دریافت کردند مبنی بر اینکه به خانه‌های تمرین‌کنندگان محلی بروند و به آنها دستور دهند که تمرین فالون گونگ را رها کنند.

یکی از دوستانم مأموری در ناحیه چونگ‌ون در پکن بود. او به خانه یک تمرین‌کننده جوان رفت تا به او بگوید از تمرین فالون گونگ خودداری کند. دوستم به من گفت که این تمرین‌کننده، خانمی جوان با نام خانوادگی رائو بود، شخصی نیک‌خواه بود و تحصیلات بالایی داشت. دوستم از او خواست که باورش را به فالون گونگ رها کند. در پاسخ، خانم رائو به دوستم گفت قانون اساسی در چین آزادی عقیده را تضمین می‌کند و فالون گونگ آن چیزی نیست که رسانه‌ها ادعا می‌کنند.

آنگاه دوستم تمرین‌کنندگان فالون گونگ را متهم کرد که درگیر سیاست شده‌اند.

خانم رائو گفت: «حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) فالون گونگ را بدنام کرد. آن حتی بدتر از کشتن است. بسیاری از افراد پس از انجام تمرین‌ها، از بیماری‌های علاج‌ناپذیر و مهلک بهبود یافتند. اگر به آنها اجازه داده نمی‌شد تزکیه کنند چگونه می‌توانستند زنده بمانند؟ آیا فکر نمی‌کنید [مجبور کردن کسی به رها کردن فالون گونگ] وحشیانه‌تر از کشتن است؟ فالون گونگ به مردم یاد می‌دهد که صادق باشند.»

دوستم به‌آسانی نمی‌تواند از خانم رائو بخواهد که باورش را رها کند. او به من گفت که تمرین‌کنندگان فالون گونگ افراد خوبی هستند. در سال 1998 رودخانه یانگ‌تسه طغیان کرد. این تمرین‌کننده بیشترین تلاش را برای کمک به تسکین آلام سیل‌زدگان کرد. درنتیجه، مأموران پلیس و مسئولین در منطقه‌اش برای آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ تلاش بیشتری نکردند.

استاد لی بنیانگذار فالون گونگ بیان کردند:

«اگر وقتی چیز وحشتناکی را مثل قتل یا آتش‌سوزی ببینید کاری انجام ندهید، مشکلی در شین‌شینگ‌تان وجود دارد. در غیر این‌صورت چگونه می‌توانید نشان دهید که شخص خوبی هستید؟ اگر حتی درمورد چیزهایی مثل قتل یا آتش‌سوزی کاری انجام ندهید، پس درمورد چه چیزی کاری انجام خواهید داد؟» (جوآن فالون)

ناگهان درک کردم که بیان کردن حقیقت فالون گونگ به مردم، مانع ح.ک.چ برای ازبین بردن مردم می‌شود.