(Minghui.org) بنرها و پوسترهای آگاهی‌دهنده درباره تمرین معنوی و آرامش‌بخش فالون گونگ و آزار و شکنجه آن در چین، همچنین بنرهایی درباره تلاش‌ها برای به میز محاکمه کشاندن جیانگ زمین، دیکتاتور سابق چین، اخیراً در مکان‌های عمومی متعددی در استان‌های هبی، هوبی، تیانجین و هیلونگ‌جیانگِ چین در معرض نمایش قرار گرفته‌اند.

فالون گونگ در سال 1992 به‌طور ‌عمومی معرفی شد و به‌خاطر تأثیرات سودمندش بسیار محبوب شد. جیانگ زمین، رئیس سابق ح.ک.چ، به‌دلیل ترس از محبوبیت گسترده فالون گونگ که به‌سرعت افزایش می‌یافت، در 20 ژوئیه 1999، آزار و شکنجه این تمرین را آغاز کرد. در نتیجه در طول 17 سال گذشته، بسیاری از تمرین‌کنندگان جان خود را ازدست داده‌اند.

تمرین‌کنندگان در مواجهه با این آزار و شکنجه مداوم، از روش‌های خلاقانه بسیاری استفاده می‌کنند تا عموم مردم را از مزایای فالون گونگ مطلع سازند و آزار و شکنجه وحشیانه‌ تمرین‌کنندگان این روش را افشاء کنند.

آنها با وجود خطر بازداشت، بنرها و پوسترهایی را در مکان‌های مختلف آویزان می‌کنند تا آگاهی عمومی درباره خوبی فالون گونگ و وحشیگری این آزار و شکنجه را افزایش دهند.

بنرها روی درختان در هاربین، استان هیلونگ‌جیانگ، 18 ژانویه 2017

عبارت روی بنر: «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است.»

عبارت روی بنر: «فالون دافا خوب است.»

بنرها و پوسترها در تانگشان، استان هبی

عبارت روی بنر: «فالون دافا خوب است، حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است.»

عبارت روی بنر: «جیانگ زمین را به‌پای میز عدالت بکشانید.»

عبارت روی بنر: «جهان به حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری نیاز دارد.»

پوستر افشاءکننده آزار و شکنجه وحشیانه

بنرها در تیانجین

عبارت روی پوستر: «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است.»

بنرها در جینگژو، استان هوبی

بنرهایی که روی تیرهای چراغ برق آویزان شده‌اند. عبارت روی بنرها: «فالون دافا خوب است.»

بنرها و پوسترها