(Minghui.org) بنرها و پوسترهایی درباره فالون گونگ، آزار و شکنجه این تمرین معنوی به‌دست حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) و تلاش‌ها برای تعقیب قانونی جیانگ زمین، دیکتاتور سابق چین، به‌تازگی در مکان‌های متعددی ظاهر شده‌اند؛ آنها در امتداد خیابان‌های اصلی، تقاطع‌ها و سایر مکان‌های عمومی در هوبی، لیائونینگ، هبی، پکن، مغولستان داخلی، هیلونگ‌جیانگ و شاندونگ مشاهده شده‌اند. تمرین‌کنندگان فالون گونگ امیدوار بوده‌اند که تعداد بیشتری از مردم بتوانند در حوالی سال نوی چینی در 28 ژانویه 2017، این بنرها را ببینند.

فالون گونگ برای اولین بار در سال 1992 به‌طور عمومی آموزش داده شد. جیانگ زمین، رئیس سابق ح.ک.چ، از گسترش و محبوبیت به‌سرعت روبه‌رشد فالون گونگ ترسید و در 20 ژوئیه 1999 سلسله‌مبارزاتی را به‌منظور سرکوب فالون گونگ ترتیب داد. در نتیجۀ آن، دست‌کم هزاران تمرین‌کننده در طول 17 سال گذشته کشته شده‌اند.

تمرین‌کنندگان در مواجهه با این آزار و شکنجه مداوم، از روش‌های خلاقانه بسیاری استفاده می‌کنند تا مردم را از حقایق فالون گونگ آگاه کرده و این آزار و شکنجۀ وحشیانه‌ را افشاء کنند.

به‌تازگی پوسترهایی به‌منظور اطلاع‌رسانی به مردم ظاهر شده‌اند؛ پوسترهایی درباره تلاش‌های تمرین‌کنندگان برای به میز محاکمه کشاندن جیانگ زمین. اتهامات او عبارتند از: حبس غیرقانونی، محرومیت شهروندان از حق آزادی عقیده خود براساس قانون اساسی، سؤاستفاده از قدرت و سایر جرائم.

بنرها در ووهان، استان هوبی

«حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است»«فالون دافا خوب است»

بنرها و پوسترها در دندونگ، استان لیائونینگ

پوستر افشاءکننده کشتار تمرین‌کنندگان فالون گونگ و برداشت اعضای بدنشان به‌دست حزب کمونیست چین که با مجوز دولت این کشور صورت می‌گیرد.«فالون دافا خوب است»«حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است»«فالون دافا خوب است»

بنرها و پوسترها در نزدیکی پکن

«فالون دافا، فای راستین است»پوسترهای مربوط به معرفی فالون‌گونگ و آزار و شکنجه.رهگذران پوسترها را می‌خوانند.

بنرها و پوسترها در تانگشان، استان هبی

«فالون دافا خوب است»پوسترهایی درباره شکایات از رئیس سابق حزب کمونیست، جیانگ زمین و درخواست برای پیگرد قانونی او.

بنرها و پوسترها در بائودینگ، استان هبی

«فالون دافا خوب است»پوسترها درباره فالون گونگ در سراسر جهان.پوسترهایی در رابطه با به میز محاکمه کشاندن جیانگ زمین.پوسترهای تشریح جرائم جیانگ زمین.«آزار و شکنجه فالون گونگ را متوقف کنید، جیانگ زمین را به پیشگاه عدالت بیاورید»

بنرها در مغولستان داخلی

بنرها در هاربین، استان هیلونگ‌جیانگ

«حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است»«فالون دافا خوب است»«فالون دافا، فای راستین است»

بنرها در روستای فی، استان شاندونگ

«فالون دافا خوب است»«جیانگ زمین را به پیشگاه عدالت بیاورید»