(Minghui.org) پس از نزدیک به 18 سال سرکوب در چین، تعداد زیادی از تمرین‌کنندگان فالون دافا همچنان به‌خاطر اعتقادات خود مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. تمرین‌کنندگان در چین برای اطلاع رسانی به عموم مردم دربارۀ خوبی فالون دافا و افشای آزار و شکنجه، از ابزار خلاقانه بسیاری، از جمله نمایش عمومی تابلوها و بنرهایی مانند آنهایی که در اینجا نشان داده شده است، استفاده می‌کنند.

یک نمونه از سرکوب مداومی که در وب‌سایت مینگهویی در 11 فوریه سال 2017، گزارش شد، موردِ خانم وانگ لینگ است.

خانم وانگ، ساکن 56 ساله اهل شهر بوژوآ در استان آنهویی، از سال 2015 در زندان زنان آنهویی حبس بوده است. نگهبانان برای وادار کردن او به ترک باورش 24 ساعت او را شکنجه کردند. با وجود این، مقامات هنوز هم حاضر به آزاد کردن او نیستند و همچنان به تحقیر و شستشوی مغزی او ادامه می‌دهند. حبس خانم وانگ تا ژوئن امسال ادامه دارد.

تصاویر بنرهایی که اخیراً در چین به نمایش درآمده است

در طول فصل سال نوی چینی، بنرها و پوسترهای زیادی نصب شد تا دربارۀ سرکوب مداوم تمرین‌کنندگان بی‌گناه به مردم اطلاع‌رسانی کنند. تعداد کمی از آنها را ارائه می‌کنیم:

پوسترها در پکن حاوی عبارت: «فالون دافا خوب است» و «حقیقت، نیکخواهی و بردباری خوب است.»


پوستر بزرگی در شهر ما، استان هوبئی، که نشان می‌دهد فالون دافا در بیش از 100 کشور به‌خوبی پذیرفته شده است
.

پوستری در شهر دونگیینگ، استان شاندونگ که حقایق فالون دافا را به مردم می‌گوید

پوستری در شهر جیلین، استان جیلین، با عبارت: «فالون دافا خوب است.»

بنری در شهر جیاموسی، هیلونگجیانگ با عبارت: «توقف برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون دافا.»

بنری در شهر لیائونینگ، استان لیائونینگ: «این جهان به حقیقت، نیکخواهی و بردباری نیاز دارد.»

رهگذری در شهر چانگچون، استان جیلین، در حال مطالعه پوستری دربارۀ به محاکمه کشیدن جیانگ زمین، رهبر سابق چین به‌خاطر آزار و شکنجه فالون دافا.

بنری در شهر تانگشان، استان هبی، با عبارت: «این جهان به حقیقت، نیکخواهی و بردباری نیاز دارد.»

پوستری که سرکوب فالون دافا در شهر زونهوآ، استان هوبئی را افشاء می‌کند.

پوستری در شهر لینگژوآ، استان هوبئی که نشان می‌دهد چگونه حزب کمونیست مردم را برای چند دهه مورد آزار و شکنجه قرار داده است.

پوستری در شهر هوایهوا ، استان هونان که توضیح می‌دهد که چگونه حزب کمونیست ده‌ها سال به مردم آسیب رسانده است و چرا باید رژیم را ترک کنند.