(Minghui.org) چند سال پیش، با یکی از دوستانم ملاقات کردم. او با مشاهدۀ وضعیت جسمانی‌ام شوکه شده بود زیرا نمی‌توانستم صاف بایستم و چشمانم قرمز و ورآمده بودند. پرسید: «چه اتفاقی برایت افتاده؟»

من در حومه شهر زندگی می‌کنم و کار روزانه‌ام کشاورزی و ساخت و ساز است. کار سنگین وضعیت سلامتی‌ام را تباه کرده بود.به سرطان رحم، زخم معده، ورم مفاصل و فتق دیسک کمر مبتلا شده بود. بینایی‌ام تار بود و تمام مدت احساس سرگیجه داشتم. استخوان‌های پاهایم تغییر شکل داده بود، بنابراین هنگام راه رفتن می‌لنگیدم.

دوستم از من پرسید: «آیا در مورد فالون گونگ شنیده‌ای؟» باید یک بار آن را امتحان کنی. قدرت شفابخشی آن واقعاً شگفت‌انگیز است.»

قبل از رفتن بروشور معرفی فالون گونگ را به من داد.

چند صفحه را اسکن کردم. چون تحصیلات چندانی نداشتم، کلمات زیادی از متن را بلد نبودم. سپس به‌طور ناگهانی در شکمم درد شدیدی را احساس ‌کردم و با عجله به توالت رفتم. به مدت 20 دقیقه، مقدار زیادی مایع سیاه را دفع کردم. احساس بسیار بهتری داشتم، وقتی از خانه خارج شدم، می‌توانستم درختان روی تپه را به وضوح ببینم. بینایی‌ام بهبود یافت. علاوه‌براین، سابقاً احساس می‌کردم زنجیرهای سنگینی روی پاهایم هست که آن احساس نیز از بین رفت.

شگفت‌زده شدم. نمی‌توانستم منتظر بمانم تا دوباره دوستم را ببینم، از‌این‌رو یک نسخه از کتاب جوآن فالون (کتاب اصلی فالون گونگ) را از یکی دیگر از تمرین‌کنندگان فالون گونگ قرض گرفتم که از قبل او را که می‌شناختم.

آن شب، در حال مطالعه جوآن فالون، خوابم برد. در خواب بیست موجود غول پیکر را در اطرافم دیدم که برخی موهای مجعد آبی داشتند. آنها در وضعیت لوتوس نشسته بودند و یک دست‌شان مقابل قفسه سینه‌شان قرار داشت. وقتی بیدار شدم، احساس کردم به‌طور کامل بهبود یافته‌ام. همه علائم دردناکم از بین رفته بودند.

شگفت‌زده شدم و از تمرین‌کننده قدیمی پرسیدم که چه اتفاقی برایم افتاد. گفت: «به نظر می‌رسد که استاد لی در بُعدهای دیگر بدنت را پاک می‌کردند.» به گریه افتادم. واژه‌‌ها نمی‌توانند قدردانی‌ام را نسبت به استاد لی هنگجی، بنیانگذار این تمرین تزکیه باور نکردنی، بیان کنند.

بعد از آن تمرینات را آموختم و به‌تدریج توانستم ستون فقراتم را صاف کنم. روزی که دخترم برای دیدنم آمد، گفت: «مادر! فالون گونگ گوژِ پشتت را از بین برد!»

روزی، با همسایه‌ام مشغول صحبت بودم که ناگهانی احساس سرگیجه شدیدی کردم. سعی کردم به یک صندلی تکیه کنم اما پس از آن به عقب افتادم، بنگ! سرم به زمین خورد. همسایه‌ام ترسید. نمی‌توانستم حرکت کنم یا حرفی بزنم، اما آگاه بودم. در بُعدهای دیگر استاد لی را دیدم که به سمتم آمدند. جمجمه‌ام را باز کردند و ماده کثیفی از سرم خارج شد.

پس از اینکه همه این ماده از بین رفت، استاد لی با انرژی (گونگ) خود بدنم را بیشتر پاک کردند. جریان گرمی را از سر به سمت پاهایم احساس کردم. سپس، توانستم چشم‌هایم را دوباره باز و صحبت کنم.

چیزهای مشابه‌ای چند بار دیگر نیز برایم اتفاق افتاد. در نهایت، سرگیجه‌ام به‌طور کامل از بین رفت. در طی آن دوره، وقتی به بسیاری از دوستان و بستگانم دربارۀ مشاهداتم در حالت «کما» گفتم، حرف‌هایم را باور نکردند. آنها اعتقاد نداشت که استاد لی و فالون گونگ بتوانند بیماری‌هایم را بهبود دهند. اما در حال حاضر، هر یک از آنها قدرت شگفت‌انگیز فالون گونگ را تحسین و ستایش می‌کند چون شاهد بهبود کامل من بوده‌اند.

فالون گونگ بیماری‌هایم را بهبود بخشید، اما دولت چین به آن تهمت می‌زند. بسیاری از مردم چین با تبلیغات دولت فریب خورده‌اند. احساس می‌کنم که مسئولیت دارم تا ماجرای بهبودی ام را به اشتراک بگذارم و به دیگران بگوییم که فالون گونگ حقیقتاً چیست.