(Minghui.org) آقای سان یونگچیان 75 ساله، آهنگر و تعمیر کار دوچرخه‌ است. او پس از مرخصی از بیمارستان، در حالی که هیچ امیدی به زنده ماندنش نبود، به‌طور شگفت‌آوری بهبود یافت. حالا می‌تواند کارهای سنگین بدنی را نیز انجام دهد.

روزی آقای سان احساس کرد حالش خوب نیست و ضعف دارد. دخترش او را به بیمارستان پولاندیان برد که تشخیص داده شد کبدش از کار افتاده است. روز بعد بیهوش شد.

او به بیمارستان خلق شماره 6 دالیان منتقل و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد. آن روز بعدازظهر به خانواده‌اش توصیه شد که خودشان را برای خاک‌سپاری آماده کنند چرا که بیمارستان برای او هیچ کاری نمی‌توانست انجام دهد. همسرش به خانه رفت تا مقدمات و وسایل لازم را تدارک ببیند. فرزندان نیز پدر را به خانه بردند تا زمان مرگش فرا برسد.

او تقریباً بیهوش بود که کسی گفت: «فقط فالون دافا می‌تواند به تو کمک کند. مایلی به سخنرانی‌های فا استاد لی گوش دهی؟» او به علامت تأیید سرش را تکان داد.

هدفون روی گوشش گذاشته شد و او به سخنرانی‌های فالون دافا گوش داد. بیش از یک ساعت گذشته بود که دچار اسهال و استفراغ شد. همچنین مواد زرد زیادی به بیرون تف کرد. فرزندانش شک داشتند که این تغییر ناگهانی در وضعیتش مربوط به پاکسازی استاد لی باشد. روز بعد او قادر بود بنشیند.

فرزندانش هنوز قانع نشده بودند که چطور یک نفر می‌تواند بدون تزریق یا مصرف دارو بهتر شود. او را دوباره به بیمارستان بردند اما از پذیرش او ممانعت شد و دومین گواهی وضعیت بحرانی را برایش صادر کردند. آنها چاره‌ای نداشتند جز اینکه به خانه بازگردند.

آقای سان هر روز به سخنرانی‌های فا گوش می‌داد و وضعیت جسمی‌اش بهبود می‌یافت. در این روند 5 تمرین را نیز آموخت. اما فرزندانش همچنان باور نداشتند که او بتواند بدون درمان در بیمارستان خوب شود. بنابراین او را به بیمارستان وافانگدیان بردند.

وقتی رئیس بیمارستان شماره 6 دالیان شنید که آقای سان هنوز زنده است، متعجب شد و مستقیم به بیمارستان وافانگدیان رفت تا از صحت خبر اطمینان یابد. وقتی رسید و فهمید که آهنگر پیر به سخنرانی‌های استاد لی گوش و تمرینات را انجام می‌داده است، مبهوت شد. وقتی توانست دوباره حرف بزند گفت: «واقعاً شگفت‌انگیز است!»

از این دست ماجراها که جلوه‌گر قدرت بنیادین فالون دافا است، در میان تمرین‌کنندگان امری عادی است. این تمرین بیماری‌های وخیم بسیاری را بهبود بخشیده است! فالون دافا عالی است!