(Minghui.org) در روند سرکوب فالون گونگ طی 18 سال گذشته، کارمندان دولتی که مسئول اجرای قانون و محافظت از مردم هستند، قانون را نقض کرده‌اند و به شهروندان بی‌گناه آسیب رسانده‌اند، اما مسئولینی نیز وجود داشته‌اند که از واقعیت‌های این آزار و شکنجه آگاه شدند و به صدای وجدان خود گوش دادند. دادخواهی موفقیت‌آمیزی در استان لیائونینگ و موارد مشابه نشانه‌های امیدبخشی هستند از گسترش جنبشی که به‌سوی اجرای عدالت در چین حرکت می‌کند.

بسته شدن پرونده‌های دو تمرین‌کننده در لیائونینگ

لی شیجین و لین یویان، دو تمرین‌کننده فالون گونگ از بخش تیه‌لینگ، در نوامبر 2016 به شهر بایچی رفتند تا تقویم‌هایی شامل اطلاعات درباره فالون گونگ را پخش کنند. پلیس آنها را دستگیر و بازداشت کرد. دادستانی بخش تیه‌لینگ کیفرخواستی را صادر کرد و آن را به دادگاه تیه‌لینگ فرستاد و برنامه‌ریزی شد که یک جلسه دادرسی برگزار شود.

اعضای خانواده این دو تمرین‌کننده، دو وکیل استخدام کردند تا از آنها دفاع کنند. یکی از این دو وکیل سان دیانجون از شاندونگ و دیگری ما وِی از تیانجین بود. این دو وکیل برای مسئولین توضیح دادند که نه قانون اساسی چین سرکوب فالون گونگ را توجیه می‌کند و نه هیچ یک از قوانین موجود در این کشور توجیهی برای این سرکوب هستند.

این دو وکیل به چند نمونه از رویداهای مشابه در تاریخ نیز اشاره کردند که در آنها یک رژیم دیکتاتور دست به آزار و شکنجه بی‌قانون و اساس گروه‌های خاصی زد. چه هولوکاست بود یا انقلاب فرهنگی در چین، مأموران اجرای قانون به‌دلیل اطاعت از دستورات برای قتل مردم به‌جای عمل کردن براساس وجدانشان، بعداً با عواقبی جدی روبرو شدند.

اعضای خانواده این دو تمرین‌کننده نیز با مسئولین دادگاه تماس گرفتند و درباره مزایای فالون گونگ شهادت دادند. مسئولین دادگاه این اطلاعات را پذیرفتند و با رسیدگی به این پرونده براساس قانون موافقت کردند. آنها همچنین پیشنهاد دادند که خانواده‌ها پژوهش‌خواهی مکتوبی را به‌نمایندگی از تمرین‌کنندگان بازداشت شده ارائه دهند.

بعداً مسئولین دادگاه تصمیم گرفتند این پرونده را مختومه اعلام کنند و کیفرخواست‌ها را به دادستانی بخش تیه‌لینگ برگردانند و همچنین اعلام کردند که دیگر این پرونده را دنبال نخواهند کرد [شماره پرونده 4-2017 و 5-2017].

در ضمن این دو تمرین‌کننده در بازداشتگاه درباره فالون گونگ و آزار و شکنجه با سایر بازداشت‌شدگان صحبت کردند. بسیاری از زندانیان تحت تأثیر قرار گرفتند و ابراز حمایت کردند. وقتی تمرین‌کنندگان در 17 فوریه 2017 آزاد شدند، همه زندانیان در سلول‌ها و نگهبانان، موقع خداحافظی چیزهای خوبی برای‌ این دو تمرین‌کننده آرزو کردند.

پوستری در یکی از خیابان‌های شهر تیه‌لینگ، استان لیائونینگ که رویش نوشته شده است: «جهان به حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری نیاز دارد.» عبارت کوچک روی بنر: «فالون گونگ در سراسر جهان مورد استقبال قرار گرفته است.»

رویداد مشابهی برای جیو چانگ‌یینگ و وانگ یوآنشنگ در شهر جیژو، استان هبی، اتفاق افتاد. پس از اینکه پلیس آنها را در اکتبر 2016 دستگیر و بازداشت کرد، در 7 ژانویه 2017 یک جلسه دادرسی برگزار شد. دادستانی جیژو در 10 فوریه پرونده جیو چانگ‌یینگ را مختومه اعلام کرد.

مقاله مربوط به زبان چینی:http://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/23/河北冀州市检察院撤诉-酒长迎被无罪释放-343441.html