(Minghui.org) اخیراً بنرهای فالون گونگ در طول خیابان‌های اصلی، چهارراه‌ها و سایر فضاهای عمومی در مکان‌های متعددِ تیه‌لینگ، واقع در استان لیائونینگِ چین دیده شده‌اند.

فالون گونگ در سال 1992 به‌طور عمومی معرفی شد و به‌دلیل اثرات مفیدش محبوب واقع شد. جیانگ زمین، رئیس سابق ح.ک.چ، از ترسِ محبوبیت گسترده و به‌سرعت روبه‌رشد فالون گونگ، آزار و شکنجه این تمرین را در 20 ژوئیه 1999، آغاز کرد. بسیاری از تمرین‌کنندگان طی 17 سال گذشته براثر این آزار و شکنجه جان خود را ازدست دادند.

تمرین‌کنندگان با وجود خطر بازداشت، بنرهایی را آویزان و پوسترهایی را نصب کرده‌اند تا آگاهی مردم درباره فالون گونگ و وحشیگری این آزار و شکنجه را بالا ببرند.

عبارت روی بنرها: «فالون دافا خوب است.»

عبارت روی بنرها: «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است.»

عبارت روی بنر: «دیکتاتور جیانگ زمین را به پای میز عدالت بکشانید.»