(Minghui.org) خانم بی یون‌پینگ و خانم یانگ شیهوا درحالی‌که در زندان زنان استان هیلونگ‌جیانگ تحت بازداشت بودند، در یک زمان تحت تزریق داروهای ناشناخته قرار گرفتند. خانم یانگ زنده ماند و توانست حقیقت موضوع را به سایرین بگوید؛ اما خانم بی جان سالم به در نبرد.

خانم بی یون‌پینگ، از شهر هاربین، استان هیلونگ‌جیانگ، حاضر به پوشیدن لباس زندان نشد و در اواخر اکتبر ۲۰۰۲، دست به اعتصاب غذا زد تا به حکم بازداشت خود به‌خاطر باورش به فالون گونگ اعتراض کند. نگهبانان دهانش را با نوارچسب بستند.

خانم بی بلافاصله دچار مشکلات قلبی شد و او را از اتاق بیرون بردند.

خانم یانگ پس از آن، هیچ چیزی درباره خانم بی نشنید. وقتی که از زندان آزاد شد به او خبر دادند که خانم بی که در تاریخ ۲ نوامبر ۲۰۰۲ فوت کرده بود، در همان روز تحت تزریق با داروی ناشناخته قرار گرفته بود.

خانم یانگ، از شهر شوانگ‌چِنگ، استان هیلونگ‌جیانگ، به‌خاطر تمرین فالون گونگ در سال ۲۰۰۲ به سه سال زندان برای محکوم شده بود.

ازآنجاکه حاضر نشد از باور خود به فالون گونگ دست بکشد، اغلب در سلول انفرادی به زنجیر کشیده می‌شد. او در نوامبر سال ۲۰۰۲، در اعتراض به رفتار غیرانسانی آنها دست به اعتصاب غذا زد. نگهبانان دست او را به تخت بسته و یک مایع صورتی‌رنگ را در یک بطری گلوکز به گنجایش ۵۰۰ میلی لیتر به او تزریق می‌کردند.

نگهبانان به او گفتند که مایع تزریق‌شده یک داروی مخرب اعصاب است که برای شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از تزریق، احساس کرد که بدنش بسیار بیمار است، احساس سنگینی بسیاری می‌کرد و پوستش بسیار سست شده بود. زمانی که سایر افراد را نگاه می‌کرد، آنها را شبیه اسکلت می‌دید.

او مدام به خودش می‌گفت که نباید بمیرد. به‌تدریج، بهبود پیدا کرد، اما دچار اختلال شدید حافظه شد. چیزهای بسیاری وجود دارد که نمی‌تواند آنها را به خاطر بیاورد و گاهی اوقات زمانی طولانی طول می‌کشد تا چیزی را به یاد آورد.

بازآفریتی صحنه شکنجه: تزریق با داروهای ناشناخته

رئیس بیمارستان زندان درخصوص کشتن تمرین‌کنندگان احساس پشیمانی نمی‌کند

ژائو ینگ‌لینگ، مدیر بیمارستان زندان، به هنگام تجویز داروهای ناشناخته به یکی دیگر از تمرین‌کنندگان فالون گونگ، گفت: «بی یون‌پینگ به‌خاطر داروهایی که من به او تزریق کردم فوت کرد، چه اهمیتی دارد؟»

زندان زنان استان هیلونگ‌جیانگ در آزار و اذیت تمرین‌کنندگان فالون گونگ بسیار بدنام است.

بسیار دشوار است که درباره مرگ آن دسته از تمرین‌کنندگان فالون گونگ اطلاع پیدا کرد که در زندان محبوس هستند. مأموران زندان اجازه نمی‌دهند هیچ‌گونه خبری درخصوص محل نگهداری تمرین‌کنندگان یا هر گونه اطلاعات درباره آنها به بیرون درز کند.