(Minghui.org) چند روز قبل از سال نو، چهار تقویم مینگهویی را برای یک تعمیرکار دوچرخه بردم که او را از قبل می‌شناختم.

وقتی به مغازه‌اش رسیدم، مشغول کار بود و تعدادی مشتری منتظر بودند. او به آنها اشاره کرد و گفت: «لطفاً تقویم‌هایت را به آنها بده.»

من از فرصت استفاده کردم تا درباره فالون دافا، آزار و شکنجه و خروج از حزب کمونیست چین و سازمان‌های وابسته به آن با مشتریانش صحبت کنم.

تعمیرکار نیز به گفتگوی ما ملحق شد و گفت: «بله، همین حالا از حزب خارج شوید. این کار برای آینده‌تان خوب است. افراد بسیاری این کار را انجام داده‌اند، ازجمله خودم.» با کمک او، تعدادی از مشتریانش خواستند از حزب خارج شوند.

دو روز بعد با دو تقویم بیشتر به تعمیرگاهش رفتم. به او گفتم که تقویم‌های امسال از کیفیت بالاتری نسبت به سال گذشته برخوردارند.

پاسخ داد: «درست کردن تقویم‌ها با کیفیت بالاتر، کار درستی است. اگر تمرین‌کنندگان دافا نتوانند کار را بهتر و بهتر انجام دهند، چه شخص دیگری در این دنیا می‌تواند؟»

عمیقاً تحت تأثیر سخنانش قرار گرفتم و دریافتم که صحبت او نشانگر این است که انتظارات افرادِ بسیاری از تمرین‌کنندگان دافا همین است.