(Minghui.org) یکی از ساکنین شهرستان شی‌شویی به‌خاطر اعتقادش به مدت ۷ سال زندانی شده است، به او اجازه داده نشد که با مادرش در آخرین لحظات حیاتش، حتی به‌صورت تلفنی وداع کند.

خانواده آقای شین‌زی در تاریخ 12 فوریه با زندان شایانگ تماس گرفتند و عاجزانه خواستار آزادی او شدند تا بتواند مادرش را پیش از مرگ ببیند. یکی از نگهبانان به او گفت: «ما به هر زندانی غیر از تمرین‌کنندگان فالون گونگ می‌توانیم این اجازه را بدهیم!»

مادر 99 ساله آقای ژانگ در واپسین ساعات همان روز فوت کرد در حالی که آخرین کلامش این بود: «پسرم شخص خوبی است که مورد ظلم واقع شده است. دولت نباید او را به‌خاطر تمرین فالون گونگ در زندان نگه دارد.»

آقای ژانگ در تاریخ 3 اوت 2010 به‌دلیل اجتناب از نفی فالون گونگ، تمرین معنوی که مورد آزار و شکنجه رژیم کمونیست چین قرار گرفته است، دستگیر شد. از مأموری که او را بازداشت کرده بود شنیده شد: «هدفم این است که خانواده‌اش را نابود کنم و اجازه ندهم فرزندانش را بزرگ یا از والدین پیرش مراقبت کند!»

از همان ابتدا آقای ژانگ در اردوگاه کار اجباری به‌مدت یک سال تحت «بازآموزی» قرار گرفت. اما حتی پیش از اتمام دوره، دادگاه محلی او را به 7 سال زندان محکوم کرد.

چون تلاش نگهبانان برای وادار کردن آقای ژنگ به رها کردن اعتقادش بی‌ثمر ماند، در عوض ملاقات‌های خانواده‌اش را لغو کردند و او را تحت شکنجه‌های متعددی قرار دادند و تحت این آزار بی‌رحمانه بینائی‌اش شدیداً آسیب دید.