(Minghui.org) از تاریخ ۱ مه ۲۰۱۵، بیش از ۲۰۰ هزار تمرین‎کننده فالون گونگ، دادخواست کیفری‎شان را علیه جیانگ زمین، دیکتاتور سابق چین، به دادستانی عالی خلق و دادگاه عالی خلق ارسال کرده‎اند. آنها او را مسئول آزار و شکنجه فالون گونگ می‎دانند که منجر به بازداشت‎های غیرقانونی، شکنجه و مرگ و میر مردم بی‎گناه بخاطر ایمانشان شده است.

تمرین‎کنندگان برای حمایت از این پرونده‎های حقوقی به جمع‎آوری امضاء از عموم مردم پرداختند. در دو ماه گذشته، ۲۵۳۶ امضاء در سه استان جمع آوری شده است.

در ژانویه ۲۰۱۷، در شهر جیلین، استان جیلین، ۶۸۲ نفر نامه‎ای را امضاء و اثر انگشتشان را بر روی آن ثبت کردند. فردی گفت: «جیانگ ... قوانین را نادیده گرفته است و مردم خوب مانند تمرین‎کنندگان فالون گونگ را تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهد.»

نامه‌های حاوی امضاء و اثرانگشت از جیلین

در شهر جانگژیاکو، استان هبی، ۱۴۵۳ نفر نامه را امضاء کردند. بیش از ۲۰۰ نفر خواستار پایان دادن به کشتار تمرین‎کنندگان به‌خاطر اعضای بدنشان توسط رژیم کمونیستی بودند.

نامه‌های حاوی امضاء و اثرانگشت از شهر جانگژیاکو

در شهر نانچانگ، استان جیانگشی، ۴۰۱ امضاء جمع آوری شده است. امضاء کنندگان، از دادستانی عالی خلق خواستار تحقیق و کشاندن جیانگ به‌پای میز محاکمه شدند.

نامه امضاء شده از شهر نانچانگ

مردی حدوداً ۶۰ ساله گفت که جیانگ صدها هزار بار بدتر از داجی در سلسله شانگ است که گفته شده او قلب فرد زنده‌ای که مورد تأییدش نبوده را در حال تپیدن از جایش کنده بود.

مردی حدوداً ۳۰ ساله گفت: «در حالی که همه در خارج از چین می‎دانند که جیانگ چه فرد بدی است، اما گاهی اوقات مردم در چین، از وضعیت حقیقی فالون گونگ آگاه نیستند چراکه اخبار سانسور شده است. من از این دادخواست‌های کیفری حمایت می‌کنم.»

یک نظامی بازنشسته گفت: «ح.ک.چ نفرت‎انگیز است. آنها ما را در جنگ با ویتنام فریب و پس از آن بخش بزرگی از سرزمین‎مان را به یک کشور خارجی تحویل دادند. جیانگ و رژیم او فاسد هستند. من از ح.ک.چ خارج و از این دادخواست‌های کیفری حمایت می‎کنم.»

پیش زمینه

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.