(Minghui.org) نگهبانان در زندان چیانجینِ پکن، با زندانیان تبانی کرده‌اند تا تمرین‌کنندگان فالون گونگ را تحت نظر داشته باشند و آنها را شکنجه کنند.

آقای شو، حدود 50 ساله، در سال 2014 به 4 سال و 6 ماه حبس محکوم شد. او در ژانویه 2015 به بخش شماره 3 زندان چیانجین فرستاده شد و در سلولی کوچک حبس شد.

سه زندانی به نام‌های گو یوئه، دو یونپنگ و ژائو دونگلین از سوی مسئولین زندان گمارده شده بودند تا تمرین‌کنندگان را به‌دقت تحت‌نظر داشته باشند. آنها آقای شو را مرتب تحت ضرب‌وشتم و آزار و اذیت کلامی قرار می‌دادند و دو دندان از دندان‌های جلوی آقای شو را شکستند.

با چارپایه‌ای نیز او را کتک زدند و درنهایت او دچار فروپاشی ذهنی شد. سرش و دستانش حالا به‌طور غیرقابل‌کنترلی لرزش دارند.

بازآفرینی صحنه شکنجه: ضرب‌وشتم با چارپایه

آقای شو گزارش زندانیان را به رئیس سیاسی لیو گوانگ‌هویی و رئیس تیم یائو ییپینگ داد، اما آنها هیچ اقدامی برای متوقف کردن این وحشیگری نکردند و درواقع گو یوئه را به ریاست تیم زندانیان ارتقاء دادند.

سپس آقای شو به دفتر دادستانی مستقر در زندان شکایت کرد، اما شکایتش هرگز مورد بررسی قرار نگرفت.

آقای وانگ زچن 70 ساله پس از اینکه در سال 2010 به 8 سال حبس محکوم شد، از آوریل 2015 در همان بخش زندانی بود. یک زندانی به نام لی هنگجیه که گمارده شده بود آقای وانگ را تحت‌نظر داشته باشد، پول او را دزدید. او با استفاده از یک ماشین اصلاح سر ابروهای آقای وانگ را هم برداشت.

آقای وانگ گزارش این سوءرفتارها را به مسئولین زندان لیو گوانگهویی و یائو ییپینگ داد، اما فقط با واکنش‌های سرسری آنها مواجه شد.

سپس به دفتر دادستانی شکایت کرد، اما نتیجه‌ای نداشت.

لیو گوانگ‌هویی و یائو ییپینگ با اداره 610 نیز تبانی کردند تا مانع شوند تمرین‌کننده آقا لی شنگشی در 10 سپتامبر 2016 از زندان آزاد شود. به خانواده‌اش اجازه ندادند او را به خانه ببرند و او را مستقیم به مرکز شستشوی مغزی سوجیاتو منتقل کردند.