(Minghui.org) خانم چن هنگ‎فانگ، ۵۵ ساله، ازحوزه نفتی جونگ‎یوآن، در ۲۴ فوریه ۲۰۱۷، در حین نصب پوسترهای حاوی اطلاعات در مورد فالون گونگ، دستگیر شد. خانم چن از آن زمان در بازداشتگاه شهرستان پویانگ زندانی بوده است. پلیس همچنین خانه‎اش را غارت کرد. در سال ۲۰۱۵ به‎خاطر بیماری سرطان تحت عمل جراحی قرار گرفت و هنوز هم بسیار ضعیف است.

خانم چن مورد آزار و اذیت قرار گرفت و خانه‎اش بارها و بارها غارت شد

از زمانی که جیانگ زمین، رهبر سابق حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) آزار و شکنجه علیه فالون گونگ را در سال ۱۹۹۹ راه‎اندازی کرد، خانم چن مورد آزار اذیت قرار گرفته و خانه‎اش چندین بار غارت شده است.

شوهر خانم چن تحت فشار اداره ۶۱۰ حوزه نفتی جونگ‎یوآن، مجبور شد تمام کتاب‎های فالون گونگ همسرش را تحویل دهد.

در سال ۲۰۰۰، در طول ایام سال نو چینی، وقتی خانم چن برای دیدن پدر و مادرش رفت، مأموران از اداره پلیس انجمن شینگ‎لونگ، او را مورد آزار و اذیت قرار داد و مجبور به رفتن به اداره پلیس کردند تا از او بازجویی کنند.

خانم چن همچنین از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ چند بار توسط کارکنان دفتر بازنشستگی مورد آزار و اذیت قرار گرفت. آنها او را مجبور به شرکت در جلسات شستشوی مغزی و امضای اظهاریه تضمین کردند تا از رفتن او به پکن به‎منظور دادخواست تجدید نظر برای فالون گونگ جلوگیری کنند.

در سال ۲۰۰۵، مأموران بخش امنیت داخلی از حوزه نفتی جونگ‎یوآن به خانه خانم چن هجوم آوردند و کتاب‎های فالون گونگ او را مصادره کردند. آنها خانم چن را به یک سال کار اجباری محکوم کردند. بعداً، پلیس پس از اخاذی مبلغ زیادی پول از خانواده‎اش، به او ارفاق کرد.

در ژانویه ۲۰۰۷، مأموران بخش امنیت داخلی شهر پویانگ خانه خانم چن را غارت کردند. آنها کتاب‎های فالون گونگ، یک کامپیوتر، مطالب اطلاعاتی فالون گونگ، و دیگر وسایل شخصی او را مصادره کردند.

مأموران پلیس همچنین شوهر خانم چن را چندین‎بار مورد آزار و اذیت قرار دادند. از آنجا که او تحت فشار زیادی بود، در نهایت مجبور شد از خانم چن طلاق بگیرد. پس از آن اداره ۶۱۰ حوزه نفتی جونگ‎یوآن خانم چن را تحت فشار قرار داد که اظهاریه تضمین انکار فالون گونگ را امضاء کند.

در طول بازی‎های المپیک پکن در سال ۲۰۰۸، مقامات محله خانم چن را برای چند روز مورد آزار و اذیت قرار داده و او را تحت نظر قرار دادند.

مأموران از بخش امنیت داخلی شهر پوینگ، دادستانی، و بخش‎های دیگر دوباره در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۱ خانه خانم چن را غارت کردند. آنها کتاب‎های فالون گونگ، و مطالب دیگر اطلاعاتی را مصادره کرده و آنها را به عنوان شواهد جنایی ثبت کردند. در طول ۲۰ روز بعدی، مقامات سه‎بار خانه خانم چن را غارت و از او بازجویی کردند.

دو سال بعد، دادستانی با استناد به مواردی که پلیس به عنوان «مدارکد» مصادره کرده بود، از خانم چن شکایت کرد. دادستانی همچنین به مقامات محله دستور داد بدون رضایت خانم چن از جانب وی اسنادی را امضاء کنند. پلیس اغلب خانم چن را در خانه‎اش مورد آزار و اذیت قرار می‎داد و به او دستور دادند به دادگاه برود. اما او درخواست آنها را رد کرد. خانم چن متحمل رنج جسمی و ذهنی بسیار زیاد شد و وضعیت سلامتی‎اش به سرعت روبه وخامت گذاشت.

در اکتبر ۲۰۱۵، خانم چن شکایت کیفری خود را علیه دیکتاتور سابق، جیانگ زمین، به‎خاطر آزار و شکنجه فالون گونگ، به دادگاه و دادستانی عالی خلق به‎صورت آنلاین ثبت کرد. دو ماه بعد، اداره پلیس حوزه نفتی جونگ‎یوآن او را دوباره مورد آزار و اذیت قرار داد و کامپیوترش را تفتیش کرد. مأموران گفتند که دادستانی عالی دستور داده است که در مورد او تحقیق کنند.