(Minghui.org) دو نوع جاسوس در میان تمرین‎کنندگان فالون گونگ وجود دارد. نوع اول افرادی حرفه‎ای هستند که حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) آنها را به جمع ما فرستاده است. آنها هم در داخل چین و هم در سطح بین‏‎المللی مشغول فعالیت هستند.

 این جاسوس‎ها معمولاً به‌سرعت متوجه می‎شوند که تمرین‎کنندگان فالون گونگ افراد خوبی هستند و پس از آن، یا انتخاب می‎کنند که کارشان را رها کنند یا به ارتکاب اشتباهاتشان ادامه می‎دهند. من درباره این نوع از جاسوسان صحبت نمی‎کنم.

نوع دوم تمرین‎کنندگان فالون گونگی هستند که مورد تهدید قرار گرفته‎اند که جاسوسی کنند. این افراد نیز هم در چین و هم در خارج از کشور وجود دارند. دلیل اینکه این دسته از تمرین‎کنندگان دست به جاسوسی می‌زنند این است که نمی‎توانند وابستگی احساسات به خانواده و دوستان‎شان را رها کنند.

اگر می‎توانستند وابستگی‎شان به احساسات را رها کنند، عوامل ح.ک.چ هیچ راهی برای ارعاب و تهدید آنها نداشتند. توصیه من به این دسته از جاسوسان این است که به معتقدان باورهای راستین در تاریخ که مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند، فکر کنند. آنها زمانی که به کمال رسیدند، اعضای خانواده‎شان مورد برکت قرار گرفتند.

در واقع ح.ک.چ برای کنترل جاسوسان، آنها را تهدید می‎کند که به اعضای خانواده‎شان آسیب خواهد رساند. اگر قلب این افراد تکان نخورد، عوامل ح.ک.چ به هدف خود دست نخواهند یافت و مجبور به تسلیم خواهند شد.

وقتی در زندان بودم، مردم به‌طور مداوم می‎گفتند: «تو باید به فکر پدر و مادرت باشی.» در پاسخ می‎گفتم: «چرا آن دسته از مسیحیان ثابت‌قدم در روم باستان، زمانی که آنها را می‎بردند تا غذای شیر و ببر شوند، به فکر پدر و مادرشان نبودند؟» مردم اغلب پاسخی برای سؤالم نداشتند.

همچنین به این آگاه شدم که جاسوس ح.ک.چ بودن، موجب در امان بودن اعضای خانواده‎ نمی‎شود، بلکه برعکس است. جاسوس ح.ک.چ بودن عمل پستی است و موجب تجمع کارما می‎شود. جاسوسان و اعضای خانواده‎شان با عواقب وخیمی در آینده روبرو خواهند شد.

امیدوارم چنین افرادی از خواب بیدار شوند، شجاعت اعتراف به هویت خود را پیدا کنند و دست از اعمال بد و نادرست خود بردارند.