(Minghui.org) در ماه‌های اخیر، تمرین‌کنندگان فالون گونگ به‌لطف تلاش‌های حامیان‌ و وکلا‌ی‌شان که از جانب آنها به‌دنبال اجرای عدالت هستند، بعد از رد اتهامات علیه خود آزاد شدند.

این تمرین‌کنندگان دستگیر شدند، چراکه به‌طور خستگی‌ناپذیری در راستای افشای آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست رژیم کمونیست چین فعالیت می‌کردند. فالون گونگ تمرینی معنوی براساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری است.

به‌دلیل اینکه هیچ قانونی در چین تمرین فالون گونگ را جرم تلقی نمی‌کند، آنها مصمم بودند که از حق آزادی عقیده خود که در قانون اساسی تصریح شده، دفاع کنند. وکلای‌شان درخواست بی‌گناهی آنها را ارائه کردند و خواستار آزادی بدون قید و شرط‌شان شدند.

حامیان تمرین‌کنندگان به نهادهای دولتی درگیر در این آزار و اذیت یادآوری کردند که این آزار و شکنجه از شروع فاقد مبنای قانونی بود و مصرانه از آنها خواستند تا این افراد بی‌گناه را به‌خاطر باورشان تحت پیگرد قانونی قرار ندهند. در نتیجه دست‌کم 10 تمرین‌کننده فالون گونگ در ماه‌های اخیر آزاد شدند.

دادستانی به اصرار وکیل از اتهام خود صرف‌نظر می‌کند

خانم وو جینگ‌چینگ، یکی از ساکنین شهر هِفِی، واقع در استان آنهویی، در 19 مه 2016 دستگیر شد. دادستانی محلی به استناد ناکافی بودن شواهد 2 بار پرونده او را به اداره پلیس بازگرداند، اما در نهایت وقتی پلیس برای بار سوم او را محاکمه کرد، دادستانی اتهامی را علیه خانم وو صادر کرد. وکیلش تسلیم نشد و موفق شد در تاریخ 3 فوریه 2017، از او رفع اتهام کند. خانم وو 6 روز بعد آزاد شد و سند رسمی رفع اتهام خود را در تاریخ 21 فوریه دریافت کرد.

زنی از آنهویی به‌قید وثیقه آزاد شد، کمی پس از آن پرونده‌اش مختومه شد

خانم هوآنگ یوچینگ نیز که از ساکنین شهر هفی است، در 15 ژوئیه 2016 بعد از اینکه به‌خاطر توزیع مطالب فالون گونگ گزارشش را به پلیس دادند، دستگیر شد. دخترش در 19 سپتامبر درخواست وثیقه‌ای ارائه کرد و خانم هوآنگ حدود فوریه امسال آزاد شد. تأیید شده است که دادستانی محلی از اتهام علیه او صرف‌نظر کرده‌ است.

دو تمرین‌کننده از لیائونینگ بعد از اینکه دادگاه پرونده‌شان را رد کرد، آزاد شدند

لی شیجین و لین یویوان، از ساکنین روستای تیِلینگ، در 2 نوامبر 2016، هنگام توزیع مطالب اطلاع‌رسانی فالون گونگ دستگیر شدند. وکلای‌شان به دادگاه محلی توضیح دادند که آزار و شکنجه فالون گونگ غیرقانونی است و پیگرد قانونی موکلان‌شان هیچ مبنای قانونی ندارد. دادگاه پرونده را به دادستانی بازگرداند، بعد از آن تصمیم گرفت تمرین‌کنندگان را متهم نکند. در 17 فوریه 2017 هم لی و هم لین به خانه بازگشتند.

با تلاش‌های وکیل و حمایت عمومی، تمرین‌کنندۀ اهل لیائونینگ آزاد شد

یکی از ساکنین شهرستان جیان‌پینگ اخیراً پس از درخواست وکیلش از دادستانی محلی و دادگاه برای مختومه اعلام کردن پرونده او، آزاد شد.

آقای وانگ هواشیو ۵۵ ساله در تاریخ 5 ژوئیه 2016 به‌دلیل خودداری از نفی فالون گونگ در منزلش دستگیر و یک هفته بعد نیز حکم بازداشت رسمی او صادر شد. رژیم کمونیستی چین این روش معنوی را تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهد.

وکیل آقای وانگ در 18 ژوئیه با او ملاقات کرد و متوجه خراشیدگی‌هایی در سراسر بدن او شد. به‌گفته آقای وانگ مأموران در زمان دستگیری‌اش با او بدرفتاری کردند.

در مجموع 373 تن از ساکنان محلی دادخواست آزادی آقای وانگ را امضاء کردند. این امضاها به پلیس محلی، دادستانی، دادگاه و بازداشتگاه تحویل داده شد.

آقای وانگ پس از مدتی که پرونده‌اش مسکوت مانده بود، در 17 نوامبر محاکمه شد.

وکیل او مطالب تکمیلی را هم به دادستانی و هم به دادگاه ارسال کرد. او از دادستانی خواست از موکلش رفع اتهام شود و دادگاه این پرونده را مختومه اعلام کند.

وکیل به هر دو سازمان گفت که آزار و اذیت فالون گونگ به‌دست حزب کمونیست از شروع فاقد مبنای قانونی بوده و موکلش هرگز نباید برای استفاده از حق آزادی عقیده‌اش که در قانون اساسی تصریح شده، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گرفت.

آقای وانگ چند روز بعد آزاد شد.

آزادی خانمی اهل هبی از بازداشت غیرقانونی، بعد از تلاش‌های خانواده و وکیلش

یکی از ساکنین شهر لانگفانگ بعد از حدوداً دو ماه بازداشت، در 1 فوریه 2017 آزاد شد.

خانم چائو دُنگمی در 5 دسامبر 2016 با مردم درباره فالون گونگ صحبت می‌کرد که گزارشش را به پلیس دادند و او دستگیر شد. دادستانی محلی 11 روز بعد حکم دستگیری رسمی او را صادر کرد. خانواده خانم چائو نامه‌هایی خطاب به پلیس نوشتند، غیرقانونی بودن آزار و شکنجه فالون گونگ را به آنها یادآوری کردند و مصرانه خواستار آزادی او شدند.

وکیل خانم چائو نیز به پلیس گفت که او با پخش اطلاعات درباره فالون گونگ، هیچ قانونی را نقض نکرده است. پلیس در نهایت تصمیم گرفت حکم آزادی او را صادر کند.

مردی از هبی بعد از رفع اتهام دادستانی علیه او، آزاد شد

یکی از ساکنین شهر ووآن، واقع در استان هبی در 8 ژانویه 2017 که دادستانی از اتهام علیه او صرف‌نظر کرد، آزاد شد.

آقای بای جینگ‌جیه در 13 اوت 2016، به‌خاطر نوشتن عبارات «فالون دافا خوب است» و «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است» با اسپری، دستگیر شد. دادستانی محلی حکم دستگیری رسمی‌ او را صادر کرد.

حامیان آقای بای تماس‌های تلفنی بسیاری با پلیس، دادستانی و سایر بخش‌ها گرفتند و غیرقانونی بودن آزار و شکنجه فالون گونگ (فالون دافا) را به آنها متذکر شدند.

دادستانی در نهایت در 8 ژانویه تصمیم گرفت از این پرونده صرف‌نظر کند. آقای بای دومین تمرین‌کننده فالون گونگ محلی است که بعد از دستگیری به‌خاطر باورش آزاد شد. در فوریه 2013، تمرین‌کننده دیگری به نام آقای وانگ هُنگلیانگ بعد از مختومه اعلام شدن پرونده‌اش آزاد شد.

دادستانی جیژو از اتهام علیه تمرین‌کننده فالون گونگ صرف‌نظر می‌کند

دادستانی منطقه جیژو در شهر هنگشویی در 10 فوریه 2017، از اتهام‌ علیه تمرین‌کننده فالون گونگ آقای جیو چانگ‌یینگ صرف‌نظر می‌کند. آقای جیو عاری از هرگونه اتهامی، آزاد شد. اما دادستانی بازهم از آقای جیو خواست که هر سه ماه گزارش خود را به اداره پلیس شهر جیژو ارائه دهد.

در 20 اکتبر 2016، آقای جیو 70 ساله و تمرین‌کننده دیگری بنرهای حاوی اطلاعات درباره فالون گونگ را آویزان می‌کردند که گزارش‌شان به پلیس داده شد. مأموران اداره پلیس شهر جیژو آنها را دستگیر کرده، خانه‌‌شان را غارت کردند و آنها را به بازداشتگاه شهر جیژو بردند.

دادگاه منطقه جیژو هر دو تمرین‌کننده را در 17 ژانویه 2017 محاکمه کرد. دو وکیل مدافع از جانب آنها درخواست بی‌گناهی‌‌شان را اعلام کردند.

آقای جیو در حالی که در بازداشتگاه زندانی بود، هر روز به‌مدت 10 ساعت مجبور به انجام کارهای اجباری سخت بود.

آقای جیو در روستای جیویانگ در شهر جیژو زندگی می‌کند. او از سال 1999 که رژیم کمونیست آزار و شکنجه فالون گونگ را شروع کرد، چند بار دستگیر و 2 بار به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شده است. آقای جیو در طول یکی از حبس‌هایش به‌طور وحشیانه‌ای تحت شکنجه قرار گرفت و توانایی کار کردنش را تقریباً ازدست داد.

از آنجا که تمرین‌کنندگان فالون گونگ هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند، اتهامات علیه آنها لغو می‌شود

دو خانم اهل شهر داندونگ در ماه اکتبر سال 2016 به‌دلیل صحبت با مردم درباره آزار و شکنجه فالون گونگ، دستگیر شدند. مأموران ادارۀ پلیس جینشان پرونده‌های‌شان را به دادستانی محلی ارائه کردند.

یک ماه بعد دادستانِ دادستانی منطقه یوآنبائو پروندۀ خانم جی لیجون را به‌دلیل کافی نبودن شواهدی مبنی بر ارتکاب خطا رد و او را به‌قید وثیقه آزاد کرد.

در فوریه سال جاری، دادستان دوباره پرونده خانم رن پینگ را نیز رد و او را بدون قید و شرط آزاد کرد.

در همان زمان، پلیس وثیقه خانم جی را مسترد و او را تبرئه کرد.

قانون اساسی چین آزادی عقیده شهروندان را تضمین کرده است. در نتیجه حق تمرین فالون گونگ از حقوقی است که در قانون اساسی تصریح شده است. هیچ قانونی در چین تمرین فالون گونگ را غیرقانونی نمی‌داند، با این وجود حزب تاکنون در قبال کسانی که فالون گونگ را تمرین می‌کنند، سیاست آزار و شکنجه را اتخاذ کرده است.

مادر و دختری پس از رد شدن پرونده‌شان توسط دادستانی آزاد شدند

خانمی جوان و مادرش که به‌خاطر ایمان‌شان محبوس شده بودند، پس از اینکه دادستانی به‌دلیل کافی نبودن شواهد، 2 بار پرونده‌شان را به اداره پلیس بازگرداند، آزاد شدند.

در تاریخ 1 ژوئن 2016 خانم جینگ هوآن در حال توزیع مطالب اطلاع‌رسانی فالون گونگ دستگیر شد. مادرش خانم ژو شیائولی و دایی‌اش آقای ژو فامینگ که هر دو فالون گونگ را تمرین می‌‌کنند، برای بررسی به خانه‌اش رفتند و پلیسی که مشغول غارت آنجا بود، آنها را نیز بازداشت کرد.

روز بعد خانم ژو و خانم جینگ به بازداشتگاه میانیانگ فرستاده شدند، در حالی که آقای ژو به بازداشتگاه سانتای منتقل شد. شوهر خانم جینگ مجبور شد از کارش استعفاء دهد تا از فرزند یک ساله‌شان مراقبت کند.

آقای ژو که معلم دبیرستان است در تاریخ 6 ژوئیه با قرار وثیقه آزاد شد. او پیش از این نیز به‌خاطر اعتقادش 2 بار به حبس محکوم شده بود و درمجموع 10 سال در زندان بود. خواهرش خانم ژو نیز به‌مدت 1 سال و 6 ماه در اردوگاه کار اجباری محبوس بود.

آقای ژو پس از آزادی‌اش با سایر تمرین‌کنندگان محلی همکاری کرد تا بتواند خواهر و خواهرزاده‌اش را نیز آزاد کند. آنها با نوشتن نامه و برقراری تماس با نهادهای مربوطه، به آنها یادآوری کردند که هیچ قانونی در چین فالون گونگ را جرم تلقی نمی‌کند.

شوهر خانم‌ جینگ و شوهر خانم ژو نیز برای درخواست آزادی همسر خود به اداره پلیس رفتند. در این میان آنها یک وکیل حقوق مدنی استخدام کردند تا از بی‌گناهی این دو خانم دفاع کند.

اواخر ماه سپتامبر دادستانی پس از شنیدن استدلال وکیل مدافع، پرونده را به اداره پلیس بازگرداند. با این حال پلیس 2 ماه بعد مجدداً پرونده را به دادستانی ارجاع داد.

آقای ژو و تمرین‌کنندگان محلی مدام با مسئولین دادستانی بحث و گفتگو کردند تا خانم ژو و خانم جینگ را آزاد کنند.

در ژانویه 2017 دادستانی برای بار دوم پرونده را به اداره پلیس بازگرداند و در 25 فوریه، پلیس از اتهامات صرف‌نظر کرد و خانم ژو و خانم چینگ را آزاد کرد.

دادستانی از اتهامات علیه تمرین‌کننده فالون گونگ در استان جیانگسو صرف‌نظر می‌کند

یکی از ساکنین شهر سوژو که به‌خاطر باورش بازداشت شده بود، در 14 فوریه 2017، بعد از اعلام رسمی دادگاه مبنی بر رفع اتهامِ از وی، آزاد شد.

خانم شوان شیائومی و چهار نفر از دوستانش در 30 مارس 2016، در حالی که در مسیرشان از شهر ژانگجیاگانگ (بخش اداری سوژو) به شهر سوژو، منتظر عبور از باجه عوارضی بودند، دستگیر شدند.

آنها تحت تعقیب قرار گرفتند، چراکه از انکار فالون گونگ خودداری کردند.

خانم شوان برای بیش از 10 ماه بازداشت شد، درحالی که دوستانش آزاد شدند.

دادستانی شهر ژانگجیاگانگ در 18 اکتبر کیفرخواستی را علیه خانم شوان صادر و او را به «استفاده از یک فرقه برای اختلال در اجرای قانون» متهم کرد؛ اتهام استانداردی که رژیم کمونیست چین در تلاش برای بدنام کردن و زندانی کردن تمرین‌کنندگان فالون گونگ از آن استفاده می‌کند.

خانواده خانم شوان وکیلی را استخدام کردند تا از حق آزادی عقیده او که در قانون اساسی تصریح شده دفاع کند. آنها و تمرین‌کنندگان محلی بارها و بارها به اداره پلیس، دادستانی و دادگاه رفتند و از آنها مصرانه خواستند تا از مشارکت در آزار و شکنجه فالون گونگ دست بردارند.

دادستانی به استناد ناکافی بودن شواهد، پرونده را بازگرداند. چن ژنگ و هه شیائودی دو مأمور پلیس از ژانگجیاگانگ تهدید کردند که پرونده را به دادگاه می‌برند.

دادستانی تسلیم شد و پرونده‌اش را به دادگاه شهر ژانگجیاگانگ ارسال کرد. خانواده خانم شوان و تمرین‌کنندگان محلی همچنان دادستانی را تشویق کردند تا مردم بی‌گناه را به‌خاطر ایمان‌شان تحت پیگرد قانونی قرار ندهد.

دادستانی در نهایت تصمیم گرفت که از اتهامش علیه خانم شوان صرف‌نظر کند. دادگاه در اواسط فوریه امسال تصمیم گرفت خانم شوان را آزاد کند.