(Minghui.org) ده‌ها تمرین‌کننده فالون گونگ در تاریخ 22 مارس 2017، در خارج زندان زنان استان شاآنشی در شهر شی‌آن دستگیر شدند.

آنها به منظور ابراز همبستگی با تمرین‌کنندگان محلی که برای خودداری از نفی فالون گونگ محبوس شده بودند، مدت چند ماه مرتباً در خارج از زندان گردهم می‌آمدند. این روش معنوی توسط رژیم کمونیستی چین مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

در هر تجمع معمولاً بین 50 تا60 تمرین‌کننده، عمدتاً بین سنین 55 و 90 بودند.پلیس وقتی متوجه حضور آنها در خارج از زندان شد، شروع به نظارت و کنترل بر آنها کرد.

پس از دستگیری‌های جمعی، پلیس منزل تمرین‌کنندگان را تفتیش کرد.

در این مرحله، تعداد دقیق تمرین‌کنندگان دستگیر‌شده هنوز در دست بررسی است.ما از هر کسی که اطلاعات بیشتری از اوضاع دارد می‌خواهیم که قدم پیش بگذارد.