(Minghui.org) یک پزشک جوان به‌خاطر صحبت با مردم دربارۀ آزار و شکنجۀ فالون گونگ توسط حکومت کمونیستی چین به پنج سال زندان محکوم شد. فالون گونگ یک تمرین معنوی بر اساس حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری است. وکلای او به دادگاه بالاتر درخواست دادند که حکم گناه‌کار بودنش لغو شود.

خانم چِن جینگ که حدود 37 سال دارد در بیمارستان ژونگ‌شین شهر جیاموسی کار می‌کرد. او در 21 ژانویۀ 2016 بازداشت شد و از آن زمان در حبس به‌سر می‌برد.

خانم چِن جینگ

خانم چِن در یک ‌سال حبسی که متحمل شده است بیش از 30 بار بازجویی و شکنجه شد. برای مدتی، او دچار فروپاشی ذهنی شد و به‌سختی می‌توانست ببیند.

در 15 ژوئن 2016 پروندۀ او را به دادستانی محلی فرستادند، اما چندین بار به‌علت کمبود شواهد و مدارک به پلیس بازگردانده شد. نهایتاً پلیس توانست که دادستانی را ترغیب کند تا خانم چِن را متهم به «استفاده از یک سازمان فرقه‌ای برای ایجاد اخلال در اجرای قانون» کند. این بهانۀ رایجی است که رژیم برای گناه‌کار جلوه دادن و حبس تمرین‌کنندگان فالون گونگ از آن استفاده می‌کند.

خانم چِن در 13 دسامبر 2016 برای اولین بار در دادگاه حاضر شد. دو وکیل مدافع او از طرف او بی‌گناهی‌اش را اعلام کردند. آنها استدلال کردند که هیچ قانونی در چین فالون گونگ را جرم نمی‌داند و اینکه موکل آنها نباید برای استفاده از حق قانونی آزادی عقیدۀ خود آزار و شکنجه شود.

خانم چِن نیز شهادت داد که پلیس او را شکنجه کرده است. او به مأمور لی ژونگ‌یی که آن روز در دادگاه حضور داشت، اشاره کرد و او را به‌عنوان فردی معرفی کرد که مسئول بازداشت و متعاقباً شکنجۀ او بوده است.

دومین جلسۀ استماع شش روز بعد برگزار شد. خانم چِن شهادت داد که زمانی که پلیس خانه‌اش را غارت کرده است، هیچ‌کسی در منزل نبوده است. وکلای او استدلال کردند که هیچ کدام از مدارکی که پلیس ادعا می‌کند از منزل خانم چِن ضبط کرده نباید به‌عنوان شواهد و مدارک پذیرفته شود چرا‌که امضای متهم بر لیست اقلام مصادره شده وجود ندارد.

خانم چِن در 16 ژانویۀ 2017 رأی گناه‌کار بودن را دریافت کرد. وکلایش سه روز بعد از طرف او دادخواستی ارائه دادند.

یکی از وکلایش به نام آقای رِن چوان‌نیو در روز 20 مارس با قاضی ژو چن ملاقات کرد که مسئول بررسی تقاضای فرجام او بود. آقای رِن به ژو گفت که این آزار و شکنجه از ابتدا فاقد مبنای قانونی است و خواستار این شد که دادگاه بالاتری حکم گناه‌کار بودن موکلش را ملغی کند.

گزارش مرتبط:شکنجه خانم چِن جینگ در جریان بازجویی در استان هیلونگ‌جیانگ