(Minghui.org) موزه ریجکس، موزه ملی هلند، روزانه تعداد زیادی بازدیدکننده را جذب می‌کند. تمرین‌کنندگان فالون دافا فعالیت‌هایی را در میدان موزه در 8 و 9 آوریل برگزار کردند. گردشگران و توریست‌های بسیاری با تمرین‌کنندگان صحبت، و دادخواست‌ها را امضاء کردند.

نمایش تمرین‌ها توسط تمرین‌کنندگان فالون دافا در موزه ریجکس، موزه ملی هلند، در 8 آوریل 2017.

خانمی آلمانی گفت: «نمی‌توانم باور کنم که فاجعه‌ای مانند این [برداشت زنده اعضاء] بتواند در عصر مدرن اتفاق بیفتد.»

یک گردشگر ایتالیایی اظهار کرد: «این جنایت وحشتناک، و علیه بشریت است.»

خانمی جوان دادخواستی را امضاء می‌کند

این دادخواست‌ها به سازمان‌های دولتی و سازمان‌های بین‌المللی ارسال خواهند شد.

گردشگر دیگری تمرین‌کنندگان را تشویق کرد و ضمن اشاره به بنری که بر روی آن «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری» نوشته شده بود گفت : «کاری که شما انجام می‌دهید مهم است، چراکه آن بهترین در جهان است.»