(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دافای سوئدی در تاریخ 8 آوریل، رویداد‌هایی را به‌منظور افزایش آگاهی مردم در مینتوروگت، میدان عمومی نزدیک کاخ سلطنتی برگزار کردند.

تمرین‌های گروهی در میدان عمومی مینتوروگت در استکهلم، سوئد در 8 آوریل 2017

رهگذران می‌ایستند تا تابلوهای نمایشی فالون گونگ را بخوانند

تعداد زیادی از گردشگران و ساکنین محلی به منظور کسب اطلاعات بیشتر توقف کردند. بسیاری از آنها با تمرین‌کنندگان صحبت کردند و دادخواست‌های پایان قساوت‌ها در چین را امضاء کردند.

فرانک دانش‌آموز دبیرستانی گفت که پیش از این درباره فالون دافا از جمله برداشت عضو از بدن تمرین‌کنندگان زنده شنیده است. او گفت: «من هم به‌تازگی پروژه‌ای را با تمرکز بر نقض حقوق بشر در چین به اتمام رسانده‌ام. آنچه در توانم باشد را انجام خواهم داد تا کمک کنم.»

یک ساکن محلی به نام اویسالا که قبلاً در تبت بود و می‌توانست تا حدی چینی را صحبت کند، گفت: «از آنچه که در چین در حال وقوع است، آگاهم. در واقع بسیاری از دوستانم نیز آگاهند که چطور حزب کمونیست چین با مردم بدرفتاری می‌کند، از جمله بازداشت، شکنجه و برداشت اجباری اعضای بدن.» در پایان او دادخواست را با هردو نام‌های سوئدی و چینی‌اش امضاء کرد.

گردشگران و ساکنان با تمرین‌کنندگان درباره فالون دافا صحبت می‌کنند

افراد بسیاری دادخواست‌ها را امضاء کردند و خواستار پایان این سبعیت در چین شدند

ماریا به همراه پسرش لئون برای دیدار از این مراسم توقف کردند. او دادخواست را امضاء کرد و به پسرش گفت: «مردم در چین بخاطر اعضای بدن خود خود به قتل می‌رسند. آنها بخاطر باور خود کشته شده‌اند. ما می‌بایست به آنها کمک کنیم.» لئون نیز سرتکان داد و دادخواست را امضاء کرد.

یک روز قبل از این مراسم، یک تصادف کامیون در استکهلم اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن 5 نفر و مجروح شدن 15 نفر شد. مردی با دیدن تمرین‌های آرام و ملایم گفت: «اگر افراد بیشتری فالون دافا را تمرین می‌کردند، جهان بهتری وجود می‌داشت.»