(Minghui.org) حدود 20 سال پیش به دلیل تحلیل عضلاتم، فلج شده بودم و نمی‌توانستم بایستم. درمان‌های زیادی را امتحان کردیم اما هیچ یک مؤثر واقع نشد. خانواده‌ام اجباراً دو نفر را استخدام کردند تا به نوبت از من مراقبت کنند. مرگ بهتر از این زندگی محنت‌بار بود. در سال 1993 یک تمرین‌کننده فالون گونگ، این تمرین را به من معرفی کرد. این خوش‌اقبالی نصیبم شد تا در سخنرانی 9 روزه فالون گونگ که توسط استاد لی هنگجی از تاریخ 21 تا 29 نوامبر 1993 در هیفئی، استان آن‌هویی برگزار می‌شد شرکت کنم.

در آغاز قصد نداشتم فالون گونگ (فالون دافا) را تزکیه کنم. فقط به درمان فلجم فکر می‌کردم. اما بعداً به درک بهتری از سخنرانی‌های استاد لی رسیدم. این صرفاً روشی برای سلامت و تندرستی نیست بلکه یک تمرین تزکیه سطح بالا است که مردم را نجات می‌دهد. استاد لی تنها بدن اشخاصی را پاک می‌کنند که حقیقتاً بخواهند به خود واقعی‌شان بازگردند. تنها کسی تزکیه‌کننده محسوب می‌شود که از اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری پیروی کند.

بنابراین از صمیم قلب آرزو کردم: می‌خواهم تزکیه‌کننده راستین فالون دافا باشم. در همان لحظه‌ تکانی را در بدنم احساس کردم و غرق در اشک شدم.

به یاد دارم در یکی از سخنرانی‌ها استاد لی از همه خواستند بایستند و پاهایشان را بهزمین بکوبند. بدون اینکه متوجه باشم، من نیز ایستادم. بر طبق تعلیم استاد اول پای چپ و سپس پای راستم را به زمین کوبیدم. درست به همین شکل فلجم درمان شد.

می‌توانستم بایستم و در اطراف قدم بزنم. درمان شده بودم. هیجان‌زده گریه می‌کردم اما فراموش کردم به استاد لی بگویم «سپاسگزارم».

آن روز پس از پایان سخنرانی همه آنجا را ترک کردند. متوجه شدم شخصی که هر روز مرا به آنجا می‌آورد، به دنبالم نیامده بود. بنابراین از سالن سخنرانی خارج شدم، یک تاکسی گرفتم و به خانه رفتم.

خانه‌ام واقع در طبقه چهارم بود. وقتی در زدم همه از جمله پرستاران شوکه شدند! همه هیجان‌زده گریه می‌کردند. همه دوستان و همسایگان خیلی خوشحال بودند از اینکه می‌دیدند من که سابقاً فلج بودم، حالا ای پیاده همه جا می‌رفتم. مردم زیادی بعد از مشاهده این رویداد شگفت‌انگیز، تمرین فالون گونگ را شروع کردند.

فالون دافا زندگی تازه‌ای به من عطا کرد. عمیقاً از استاد لی هنگجی سپاسگزارم.