(Minghui.org) یک شهروند اهل جیائوژو در 15 مارس 2017 به‌خاطر توزیع مطالب روشنگری حقیقت محاکمه شد. او این مطالب را برای بالا بردن آگاهی مردم درباره آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست رژیم کمونیست چین توزیع می‌کرد. فالون گونگ تمرینی معنوی بر پایه اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری است.

دادستان آقای ژانگ کونجیه را به «استفاده از یک فرقه برای اختلال در اجرای قانون» متهم کرد؛ اتهام رایج و معمولی که رژیم کمونیست از آن به‌منظور پرونده‌سازی برای تمرین‌کنندگان فالون گونگ و زندانی کردن آنها استفاده می‌کند. وکیل آقای ژانگ در دفاع از موکلش گفت که برطبق هیچ قانونی در چین، فالون گونگ غیرقانونی و جرم نیست و موکلش به‌خاطر استفاده از حق آزادی عقیده و آزادی مطبوعات خود که در قانون اساسی تصریح شده، هرگز نباید تحت پیگرد قانونی قرار می‌گرفت.

دادستان ژانگ جیئِنا از مطالب فالون گونگی که از آقای ژانگ ضبط شده بود، به‌عنوان مدرک علیه او استفاده کرد. آقای ژانگِ 59 ساله شهادت داد که این مطالب فقط حاوی حقایقِ آزار و شکنجه هستند. او گفت که این مطالب را پخش می‌کند تا مردم متوجه غیرقانونی و وحشیانه بودن این آزار و شکنجه شوند.

آقای ژانگ ماجرایی از زمان بازداشت خود را نیز مطرح کرد: یکی از هم‌سلولی‌هایش سارق حرفه‌ای بود. او پس از شنیدن حرف‌های آقای ژانگ درباره اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباریِ فالون گونگ، به او قول داد که دیگر دست به دزدی نزند.

قاضی صحبت آقای ژانگ را قطع کرد و گفت که ماجرای هم‌سلولی‌اش هیچ ارتباطی با این پرونده ندارد. وکیل آقای ژانگ اعتراض کرد و گفت که موضوع اصلی درباره خود تمرین کردن فالون گونگ است. او به همه گفت که پیش از قبول پروندۀ آقای ژانگ اصلاً نمی‌دانست فالون گونگ چیست. او برای اینکه بتواند به خوبی از موکلش دفاع کند، زمان گذاشت و کتاب جوآن فالون (کتاب اصلی فالون گونگ) را خواند تا بفهمد چرا آقای ژانگ امنیت خود را به‌خطر می‌اندازد تا درباره این روش با مردم صحبت کند.

این وکیل گفت که متوجه شده تمام مطالبِ این کتاب به مردم می‌آموزند از اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری پیروی کنند و افراد بهتری شوند. او در ادامه گفت مطالب فالون گونگی که از موکلش ضبط شده، هیچ ضرر و آسیبی به کسی نمی‌رسانند، چه رسد به اینکه در اجرای قانون اختلال ایجاد کنند.

او درخواست تبرئه موکلش را داد. قاضی بدون صدور حکم، جلسه را به زمان دیگری مؤکول کرد.

آقای ژانگ در پی دستگیری‌اش در 20 اکتبر 2016، همچنان در بازداشتگاه دوکون به‌سر می‌برد.