(Minghui.org) من و همسرم همیشه، حتی در مورد مسائل بسیار جزئی اختلاف داشتیم. به‌دلیل مجادله‌های پی‌درپی از نظر احساسی هرروز بیشتر از هم فاصله می‌گرفتیم. اما ، پس از اینکه همسرم شروع به تمرین فالون دافا کرد، به‌تدریج به تمام کارهای خانه رسیدگی می‌کرد و به آسایش و راحتی‌ام بسیار توجه داشت. او باعث شد تا از گرمی یک زندگی خانوادگی خوب برخوردار شوم.

وقتی از او پرسیدم چرا تا این حد رفتارش تغییر کرده است، پاسخ داد همۀ این تغییرات به‌خاطر استاد لی هنگجی (بنیانگذار فالون دافا است). او گفت: «من درحال حاضر از تعالیم استاد پیروی می‌کنم. استاد به تمرین‌کنندگان دافا می‌گویند که باید افراد خوبی باشند و اهمیتی ندارد که شغلمان چیست باید در ابتدا دیگران را درنظر بگیریم.»

رشد و بهبودی‌ام

به دلیل گرایشم به لجبازی، شخصیتی منفی را رشد داده و فرد کاملاً بدبینی شده بودم.

پس از اینکه همسرم یک تمرین‌کننده دافا شد، این فرصت را به‌دست آوردم که به سخنرانی‌های استاد گوش و نمایش‌های شن‌یون را تماشا کنم. آن کمکم کرد که دربارۀ چیزهای بسیاری در زندگی، درک کاملاً جدیدی پیدا کنم.

استاد به ما آموزش دادند، وابستگی نداشته باشیم، خودخواه نباشیم و در زندگی عادی‌مان از اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری پیروی کنیم.

به این درک رسیده‌ام که: «فالون دافا خوب است، حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است» در نتیجه فرد بهتری شده‌ام.

درحال حاضر، وقتی چیزهایی اتفاق می‌افتند یا وقتی اختلافی پیش می‌آید، دیگر به وابستگی‌ها یا افکار خودخواهانه‌ام نمی‌چسبم. احساس می‌کنم زندگی‌ام از آرامش خاصی برخوردار شده است و روحم از حس آزادی و رهایی لذت می‌برد، چیزی که هرگز قبل از این تجربه نکرده‌ام.