(Minghui.org) من یک تمرین‌کنندۀ جدید فالون دافا هستم و تزکیه‌ام را دوسال پیش شروع کردم. تمایل دارم برخی از تجربیاتم را به‌اشتراک بگذارم.

از طریق مطالعه تعالیم فالون دافا متوجه شده‌ام که اگرچه حتی در خارج از چین زندگی می‌کنم صحبت با مردم درباره این تمرین و آزار و شکنجه مسئولیت من است.

پس از یادگیری فالون دافا بسیار هیجان‌زده بودم و مشتاق بودم با دیگران درباره آن صحبت کنم. به سه دانش‌آموز چینی نزدیک شدم و به آنها گفتم که فالون دافا را تمرین می‌کنم. یکی از آنها شروع به صحبت با من کرد اما نمی‌دانستم که چطور مکالمه را جلو ببرم.

بعد از اینکه به خانه رسیدم احساس خوبی درباره خودم نداشتم. نتوانستم به آن دانش‌آموزان کمک کنم که درباره دافا آگاه شوند و فکر کردم که آنها ممکن است فرصت‌شان برای نجات یافتن را ازدست داده باشند. این ضرری جبران‌ناپذیر بود. بخاطر آن احساس گناه می‌کردم اما نمی‌توانستم بگذارم که آن مانع من از نجات افراد شود.

تصمیم گرفتم که تلاش بیشتری برای صحبت با مردم صرف کنم. از آن زمان به بعد، توانایی‌ام برای صحبت با مردم درباره دافا و آزار و شکنجه افزایش یافته است. اکنون می‌توانم با مردم در چین تماس بگیرم و مستقیماً با آنها صحبت کنم. حتی با مأموران پلیس و مأموران امنیتی صحبت می‌کنم که به‌طور مستقیم درگیر این آزار و شکنجه بوده‌اند. آنها برای مدتی طولانی توسط حزب کمونیست چین فریب خورده‌اند. این مسئولیت من است که به آنها کمک کنم که خوبی دافا را ببینند.

صحبت با مردم درباره آزار و شکنجۀ در‌حال وقوع در چین، تبدیل به بخشی از تزکیه‌ام شده است. درک می‌کنم که به‌منظور اینکه این کار را به‌خوبی انجام دهم، نیاز به پشتکار مداوم، افکار درست و نیک‌خواهی عظیمی دارم که همگی از دافا می‌آیند.