(Minghui.org) در ماه دسامبر 2016 وقتی یک مقام ارشد از بخش مبارزه با فساد اداری به آرایشگاه رفت، مجله‌ای را با اطلاعات درست درباره فالون گونگ دید. به آرایشگر گفت: «فالون گونگ علیه حزب کمونیست است، زیرا افرادی که آن را تمرین می‌کنند ژونگ‌نان‌های را محاصره کردند.»

آرایشگر گفت: «آن حقیقت ندارد. گرچه، شما یک مأمور عالیرتبه هستید، من بیشتر از شما درباره آن می‌دانم. آنها برای اجرای عدالت به آنجا رفته بودند، زیرا هیچ کدام از مأموران محلی اختیاری برای پاسخگویی به درخواست آنها نداشتند. اگر آنها به دفتر شما می‌آمدند، می‌توانستید عدالت را برای‌شان برقرار کنید؟»

این مأمور پاسخ داد که خیر نمی‌توانست.

آرایشگر گفت: «کسی نشریات فالون گونگ را به‌طور مرتب بیرون مغازه‌ام می‌گذارد. وقتی مشتری نداشته باشم، آنها را می‌خوانم. هر چه بیشتر می‌خوانم، بیشتر آن را درک می‌کنم. رویداد خودسوزی میدان تیان‌آن‌من واقعه‌ای صحنه‌سازی و هدایت شده بوسیله دولت بود. دولت نیز مجوزبرداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ را داده است! آیا یکی از آن نشریات را خوانده‌اید؟»

این مقام پاسخ داد نخوانده است.

آنگاه، آرایشگر به‌طور خلاصه حقۀ خودسوزی میدان تیان‌آن‌من را توضیح داد و درباره برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ زندانی، خلاف خواسته‌شان نیز توضیح داد.

بردباری یک تمرین‌کننده

آرایشگر یک ماجرای واقعی را برایش بازگو کرد که یکی دیگر از مشتریان دائمی‌اش که یک تمرین‌کننده فالون گونگ است مدت‌ها قبل تعریف کرده بود. ماشینی با موتورسیکلت این مشتری برخورد کرد و او حدود 20 متر دورتر پرتاب شد و به‌طور موقت دیدش را از دست داد وقتی روی زمین افتاد، ذهنش هنوز هشیار بود و بلند شد. او احساس کرد خوب است و دوباره توانست ببیند، بنابراین رفت که موتورسیکلتش را بلند کند.

راننده ترسیده بود. به او گفت که حالش خوب است، اما از راننده خواست تا به او کمک کند که موتورش را بردارد و برای تعمیر نزد یک مکانیک کنار جاده ببرد. مکانیک تنظیمی جزئی انجام داد تا این خانم بتواند آن را براند و او سوار موتور شد به خانه رفت.

این خانم به آرایشگر گفت: «اگر یک تمرین‌کننده فالون گونگ نبودم، احتمالاً به‌شدت مجروح و در بیمارستان بستری می‌شدم. از راننده مبلغ بسیاری برای خسارت می‌گرفتم.»

آرایشگر از شنیدن ماجرایش یکه خورد و دریافت که فالون گونگ حقیقتاً خوب است.

این مأمور عالیرتبه از آرایشگر پرسید که آیا فالون گونگ را تمرین می‌کند. او پاسخ داد نه، تمرین نمی‌کند، اما می‌دانست که تمرین‌کنندگان فالون گونگ افراد خوبی هستند.

از تمرین‌کنندگان فالون گونگ یاد بگیریم

آرایشگر برای این مأمور عالیرتبه ماجرای دیگری را دربارۀ صاحب‌خانه‌اش تعریف کرد. در ابتدا کنار آمدن با او کار آسانی نبود، زیرا بسیار سختگیر بود و مرتباً اذیتش می‌کرد. آنگاه، حدود 4 یا 5 سال قبل شروع به تمرین فالون گونگ کرد.

همه چیز در مورد او تغییر کرده بود. بیماری‌هایی که به آنها مبتلا شده بود بهبود یافتند و به شخص خوبی و خوشایندی تبدیل شد. آرایشگر گفت که درحال حاضر از مستأجر بودن در آن خانه خوشحال است.

آنگاه او گفت: «رئیس، من نباید به شما می‌گفتم که صاحب‌خانه‌ام فالون گونگ را تمرین می‌کند. خواهش می‌کنم به شخص دیگری نگویید. ما باید از تمرین‌کنندگان فالون گونگ یاد بگیریم و به رفاه سایر افراد فکر کنیم.»

وقتی کوتاه کردن موی مأمور تمام شد، او لبخندی زد و آرایشگاه را ترک کرد.

مشتری دیگری که نزدیک آنها نشسته بود توضیح داد: «شما نباید صحبت زیادی درباره فالون گونگ می‌کردید، مگر نمی‌دانید که او مأمور دولت است.»

آرایشگر گفت: «من نگران نیستم. گفتگوی ما چگونه به آن جهت پیش می‌رفت. نمی‌توانم درباره آن صحبت نکنم. در واقع، اکنون درک می‌کنم که چقدر فالون گونگ خوب است.»