(Minghui.org) 

13 مه مصادف با بیست و پنجمین سالگرد معرفی فالون دافا به عموم و هجدهمین سالروز جهانی فالون دافا است. بسیاری از مقامات منتخب در ایالات متحده و کانادا با صدور اعلامیه‌هایی 13 مه را به‌عنوان «روز فالون دافا» اعلام کردند و بسیاری برای این رویداد نامه‌های تبریک ارسال کرده‌اند.

در این گزارش، ما تبریک‌های ارسالی از سوی مقامات منتخبِ ایالت جورجیا و شهر آتلانتا، جورجیا و اعضای پارلمان و شهرداران در کانادا را ارائه می‌کنیم.

مقامات منتخب در اعلامیه صادره از جورجیا

مقامات دولتی از جمله فرماندار جورجیا، شورای شهر آتلانتا و شهرداران از سه شهر در نزدیکی آتلانتا با صدور اعلامیه‌هایی ماه مه را به‌عنوان «ماه فالون دافا» یا ۱۳ مه را به‌عنوان «روز فالون دافا» اعلام کردند.

اعلامیه فرماندار جورجیا برای اعلام «روز فالون دافا»

شانزده نفر از اعضای شورای شهر آتلانتا اعلامیه برای اعلان «روز فالون دافا» را امضاء کردند.

اعلامیه برای اعلان «ماه فالون دافا» از سوی شهردار بوکی جانسون از نورکراس، جورجیا،

اعلامیه برای اعلان ماه فالون دافا از سوی شهردار رونی جانستون از کاوینگتون، جورجیا

اعلامیه برای اعلان ماه فالون دافا از سوی شهردار نیک میلوود روینگولد، جورجیا

تبریک‌های صادره از سوی مقامات منتخب در کانادا

نامه تبریک نماینده مجلس جیمز بزان

تبریک از سوی راشل اسکوایرز، وزیر ورزش، فرهنگ و میراث در مانیتوبا، کانادا

تبریک‌های تد فالک نماینده مجلس

تبریک شهردار بریان بومن از وین‌نی‌پگ

شهردار برایان بومن، شهر وین‌نی‌پگ