آموزش فا در کنفرانس فای نیویورک در بیست و پنجمین سالگرد اشاعۀ دافا

لی هنگجی، ۱۴ مه ۲۰۱۷

(استاد دربین تشویق پرشور ده‌هزار مرید وارد سالن می‌شوند)

درود بر همگی! شما سخت کار کرده‌اید! (همگی مریدان: درود استاد!)

هر سال افراد بیشتری در کنفرانس فا شرکت می‌کنند. امروز، اوه، این سالن پر شده است. برای مریدان دافا به‌خوبی انجام دادن سه‌کار، صرفاً مهم‌ترین موضوع است. اول خودتان را به‌خوبی تزکیه کنید، فقط آنگاه می‌توانید مأموریت تاریخی خود را به انجام برسانید. بنابراین، در کلِ روند نجات موجودات ذی‌شعور و اعتباربخشی به دافا، نمی‌توانید تزکیۀ‌ خودتان را نادیده بگیرید. ازاین‌رو در تزکیه باید جدی باشید، و این پایه‌ای‌ترین تضمین برای شما به‌عنوان تزکیه‌کننده است. اگر تزکیه نکنید، درباره‌اش بیندیشید، معادل این است که مردم عادی کارهای خوبی انجام می‌دهند. اما به‌عنوان مریدان دافا، در طول تاریخ درحال بنیان‌نهادن رابطه‌های کارمایی و پیمودن راه بودید تا امروز یک مرید دافا شوید. ازاین‌رو در گذشته مقدار بسیار زیادی تحمل کردید تا امروز یک مرید دافا شوید و بنیادی‌ترین منشأ وجودتان خارق‌العاده است. هیچ‌یک از اینها ساده نیستند.

دنیای بشری یک توهم است. هیچ‌کسی نمی‌تواند درحالی که اینجا درمیان مردم عادی گم شده است، وضعیت واقعی را ببیند. موجودات بشری، دنیا را به‌صورت دوبُعدی می‌بینند، درحالی که موجودات خدایی دنیا را به‌صورت چندبُعدی می‌بینند و می‌توانند کل وضعیت در هر سطح دنیا را بینند. چشمان یک موجود بشری فقط می‌تواند لایۀ سطحی این دنیا را ببیند و مردم نمی‌توانند حتی کل بدن خود را ببینند. درحال صحبت درباره اعضای داخلی بدن نیستم؛ بلکه درحال صحبت درباره وضعیت و تجلی فیزیکی در سایر بُعدهای لایه‌لایۀ ذراتی هستم که وجودتان را شکل می‌دهند. هیچ‌یک از آنها را نمی‌توانند ببینند. فقط می‌توانند لایه‌سطحی‌شان را ببینند. به‌عبارت دیگر، محدودیت واقعاً زیاد است. ازآنجاکه نمی‌توانند وضعیت واقعی را ببینند، این دنیا توهم‌انگیزترین و فریبنده‌ترین مکان است. اما فقط در این توهم است که تزکیه امکان‌پذیر است. در سایر بُعدها یا دنیاها، سخنی از تزکیه به‌میان نمی‌آید و هیچ‌ تزکیه‌ای هم وجود ندارد. همان‌طور که می‌دانید، خدایان نمی‌توانند تزکیه کنند. چرا نمی‌توانند تزکیه کنند؟ زیرا آنها می‌توانند هر چیزی را آن‌گونه که واقعاً هست ببینند، پس آیا آن، تزکیه به‌حساب می‌آید؟ فقط وقتی نتوانید واقعیت را ببیند است که آن، تزکیه به‌حساب می‌آید. در این توهم و در میان وسوسۀ‌ انواع و اقسام علایق در این دنیای بشری، اگر بتوانید هنوز مسیر خدا‌شدن را بپیمایید و از استانداردهای یک تزکیه‌کننده پیروی کنید، واقعاً قابل‌توجه است.

و این خود را امروزه در چین نشان می‌دهد، با فشار عظیمی که مریدان دافا تحت آن هستند، جایی که تا وقتی تزکیه را رها کرده باشید، اهریمن به شما اجازه می‌دهد یک زندگی عادی را بگذرانید؛ اگر تزکیه را رها نکرده باشید، مجبور خواهید شد آزار و اذیت را تحمل کنید و حتی آزار و اذیت شدیدتری. واقعاً قابل‌توجه است که توانسته‌اید از میان آن بگذرید، دربرابر تمام اینها ایستادگی کنید و تا امروز ادامه دهید. این را می‌گویم، زیرا در آغاز، وقتی خدایان درباره این تصمیم‌گیری می‌کردند که این امر چگونه خواهد بود، اینکه تصمیم گرفتید به این دنیای بشری بیایید، موضوع ساده‌ای نبود. آنهایی که جرأت کردند بیایند قابل‌توجه هستند و حتی خدایان، این موجودات را خارق‌العاده درنظر می‌گیرند. اینها موجودات شجاعی هستند. این شهامت را دارند تا این فا را تصدیق کنند، تا خود را اثبات کنند و در زمانی که تمام نیروهای کهنِ کل کیهان تمرکزشان را بر این نقطه گذاشته‌اند، به مسیرهای جدیدی برای نجات موجودات ذی‌شعور نور بیفکنند. این بی‌سابقه است. ماهیت این امر این‌گونه است- چیزی که از زمان آفرینش آسمان و زمین هرگز دیده نشده است. تحت قانون کهن کیهان مبنی بر ایجاد، ثبات، فساد و انهدام، هر چیزی که به مرحله‌ای می‌رسید که بنا بود منهدم شود، مهندم می‌شد و سپس دوباره از نو آفریده می‌شد. همگی شما می‌دانید که آفرینش دوباره خیلی آسان است، آسان‌تر از اینکه بتوانید تصور کنید. وقتی یک خدا بخواهد چیزی متجلی شود، یک فکر، این کار را انجام خواهد داد و چیزها به‌صورت واقعی ظاهر می‌شوند. خدایان هرچه را بخواهند، آن را خواهند داشت. درباره خدایان بزرگتر چه؟ درباره آفریدگار نهایی کیهان چه؟ او تمام توانایی‌ها در تمام سطوح کیهان را دارد و یک فکر او تأثیراتی در تمامی سطوح خواهد داشت و جهانی را شکل خواهد داد که تمامی سطوح را شامل می‌شود، تمامی چیزها را دربرمی‌گیرد، حتی خدایان بی‌شماری را شامل می‌شود. صرفاً آن یک فکر هر چیزی را شکل خواهد داد. همگی شما می‌دانید که شاکیامونی نیز درباره این موضوع صحبت کرد، درباره اینکه دنیاها با یک فکرِ یک خدا آفریده می‌شوند.

اما قانون ایجاد، ثبات، فساد و انهدام، اصل کیهان گذشته است. اگر در روند ایجاد، ثبات، فساد و انهدام، بزرگترین کیهان منهدم می‌شد، بیش‌ازحد وحشتناک می‌بود. درطول اعصار، خدایان بی‌شمار،‌ و حتی بالاترین خدا، نمی‌خواستند از موجودات در کیهان دست بکشند و همگی می‌خواستند هم خودشان و هم تمام موجودات را به‌طور گسترده‌ای نجات دهند. در این کیهانی که سال‌های بسیاری از عمر آن می‌گذرد، تمامی موجودات درطول زندگی خود، کارهای بسیار زیادی را به‌انجام رسانده‌اند که برای آن خدایان بالاتر باارزش درنظر گرفته می‌شود و آنها آرزو داشتند که آن چیزها را حفظ کنند. ازاین‌رو بسیاری از خدایان این فکر را داشتند که تمامی موجودات را نجات دهند. اما همان‌طور که قبلاً‌ گفتم، هر سطحی تعداد بی‌شمار موجود و نیز بی‌شمار موجود خدایی دارد و هر سطحی تعداد بی‌شمار لرد دارد، و برای هر جهانی یک فرمانروا وجود دارد. اما هیچ‌یک از این فرمانروایان نمی‌دانند که آیا بازهم جهان‌هایی بالای جهان خودشان وجود دارد و همگی بر این باورند که بالاترین هستند. ازاین‌رو، بسیاری از لردها و پادشاهان، این فکرِ پایین‌آمدن برای نجات تمام موجودات را داشتند. اما به‌خاطر اینکه آنها پادشاهان و لردهای گسترۀ محدودی بودند، نتوانستند این کار را انجام دهند. اگر این کار را در مقیاس محدودی انجام می‌دادند، [به‌وسیلۀ آنهایی که بالاتر بودند] به‌رسمیت شناخته نمی‌شد. بنابراین، گسترۀ این امر بی‌نهایت بزرگ است، آن‌قدر بزرگ که غیرقابل‌تصور است.

استاد صرفاً‌ درحال صحبت با شما دربارۀ اصول فا است. اصلاح فا در کیهان تا این مرحله امروز آمده، و واقعاً درحال رسیدن به انتها است و بیشتر اینکه، هم‌اکنون درحال گذار به مرحله‌ای است که فا، دنیای بشری را اصلاح می‌کند. اگر به گذشته نگاه کنیم، می‌گویم که تمام اینها واقعاً آسان حاصل نشده است. آنچه می‌بینید درمقابل چشمان‌تان وجود دارد آزار و شکنجه و سرکوب غیرمنطقی مریدان دافا است،‌ اما در تاریخ نیز تحول و دگرگونی‌های دلخراشی وجود داشت که به همین میزان ناگوار و مهیب بود. و مریدان دافا فقط با بنیان‌گذاشتن چنین پایه‌ای درطول تاریخ و درطول بازپیدایی‌های دشوارشان بود که توانستند از عهدۀ آنچه امروز داریم برآیند. هر یک از شما که اینجا حضور دارید، بدون‌توجه به اینکه چه کسی هستید، در طول دورۀ بسیار طولانی تاریخ، قبل از اینکه به زمان فعلی برسید، همگی زندگی پس از زندگی دیگر از میان این سفر گذر کرده‌اید. خواه مرید دافا باشید یا یک شخص عادی، در طول هر دورۀ زندگی مجبور بودید در تمام آن سال‌ها ازطریق رنج‌کشیدن و تحمل سردرگمی و ناراحتی‌ها، گناهان و کارمای‌تان را کاهش دهید تا اینکه فرصتی را به‌دست آورید که روزی نجات پیدا کنید و امروز به این هدف برسید. هر موجود بشری از میان این روند گذشته است، خواه به آن پی ببرد یا خیر. بنابراین وقتی بشریت در صلح بود، احساس خوبی داشتید؛ در سختی‌های دردناک و زجرهای ناگوار، از انواع و اقسام سختی‌ها زجر می‌کشیدید. این چیزی است که در این محیط موجودات بشری متجلی شده است. کل روند پایین‌آمدن از سطح بالایی از کیهان به سطحی پایین، بی‌نهایت دردناک است، گرچه محیط قلمروهای بالاتر این کیهان به سختیِ این دنیای بشری نیست و موجودات آنجا به سردرگمی موجودات بشری نیستند.

الان گفتم که خدایان دنیا را به‌صورت چندبُعدی می‌بینند. با یک نگاه، کل بدن شما را که از لایه‌لایۀ ذرات شکل گرفته می‌بینند. لایۀ سطحی شما از مولکول شکل می‌گیرد، اما چشمان‌تان حتی نمی‌تواند مولکول‌ها را ببیند، بلکه فقط سلول‌های‌تان را می‌بیند که از مولکول ساخته شده‌اند. و خود چشمان شما از سلول‌ شکل گرفته، ازاین‌رو فقط می‌توانید سطح و لایۀ سلول‌ها را ببینید. اما حتی برای دیدن سلول‌ها نیز به میکروسکوپ نیاز دارید، چراکه چشمان بشری فقط می‌تواند سطح شکل‌گرفته‌شده از سلول‌ها را ببیند- بشریت تا این اندازه در معرض توهم است. لایه‌لایه ذراتی که بدن بشری را شکل می‌دهند در گسترۀ بُعدهای گوناگون قرار دارند. آنها کل وجود شما را شکل می‌دهند و بی‌نهایت فراوان هستند. بدن بشری به همان تعداد لایه از ذرات را دارد که سه‌قلمرو همان تعداد لایه از ذرات را دارد. این اندازه فراوان و متعدد هستند. شما قادر نیستید لایه‌های بسیار زیاد بدن‌تان را ببینید، درصورتی که خدایان فقط با یک نگاه آن را می‌بینند. خدایان کل بدن موجودات بشری را می‌بینند.

برخی افراد درباره عبارتی که «تفکر عمیق و تعمق دقیق» می‌نامیم درحال فکر کردن هستند. درواقع، وقتی بسیاری از مردم کاری انجام می‌دهند، ایده‌ای که در پسِ آن کار قرار دارد ناگهان پدیدار می‌شود و آنها صرفاً آن کار را انجام مي‌دهند. این تفکر، خیلی سریع صورت گرفت و آن ایده درنتیجۀ تفکر عمیق و تعمق دقیق حاصل نشد. آنها خیلی درباره آن به‌دقت فکر نکردند، اما از عهدۀ آن برآمدند تا آن را خیلی خوب انجام دهند. چرا؟ این موضوعی است که بسیاری از افراد درباره آن فکر می‌کنند و دانشمندان نیز درباره آن درحال فکر کردن هستند. چنین ایدۀ پخته‌ای، صرفاً ظاهر شد و بدون بررسی و ملاحظۀ دقیق، بدون تعمق دقیق و بدون روند شکل‌گیری و توسعه، به انجام رسید. چرا این‌گونه است؟ آنها نمی‌توانند آن را به‌روشنی توضیح دهند. درحقیقت، بدن بشری این مقدار کمی نیست که در سطح وجود دارد، بلکه برای بدن‌تان، برای افکارتان و برای سلول‌های‌تان، لایه‌ای پس از لایه‌ای دیگر وجود دارد و همگی آنها بخشی از کل بدن‌تان هستند. وقتی لایۀ سطحی فرد کاری انجام می‌دهد، تمام سلول‌هایش در حرکت بوده و درحال فکر کردن هستند، و نه فقط در یک بُعد. هرچه بُعدی میکروسکوپی‌تر باشد، زمانِ آنجا سریع‌تر است و قدرت موجوداتِ آنجا بیشتر است. ازاین‌رو درحالی که احساس می‌کنید دربارۀ کاری فقط لحظه‌ای فکر کرده‌اید، در بُعدی دیگر، شاید آن روند فکر کردن چند سال طول کشیده باشد، چراکه این افکار در بُعدهای مختلفی [به ذهن] خطور‌ کردند.

خدایان موضوعات را به‌صورت همه‌جانبه و چندبُعدی می‌بینند درحالی که موجودات بشری فقط لایۀ سطحی چیزها را می‌بینند. گاهی اوقات به جزئیات افکار یا رفتار لایۀ سطحی آن مریدان دافایی که در اطراف من هستند واقعاً نگاه نمی‌کنم، یا به اینکه در ظاهر چگونه عمل می‌کنند؛ بلکه به انگیزه‌ واقعی‌تان نگاه می‌کنم و به آنچه افکار یا اعمال واقعی‌تان است. اما هنوز باید برای هر کاری که در سطح و ظاهر انجام می‌دهید پاسخگو باشید، گرچه آن روند در پشت آن قرار دارد. اما آنچه من به آن می‌نگرم بنیان و قلب وجودتان است.

همین امر برای مریدان دافا درطول این آزار و اذیت صدق می‌کند. در تزکیه، این موجودات بشری هستند که درحال تزکیه‌اند. ازآنجاکه موجودات بشری درحال تزکیه هستند، افکار و تصورات بشری بسیار زیادی متجلی خواهد شد. وقتی افکار و تصورات متجلی می‌شود، به احتمال بسیار زیاد به این معنی است که مطابق با استاندارد فا نیستید، مگرنه؟ ازاین‌رو وقتی افراد در معرض آزار و شکنجه قرار دارند گرایش دارند که به شیوه‌ای بشری فکر کنند و مرتکب اشتباهاتی شوند. بسیار خوب، ازآنجاکه درحال تزکیه هستید، به شما اجازه داده شده که در این روند مرتکب اشتباهاتی شوید، چراکه احتمالاً نمی‌توانید همۀ کارها را به‌خوبی اداره کنید. اما در انتها، باید به‌خوبی عمل کنید. و اگر اشتباهات امکان‌پذیر باشند، احتمالاً ممکن است مرتکب اشتباهات بزرگی شوید. مدت‌ها پیش درباره آن فکر کردم و مدت‌ها پیش درباره این موضوعات می‌دانستم. این امکان‌پذیر است که مرتکب اشتباه بزرگی شده باشید. نکته‌ای که می‌خواهم به شما بگویم این است که، مرتکب اشتباه شدن موضوع بزرگی نیست، چراکه شما فردی درحال تزکیه هستید و درحال پیمودن مسیر خداشدن هستید، اما وقتی مرتکب اشتباه شدید باید از اشتباهات خود آگاه باشید و در کارهایی که برای‌تان مقرر شده به‌خوبی عمل کنید، در تمام مسیر تا زمانی که تزکیه‌تان تمام شود. و این تزکیه است. به‌طور مشابه، برخی از تمرین‌کنندگان ضعیف عمل کرده‌اند و حتی به اهریمن کمک کردند سایر مریدان دافا را مورد آزار و اذیت قرار دهد. اما می‌دانم که تحت آزار و اذیت شدید اهریمنی، وضعیت تزکیۀ هر شخصی متفاوت است و تحمل بدن بشری نیز حد خود را دارد. گفته‌ام، این موجودات بشری هستند که درحال تزکیه‌اند، نه خدایان. ازآنجاکه موجودات بشری درحال تزکیه هستند، افکار بشری خواهند داشت و با داشتن افکار بشری، احتمالاً مرتکب اشتباه می‌شوند. مرتکب اشتباه شدن ممکن است شامل اشتباهات کوچک باشد یا اشتباهات بزرگ. به‌همین دلیل است که گفته‌ام قبل ازاینکه این امر کامل شود، هنوز هم باید به آنها فرصت بدهیم و اگر بخواهند تزکیه کنند،‌ هنوز باید با آنان مانند هم‌تزکیه‌کنندگان رفتار کنید. هرچه باشد این تزکیه است و مدت‌ها پیش این را دیدم. اینکه همه مسیر را به‌خوبی و بسیار درست بپیمایند، این نیز ممکن نیست. این را نیز از پیش می‌دانستم.

وقتی در ابتدا اشاعۀ فا را شروع کردم، مطلبی را گفتم. گفتم چنین فای قدرتمندی را اشاعه می‌دهم، چیزی که از زمان آفرینش آسمان و زمین هرگز روی نداده است، اما حتی اگر می‌توانستم فقط یک فرد را نجات دهم، اگر در انتها یک شخص می‌توانست تا کمال تزکیه کند، آنچه درحال انجام آن بودم بیهوده نمی‌بود. استاندارد را این‌قدر پایین گرفته بودم. اما با نگاه به وضعیت جاری... وقتی اول وارد شدم گفتم که تعداد افراد در کنفرانس فا هر سال درحال افزایش است و امروز این سالن پر است. حداقل، شما تا به امروز از میان آزار و اذیت شدید با موفقیت گذشته‌اید و حالا اینجا نشسته‌اید. البته، مریدان بسیار زیادی هستند که نتوانستند بیایند چراکه شرایط‌شان اجازه نمی‌داد. می‌دانم مریدان دافای بسیاری وجود دارند، تعداد بسیار زیادی. هرچه باشد تزکیه امری بشری نیست؛ این چیزی است که ریشه در بنیان هستی‌تان دارد. آزار و اذیت فقط می‌تواند در سطح و ظاهر به شما صدمه بزند؛ آیا می‌تواند بنیان شما را تغییر دهد؟ نمی‌تواند بنیان‌تان را تغییر دهد. ازاین‌رو اهریمن همیشه می‌خواهد تزکیه‌کنندگان، تزکیه را رها کنند؛ درخصوص مریدان دافایی که واقعاً مأموریت‌هایی دارند، هرگز نمی‌تواند در آزار و اذیت آنها موفق شود و نمی‌تواند باعث شود تزکیه را رها کنند، چراکه آن در بنیان زندگی‌شان بنانهاده شد، جایی که آزار و اذیت نمی‌تواند به آن دست یابد. آزار و اذیت فقط می‌تواند به لایۀ سطحی موجود بشری دست یابد. البته لایۀ سطحی موجودات بشری نیز بسیار مهم است، چراکه اعمال شخص سرنوشت این موجود را تعیین می‌کند. اما در این روند، خدایان به انگیزه‌های بنیادین شما در هر کاری که انجام می‌دهید نگاه می‌کنند. این‌گونه است.

در واقع این برای موجودات بشری نیز منصفانه است. چرا؟ ایجاد، ثبات، فساد و انهدام، قانون کیهان است. هر بار وقتی دیگر موجودات خوب نباشند، [آن تمدن] منهدم می‌شود. در طول تاریخ، بیش از فقط یک یا دو تمدن بودند که درطول دوره‌های گوناگون وجود داشتند، مگرنه؟ تعداد زیادی بوده‌اند، به‌طوری که بسیاری از تمدن‌های ماقبل تاریخ فراتر از تمدن معاصر رفته‌اند. تاریخ دقیقاً‌ مانند متن نمایش است. وقتی یک دور از تمدن بشری تمام شود متن بازنگری می‌شود و برای نمایش بعدی استفاده می‌شود، تا اینکه متن در انتها نهایی می‌شود. در برخی دوره‌ها، فناوری بسیار پیشرفته بود، مانند فناوری موجودات فرا زمینی. اما وقتی آن تاریخ سپری شد این‌گونه تصمیم‌گیری شد که آن مناسب نیست، چراکه وضعیت موجودات بشری برای روزی که فرا می‌رسید تا فا را یاد بگیرند، به اندازه کافی خوب نبود. بنابراین این‌گونه تصمیم‌گیری شد که فناوری انسان نباید به آن حد پیشرفته باشد. در برخی دوره‌ها، فناوری بشریت اصلاً پیشرفته نبود، اما آن نیز مناسب تشخیص داده نشد. علاوه بر فناوری، رفتار، تفکر، فرهنگ یا حتی شکل‌ بیرونی انسان نیز می‌بایست مطابق الزامات باشد.

درخصوص تاریخ که تا این مرحله رسیده است... صرفاً درحال صحبت درباره شکل بیرونی انسان بودم. شکل بیرونی انسان‌ها درطول اوایل تاریخ بشری و دوره‌های مختلف، درواقع به چشم موجودات بشری نوین خیلی عجیب به‌نظر می‌رسید، چراکه با شکل بیرونی مردم نوین بسیار تفاوت داشت. بارها، نژاد بشر ازبین رفت زیرا پی برده شد که مناسب نیست. برای این آخرین دوره، فقط پنج نژاد باقی ماند: نژاد زرد، نژاد سفید، نژاد سیاه،‌ نژاد سرخ و نژاد قهوه‌ای. در زمان‌های اخیر نژاد سرخ ناپدید شد، شاید به‌خاطر مخلوط‌شدن نژادها. با توسعه فناوری بشری، موانع بین مناطق مختلف برداشته شد و منجر به ناپدید شدن نژادهای خاصی شد. نژاد سفید اصیل خالص دیگر نمی‌تواند یافت شود. درخصوص نژاد زرد، مردم چین بیشترین مخلوط‌شدن را تجربه کرده‌اند. از تاریخ واقعی انسان به‌خوبی آگاهم، اما در این باره بیشتر نمی‌گویم، چراکه این مسئله شامل موضوعاتی مربوط به نژادها می‌شود و می‌تواند بحث‌برانگیز باشد. هر موردی که باشد، تمام تاریخ بشریت همراه من است و تمام روند آن را از ابتدا تا انتها می‌دانم. همان‌طور که تاریخ بشری تا به این مرحله امروز رسیده، خدایان همگی احساس کردند که انسان برای استفاده در این دوره نهایی اصلاح فا آماده و مناسب است.

در طول دهه ۱۹۵۰ یا ۱۹۶۰ مردم نسبتاً ساده و مهربان بودند. اما نیروهای کهن دیدند که در این وضعیت، برای مردم خیلی آسان می‌بود که فا را کسب کنند، چراکه افکار مهربان در جامعه خیلی قدرتمند بود. ازاین‌رو بسیاری از ایده‌های مدرن، هنر مدرن و تئوری‌های مدرن را ایجاد کردند. هر زمینه و شاخه‌ای با چیزهای مدرن، منفی و بد پر شد و با گذر زمان نهایتاً عناصر منفی بر تمام دنیا غالب شدند. این محیطی است که امروز داریم. در وضعیت‌های عادی مردم جرأت نمی‌کنند به‌طور آشکار درباره چیزهای مثبت، سالم و خوب صحبت کنند، چراکه می‌ترسند مورد انتقاد قرار گیرند، مورد استهزاء قرار گیرند یا تحقیر شوند. عناصر منفی و بد به‌طور کامل بر هر چیزی غالب شده و می‌توانند در مکان‌های رسمی و در مقابل تعداد زیادی از حضار ترویج داده شوند. همگی درباره هنرهای نمایشی شن یون می‌دانید. شن یون آنچه را که به‌طور خالص خوب و زیبا است معرفی می‌کند و تمام آنچه اجرا می‌کند سرشار از خوبی و زیبایی اصیل و مثبت‌ترین عناصر است. در این دنیا که با چیزهای منفی و ناسالم پر شده است، وقتی مردم ناگهان یک شرکت هنرهای نمایشی را می‌بینند که این‌قدر خالص و سالم است، واقعاً شگفت‌زده می‌شوند. اجراهای شن یون خوبی را برای همه به ارمغان می‌آورد، هم افراد مثبت و هم افراد منفی. شن یون برای تمام مردم برکاتی می‌آورد، ازاین‌رو هر کسی می‌‌گوید آن خوب است. مأموریت آن این است که مردم را نجات دهد.

در دنیایی که عناصر منفیِ آن این‌قدر غالب هستند، شما می‌خواهید مسیر خداشدن را بپیمایید و می‌خواهید مسیری راستین را بپیمایید- چقدر دشوار است. عمیقاً از این آگاهم. همان‌طور که می‌دانید، آن شاگردان در آکادمی هنرهای فی تیان، مکانی که هنرمندانی را برای شن یون آموزش می‌دهد، تاکنون خیلی خوب عمل کرده‌اند. اما همچنان بسیار نگرانم، چراکه هنرهای امروزی تأثیری بسیار قوی روی آنها داشته است و تمام چیزها در اجتماع، آنها را مجذوب خود می‌کند. و شیوه‌ای که اخلاقیات اجتماع عادی ازطریق تأثیرات ظریفی پایین کشیده شده این‌گونه است. آنهایی که در پشت این هستند به‌طور آشکار نمی‌گویند که: «من یک اهریمن هستم و مصمم هستم که بشریت را به پایین هل دهم.» چنین چیزی نمی‌گویند. بلکه شما را با انواع و اقسام چیزهای غیراخلاقی اغوا می‌کنند، بدون اینکه متوجه آن شوید، و شما نمی‌توانید سرشت واقعی آنها را ببینید. این [عناصر منفی و ناسالم] در هنر، در رفتار مردم، در انواع و اقسام محصولات و در هر گونه چیزی که ممکن است شما را مجذوب خود کند حضور دارند. آنها سعی می‌کنند شما را پایین بکشند،‌ به‌وسیلۀ تحریک کردن عادات و تمایلات‌تان، شما را به پایین می‌کشند. یک‌بار که عناصر منفی بر ذهن مردم و فکر جامعه تسلط پیدا کند، سخت می‌شود که مردم را نجات داد،‌ زیرا عقلانیت مردم به‌وسیلۀ عناصر منفی تحت کنترل قرار می‌گیرد و نمی‌توانند تشخیص دهند کارهایی که درحال انجام‌ آن هستند محصولی از افکار خودشان نیست.

الان گفتم که چشمان بشری فقط می‌تواند این لایه سطحی بدن که از سلول‌ شکل‌گرفته را ببیند. مردم نمی‌توانند لایه‌لایۀ فکرشان، لایه‌لایۀ بدن‌شان و لایه‌لایۀ هر چیزی را ببینند و درباره آنها نیز آگاه نیستند. افکار و تصوراتی که حالا مردم دارند، در لایۀ سطحی، شامل ایده‌های بسیار مدرن و غیرعادی است و این به‌واسطۀ چیزهایی است که اجتماع به آنها آموخته است، که اکنون تحت تسلط چیزهای منفی و ناسالم قرار دارند. عوامل منفیِ تأثیرگذار روی افکار و تصوراتی که آنها در این دوره زندگی شکل می‌دهند به‌هیچ‌وجه ساده نیستند، چراکه در پشت آنها روح اهریمنی وجود دارد. خواه ابلیس باشد یا روح شیطانی حزب کمونیست اهریمنی، آنها ازطریق زیردستان اهریمنی خود درحال حکمرانی بر دنیا و کنترل مردم هستند. مردم امروزه نمی‌توانند به‌طور واضح تشخیص دهند که آیا اعمال و بیان‌شان به‌وسیلۀ فکر خودشان هدایت می‌شود یا تحت کنترل عناصر منفی هستند. در ظاهر، اعمال‌تان همگی خیلی طبیعی هستند و حتی فکر می‌کنید که هیچ‌ چیز غیرطبیعی درباره منشأ افکارتان وجود ندارد. اما حتی نمی‌دانید و نمی‌توانید تشخیص دهید که کدام فکر، ناشی از ذهن خودتان است و کدام‌یک عملکرد عوامل خارجی است. آنها امیال شما را هدایت می‌کنند و عادات و تمایلات گوناگون‌تان را خوراک می‌دهند، بدون توجه به اینکه چه چیزی دوست داشته باشید. چقدر سخت است که در محیطی این‌گونه تزکیه کرد! بسیار دشوار است، واقعاً خیلی سخت است! حتی مسیحیت یا بودیسم و بسیاری از مذاهب، همگی احساس کردند که با فشار از طرف اجتماع، عناصر مثبت معتقدین آنها کمتر و کمتر می‌شود و اجتماع بیشتر و بیشتر نزول می‌کند. همگی آنها این را می‌دانند، اما هیچ راه‌حلی ندارند، چراکه عناصر منفی واقعاً دنیا را اشغال کرده‌اند.

اگر امیدوارید مسائل تغییر کند، یا اگر بخواهید در جهت بهتر شدن، به عقب گام بردارید،‌ پس شن یون در چنین مسیری گام برمی‌دارد. اما یک فرد باید تزکیه‌کننده باشد تا بخشی از آن باشد. ازاین‌رو این تمرین‌کنندگان در شن یون باید بنیانی در تزکیه داشته باشند. بنابراین روند آموزش دادن آنها بی‌نهایت سخت است، بسیار سخت. وضعیت در محیط‌های دیگر نیز مشابه است. به‌عنوان مریدان دافا، شامل همه مریدان دافا در کل دنیا، شما درحال به‌خوبی پیمودن مسیرتان و هم‌زمان درحال نجات موجودات ذی‌شعور هستید. اما بسیاری از شما عنان فرزندان یا بستگان [جوان]تان را [در راحتی و لذت] رها کرده‌اید و نمی‌توانید آنها را منضبط کنید. و در برخی موارد کاملاً در مقابل آنها ناتوان هستید. این اجتماع چنین جاذبۀ قوی‌ای دارد و این عناصر منفی این‌قدر قوی هستند.

به‌عنوان تزکیه‌کننده می‌دانید که در این دنیا افراد زیادی باقی نمانده‌اند که هنوز درحال پیمودن مسیری درست باشند. چه کسی هنوز جرأت می‌کند مسیری درست را بپیماید؟ چقدر این سخت است. الان گفتم آنهایی که جرأت کردند اینجا درمیان انسان‌ها بیایند موجودات شجاعی هستند و خدایان به آن این‌گونه می‌نگرند. اگر جرأت کنید به چنین محیط پیچیده‌ای بیایید، شخص شجاعی هستید. صرفاً به‌خاطر آمدن‌تان در طول اصلاح فا، پیوستن‌تان به ردۀ آنهایی که درحال نجات مردم هستند و حتی تزکیه‌کننده شدن‌تان- خدایان شما را خارق‌العاده درنظر می‌گیرند، واقعاً خارق‌العاده! و اگر علاوه بر آن، بتوانید در تزکیه نسبتاً بهتر عمل کنید، همگی در این باره بیندیشید، ازآنجاکه مردم محصول محیط‌شان هستند، پس این محیط بد و آنچه پیرامون شما هست در نقش این عمل می‌کنند که شما خوب به‌نظر برسید. حتی وقتی یک غیرتمرین‌کننده یک کتاب دافا را برمی‌دارد و می‌خواند، صرفاً با این عمل به‌تنهایی، او برجسته بوده و به‌عنوان فردی خاص درنظر گرفته می‌شود- پس برای مریدان دافا چقدر بیشتر این‌گونه است. اگر برعکس، این محیط خیلی خوب بود و ذهن مردم پر از افکار درست بود و اگر دنیایی پر از عناصر مثبت بود، پس آنچه درحال انجام آن هستید زیاد به‌حساب نمی‌آمد، چراکه چیزی می‌بود که هر کسی می‌توانست انجام دهد؛ اگر می‌خواست به‌حساب بیاید، باید بی‌نهایت خوب عمل می‌کردید، مگرنه؟ اهریمنی بودن این محیط، شما را برجسته می‌کند و از این منظر، سختیِ تزکیۀ شما را مقداری کمتر کرده است. درخصوص الزامات برای شما به‌عنوان یک مرید دافا، هنوز باید تا حدی که می‌توانید بهترین سعی خود را بکنید و مأموریت تاریخی خود را به انجام برسانید؛ باید بروید موجودات ذی‌شعور را نجات دهید. بگذارید به همه بگویم: نجات موجودات ذی‌شعور بی‌نهایت مهم است و شما باید آن را انجام دهید.

یک مرید دافا چیست؟ در طول تاریخ مذاهب بسیاری بوده‌اند. همان‌طور که می‌دانید، روش معنوی معمولاً شامل مأموریتی خاص نمی‌شود، و فقط کمال خود فرد را به‌عنوان هدفش درنظر می‌گیرد: به‌خوبی تزکیه می‌کنم تا به بهشت بروم، یا به‌خوبی تزکیه می‌کنم تا یک بودی‌سات‌وا یا یک آرهات شوم. عبارت «نجات موجودات ذی‌شعور» به‌راحتی گفته می‌شود، اما چه کسی جرأت می‌کند آن را انجام دهد؟ صرفاً تزکیۀ خودتان به‌اندازه کافی سخت است، چه رسد به اینکه فرد دیگری را همراه خود ببرید. اگر فقط یک فرد را با خود ببرید،‌ معادل این است که نسبت به هر چیزی از آن شخص مسئول باشید، و باید مراقب این باشید که دقیقاً مانند خودتان که باید تزکیه کنید، او نیز خودش را به‌خوبی تزکیه کند. اگر نتوانید حتی خودتان را به‌خوبی تزکیه کنید، یا با آن چالش داشته باشید، چگونه می‌توانید کاری کنید که او در آن خوب عمل کند؟ به‌علاوه، «نجات موجودات ذی‌شعور» به‌معنی نجات بیش از فقط یک فرد است- افراد بسیاری را نجات می‌دهید و چگونه مسئولیت تمام آنها را به ‌دوش می‌کشید؟ به‌همین دلیل است که وقتی برخی افراد می‌گویند که می‌خواهند «موجودات ذی‌شعور را نجات دهند،» برایم خیلی خنده‌دار است. نجات موجودات ذی‌شعور- چه کسی جرأت می‌کند موجودات ذی‌شعور را نجات دهد؟ چرا آن را امتحان نمی‌کنید؟ بگذارید درباره نجات موجودات ذی‌شعور صحبت نکنیم؛ صرفاً اضافه کردن بخش خاصی از کارمای بیماری‌اش به بدن‌تان شما را خواهد کشت- قبل از اینکه فرصت نجات او را داشته باشید خواهید مرد.

آنچه برای شما ممکن می‌سازد که موجودات را نجات دهید قدرت عظیم این فا است؛ بنیانی که شما به‌عنوان مرید دافا در تاریخ پایه‌ریزی کردید؛ و اهمیت عظیم مسئولیت‌تان. این چیزی نیست که صرفاً هر کسی بتواند انجام دهد، و از زمان آفرینش آسمان و زمین نیز وجود نداشته است. فای جهان درحال تکوین مریدان دافا است. چه موجوداتی ارزش تزکیه‌کردن در دافای جهان را دارند؟ هیچ کسی در گذشته این کار را انجام نداده بود. حتی شاکیامونی از طریق تزکیه دافای کیهان به روشن‌بینی نرسید، مگرنه؟ همه می‌دانند که او به‌وسیلۀ روشن‌بینی به سطحی از فا در کیهان که مطابق استاندارد آن بود تزکیه خود را کامل کرد. آیا به‌عنوان موجودی در این زمان که دافای کیهان به‌طور مستقیم درحال نجات مردم است درباره آنچه باید انجام دهید و آنچه مسئولیت‌تان است فکر کرده‌اید؟ البته، موجودات خدایی، مریدان دافایی را که از میان این سال‌های زیاد آزمون و سختی گذر کرده‌‌اند بسیار گرامی می‌دارند، و گفته‌ام آنهایی از شما که از میان آزار و اذیت ۲۰ ژوییه ۱۹۹۹ با موفقیت گذر کرده‌اید قابل‌توجه هستید. بنابراین به‌عنوان مریدان، خودتان نیز باید خود و مسیری که پیموده‌اید را گرامی بدارید و خود را از هر چیزی که کثیف یا بد است رها کنید. این مسیری است که در آینده در آن روشن‌بینی راستین را کسب خواهید کرد؛ این چیزی است که به‌انجام خواهید رساند، تقوای عظیم‌تان و این درجۀ آسمانی هر یک از شما را نیز معین می‌کند.

الان گفتم که اصلاح فای کیهان هم‌اکنون در مرحله پایانی خود،‌ نزدیک اتمام است و به سمت مرحله‌ای که فا، دنیای بشری را اصلاح می‌کند درحال گذار است. بنابراین در این دوره، حتی هر کسی باید بیشتر به‌طور بهتری عمل کند، نگذارید تلاش‌های گذشته‌تان بیهوده شود، دوباره مرتکب اشتباه نشوید و در تلاش برای خودنمایی‌کردن یا جدید و متفاوت بودن یا به‌خاطر سایر وابستگی‌ها، کارهای احمقانه‌ای انجام ندهید. صرفاً تکیه بر اشتیاق‌تان نسبت به دافا، به‌اندازه کافی خوب نیست؛ باید منطقی باشید و در محیط اهریمنی ایمنی را درنظر بگیرید. باید به‌طور درست تزکیه کنید و به‌طور درست قدم بردارید، فقط آنگاه مؤثر خواهد بود. نیروهای کهن چیزهای بسیاری را تغییر داده‌اند، اما درحال شکست دادن آنها در بازی خودشان هستم. اما به‌عنوان مریدان دافا، باید در مسیر ‌درستی قرار داشته باشید. به‌عنوان مریدان دافا، تا امروز ادامه داده‌اید،‌ استاد شما را بسیار گرامی می‌دارد، بنابراین باید به‌خوبی عمل کنید. کلماتی که در تاریخ گفته‌ام همگی درحال محقق شدن هستند. آن را پیشگویی نمی‌کردم، بلکه می‌گفتم چگونه کیهان قدم به قدم تا به انتها از میان اصلاح فا می‌گذرد. ببینید، همگی درحال محقق شدن هستند.

همین اندازه می‌گویم. اینجا افرادی هستند که از راه دور آمده‌اند و برخی از سرزمین اصلی چین آمده‌اند. اگر پرسش‌هایی دارید که واقعاً باید بپرسید، می‌توانید آنها را به‌دست پرسنل کنفرانس برسانید و من برای‌تان پاسخ می‌دهم. (مریدان با اشتیاق تشویق می‌کنند.)

(استاد که تا آن موقع ایستاده بودند، می‌نشینند و مریدان با اشتیاق تشویق می‌کنند.)

مرید: مریدان دافا از سراسر دنیا تولد استاد را تبریک می‌گویند!

استاد: از این‌ها صرف‌نظر می‌کنم، اشکال ندارد؟ (مریدان با شور و اشتیاق و به نشانۀ تأیید تشویق می‌کنند.)

مرید: به درک من، هم‌اکنون به انتهای اصلاح فا رسیده‌ایم و فا در آستانۀ اصلاح دنیای بشری است. همان‌طور که روند اصلاح فا به‌پیش می‌رود، آیا همان‌طور که حقیقت را روشن می‌کنیم، بر آنچه باید تأکید کنیم، تغییری ایجاد شده است؟ آیا باید با مردم دنیا مستقیم‌تر صحبت کنیم؟

استاد: هیچ تغییری ایجاد نشده است. صرفاً همان‌گونه که قبلاً انجام می‌دادید، آن را انجام دهید. اصلاً هیچ تغییری نبوده است. اگر تغییراتی وجود می‌داشت، در وب‌سایت مینگهویی آن را می‌گفتم. وقتی حقیقت را تشریح می‌کنید،‌ اگر می‌خواهید مردم را نجات دهید، نمي‌توانید از سطحی بسیار بالا صحبت کنید؛ وگرنه تأثیری منفی خواهد داشت. درس‌های بسیاری در این زمینه بوده است.

مرید: آزار و اذیت اهریمنی مریدان دافا در چین و جنایت برداشت اجباری اعضای بدنِ افراد زنده، توجه بیشتر و بیشتری را به خود جلب کرده است. تعدادی از شاگردان تأکید بسیاری بر افشای برداشت اجباری اعضای بدنِ افراد زنده گذاشته و وقتی حقیقت را تشریح می‌کنند، با موضوع برداشت اجباری اعضای بدن افراد زنده شروع می‌کنند. آیا هنوز باید در روشنگری حقیقت با صحبت درباره اینکه دافا چیست و پیش‌زمینه و حقایق پایه‌ای شروع کنیم، مانند صحبت درباره شایعه خودسوزی و داستان جعلی ۱۴۰۰ مورد مرگ و سپس با توجه به پذیرش شنونده ادامه دهیم؟

استاد: درست است، فکر می‌کنم این شیوه از روشنگری حقیقت خیلی منطقی است. موجودات بشری صرفاً موجودات بشری هستند. گاهی اوقات درباره اینکه چقدر می‌توانند درک کنند بیش‌ازحد خوش‌بین هستیم. وقتی پی می‌برید که نجات کسی بسیار مشکل‌تر از حد انتظار است، این‌گونه است که سطح درک آن شخص پایین‌تر از آن چیزی است که انتظار داشتید و بالاتر نیست. بنابراین درخصوص آنهایی که صحبت با آنها سخت‌تر است، باید در سطحی پایین‌تر صحبت کنید، فقط آنگاه می‌توانند آن را بپذیرند. اگر واقعاً توانایی تحلیل منطقی آنچه می‌گفتید را می‌داشتند، این‌گونه منفی واکنش نشان نمی‌دادند. ازاین‌رو باید با مسائل پایه‌ای شروع کنید. به‌ویژه در سرزمین اصلی چین، باید توضیح دهید که چگونه حزب کمونیست چین شیطانی (ح.ک.چ) داستان‌هایی را درست کرده است. دروغ بودن چنین مسائلی را توضیح دهید و وضعیت واقعی را به آنان بگویید. پس از آن، می‌توانید تشریح کنید که آزار و اذیتی که به‌دست ح.ک.چ اهریمنی صورت می‌گیرد، چقدر اهریمنی است و آنان با شما هم‌دردی و هم‌فکری می‌کنند. اگر فقط درباره این صحبت کنید که حزب اهریمنی چگونه درحال آزار و اذیت شما است، ممکن است فکر کنند که شما نیز خوب نیستید، چراکه دروغ‌ها تفکرشان را گمراه کرده است. ازاین‌رو در روشنگری حقیقت، باید دروغ‌ها را متلاشی کنید. فقط آنگاه مؤثر خواهد بود.

 مرید: مسئول اجرایی منطقه اداری خاص هنگ کنگ درحالی که دستور اهریمن را اجرا می‌کند برای درخواست‌ مکان به‌منظور اجرای شن یون خرابکاری کرده و دار و دسته اهریمن را ترغیب می‌کند تا در منطقه شهری هنگ کنگ در مکان‌های گردشگری گوناگون به دافا حمله کنند که همگی اینها نقض قوانین هنگ کنگ هستند. آیا انجمن محلی دافا می‌تواند شاگردان را هماهنگ کند تا آنهایی که توانایی این کار را دارند شکایت حقوقی ثبت کنند تا بدین‌وسیله محیطی تابع قانون به‌وجود بیاورند؟

استاد: در آینده نزدیک، حتی یک شخص بد نیز قادر نخواهد بود بگریزد و کسی آنها را مجازات خواهد کرد. درخصوص وضعیت هنگ کنگ، شاگردان و انجمن دافا در هنگ هنگ باید شیوۀ مناسب برای پیش بردن کارها را پیدا کنند. این چیزی نیست که استاد بتواند اینجا در چند جمله به‌طور واضح آن را تشریح کند. و نمی‌توانم به جزئیات مسائل بپردازم، چراکه در این‌صورت شما را از مسیر تزکیه‌تان منحرف می‌کردم. زیرا اینکه چگونه آن را انجام دهید و چگونه آن را به‌خوبی انجام دهید موضوعی مربوط به شما است. اگر قرار بود هر چیزی را برای شما تشریح کنم و هر چیزی را به شما بگویم، شامل اینکه هر قدم را چگونه بپیمایید؛ آنگاه آیا این شما می‌بودید که تزکیه می‌کردید یا من؟ یا، همان‌طور که در تزکیه پیش می‌روید من دست‌تان را می‌گرفتم، مگرنه؟ پس این به‌حساب نمی‌آمد. به‌نظر منطقی می‌آید، مگرنه؟ بنابراین خودتان باید به مسائل پی ببرید و خودتان آنها را به‌خوبی انجام دهید. اگر بتوانید در روشنگری حقیقت به‌خوبی عمل کنید، محیط مناسبی [برای تمرین] خواهید داشت.

مرید: با وضعیتی مواجه هستیم، اینکه گاهی اوقات افرادی ناشناس کتاب‌های دافا را به محل مطالعه فا ارسال می کنند. برخی از این کتاب‌ها نسخه‌های قدیمی هستند که تصحیح کلمات [چینی که وب‌سایت مینگهویی اعلام کرده بود] روی آنها انجام نشده است، برخی جدید هستند، اما اکثر کتاب‌ها صفحات کثیفی دارند یا کاغذ آنها خیلی سفت و قدیمی شده‌اند. نمی‌دانیم با اینها چه کار کنیم.

استاد: آزار و اذیت بسیار شدید بوده است، پس شاید افراد کتاب‌ها را مخفی کرده باشند و احتمالاً از آنها مراقبت خوبی به‌عمل نیاورده‌اند. برای افرادی که کتاب‌های دافا را ندارند، آنها هنوز هم بسیار باارزش هستند. کلماتی که تصحیح نشده‌اند مي‌توانند تصحیح شوند. کتاب‌هایی که تا حدودی کثیف هستند مشکلی نیست و هنوز می‌توانید آنها را بخوانید و استفاده کنید. اگر واقعاً آنقدر آسیب دیده باشند که نتوانند استفاده شوند، می‌توانید آنها را بسوزانید، چراکه مریدان دافا هستید و موجودات خدایی می‌دانند که درحال انجام چه کاری هستید.

مرید: از ماه مه گذشته که حکومت جدید در تایوان در مسند قدرت قرار گرفت، تعداد گردشگران از سرزمین اصلی چین که به مکان‌های گردشگری تایوان می‌آیند کاهش قابل‌توجهی داشته است. آیا این بازتابی از وضعیت تزکیه مریدان دافای تایوان است؟ تعداد گردشگران از کره جنوبی، ژاپن و آسیای جنوب‌شرقی در تایوان افزایش قابل‌توجهی داشته است. آیا باید در روشنگری حقیقت‌مان در مکان‌های گردشگری تایوان افراد گسترده‌تری را مورد هدف قرار دهیم؟

استاد: دلیل خاصی در پشت چیزی که مشاهده کردید وجود ندارد. اخیراً اقتصاد در سرزمین اصلی چین به‌خوبیِ گذشته نیست و کاملاً‌ طبیعی است که تعداد گردشگران کاهش یافته باشد. درخصوص روشنگری حقیقت، بدون‌توجه به اینکه چه کسی باشد، باید به‌طور مشابه حقیقت را به آنها بگویید و تمرکزتان بر گردشگران از سرزمین اصلی چین باشد. در تایوان، می‌توانید حقیقت را برای افرادی از ملیت‌های دیگر نیز روشن کنید، به‌ویژه افرادی از کشورهای جنوب آسیا، که آنها نیز درنتیجۀ آزار و اذیتی که فالون گونگ با آن مواجه است به‌طور عمیقی آسیب دیده‌اند. می‌توانید حقیقت را به همه آنها بگویید.

مرید: یک ‌تمرین‌کننده در هنگ کنگ گفت که درک نمی‌کند چرا تمرین‌کنندگان در اپک تایمز همگی برای کار فروش بیرون رفته‌اند. و یک تمرین‌کننده جدید که رفته بود در محل انجمن دافا در آنجا فا را مطالعه کند، پذیرفته نشد. و آنها در آنجا فرهنگ قوی مطالعه فا ندارند، ازاین‌رو حتی اگر افراد جدیدی ملحق شوند، نمی‌توانند واقعاً دافا را درک ‌کنند.

استاد: آیا چنین پدیده‌ای واقعاً وجود دارد؟ در هنگ کنگ؟ به‌هرحال، هماهنگ‌کنندگان، کم و بیش مسئول وضعیت تزکیۀ گروه‌شان هستند. اما اگر فردی که این یادداشت را نوشت، از این وضعیت به‌خوبی آگاهی ندارد، این نیز خوب نیست.

مرید: مریدان از سرزمین اصلی چین درودشان را به استاد می‌رسانند. الان بیش از یک سال است که تعداد زیادی از مریدان دافا در بسیاری از مکان‌ها در استان ما دستگیر شده‌اند. پرسشم این است که، اصلاح فا به انتها نزدیک می‌شود اما امروزه این نوع مزاحمت درحال وقوع است. آیا به‌خاطر این است که در وضعیت کلی تزکیه ما شکاف‌هایی وجود دارد، یا ...

استاد: دلیل ویژه‌ای وجود ندارد. [اهریمن] شما را وادار می‌کند به هر جنبه از تزکیه‌تان که کمبود دارد رسیدگی کنید و به انجام این کار اصرار دارد. با استفاده از کلمات نیروهای کهن، سرزمین اصلی چین مانند تنور [دائوئیستی] لرد لائو [ذی] است و آن آتش باید به‌شدت سوزان بماند تا طلای ناب ساخته شود. همان‌طور که گفته‌ام، این‌گونه نیست که وقتی وضعیت بهتر می‌شود، اهریمن نیز بهتر می‌شود. اهریمن بهتر نخواهد شد و فقط می‌تواند ازبین برود. قبل از اینکه ازبین برود، به‌طور بدی عمل می‌کند، به‌ویژه قبل از مرگِ خود، به‌شدت تقلا می‌کند. مانند سم است، اگر بخواهید که سمی نباشد، آیا ممکن است؟ سرشت و طبیعت آن سمی است.

مرید: رسانه‌هایی که دست‌اندرکار ارائه گزارش دربارۀ شن یون هستند، هنوز قادر نیستند به جزئیات توجه کنند. برای مثال، در گزارش‌های [چینی] افراد مصاحبه‌شونده اغلب به‌عنوان آقا یا خانم مورد خطاب قرار می‌گیرند یا به‌طور مکرر عنوان آنها را ذکر می‌کنند. این مطابق با عُرف گزارش خبری نیست. از استاد محترم می‌پرسم، همان‌طور که رسانه‌ها هنوز قادر نیستند مانند شن یون که توجه دقیقی به جزئیات دارد، توجه دقیقی به جزئیات داشته باشند، آیا این مسئله قدرت رسانه‌ها برای نجات مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟

استاد: این‌ها مسائلی جزئی هستند؛ رسانه‌ها صرفاً باید در گزارش‌دهی خود رسوم فرهنگی را بیشتر مورد توجه قرار دهند، همه‌اش همین است. شاگردان فالون گونگ باید به‌ روشی سنتی کارها را انجام دهند، ازاین‌رو باید در این زمینه بهتر عمل کنید.

مرید: یک زوج، که هر دو تمرین‌کننده هستند، به‌خاطر اینکه در وضعیت‌های زندگی واقعی به‌طور جدی تزکیه نکردند و هنگام مواجهه با مسائل به درون نگاه نکردند، طلاق گرفتند. اما قلب‌شان برای تزکیه دافا تغییر نکرده است. طلاق آنها چه تبعاتی برای تزکیه‌شان دارد؟ آیا هنوز این فرصت را دارند تا به کمال برسند؟

استاد: از نظر اصول، درطول تزکیه، اینکه آنها خوب تزکیه می‌کنند یا خیر فقط تجلی وضعیت‌شان در روند تزکیه است. طلاق در چشم موجودات بشری موضوعی بزرگ است. اما برای این زوج، درواقع تزکیه اولین و مهم‌ترین چیز است. اگر بتوانند به‌خوبی تزکیه کنند، تأثیری نخواهد داشت، انتخاب آنها برای اینکه در چه قالبی تزکیه می‌کنند، یا چگونه تزکیه می‌کنند، مسئولیت خودشان است. اگر به‌خاطر وابستگی‌ها‌ و افکار و تصورات بشری‌تان طلاق بگیرید، مسلم است که آنچه انجام داده‌اید درست نیست.

مرید: امروزه بچه‌ها همگی درحال بازی کردن با بازی‌های کامپیوتری هستند. آیا آنها به‌وسیلۀ موجودات فرا زمینی ساخته شدند؟ چگونه باید با آن برخورد کنیم؟

استاد: بله، امروزه همۀ بازی‌های الکترونیکی را افرادی می‌سازند که به‌وسیلۀ موجودات فرا زمینی کنترل می‌شوند. موجودات بشری فکر می‌کنند که خودشان سازنده بازی‌ها هستند. الان گفتم که واقعاً نمی‌دانید افکار بشری از کجا می‌آیند یا وقتی می‌خواهید آن چیزها را بسازید منشأ افکارتان را نمی‌دانید. مردم از این آگاه نیستند که روند تفکرشان در سطوح مختلف چه چیزهایی را شامل می‌شود، یا چگونه ایده‌های بیرونی در آنها القاء می‌شود. فقط چیزهایی را می‌دانند که در سطح و ظاهر متجلی شده‌اند. آن بازی‌ها برای بشریت مضر و سمی هستند و موجودات بشری را به وضعیتی سوق می‌دهند که انسان‌بودن خود را از دست بدهند.

چرا موجودات فرا زمینی این کار را انجام می‌دهند؟ زیرا آنها می‌خواهند بدن بشری را اشغال کنند. آنها در آرزوی ساختار مغز بشری بوده‌اند. موجودات فرا زمینی موجوداتی هستند که از توده آشغال آلوده در پایین‌ترین سطح کیهان آمده‌اند. موجودات در کیهان آنها را بسیار زشت درنظر می‌گیرند. اما ذهن بشری خارق‌العاده است. بشریت هر چهار یا پنچ هزار سال نابود شده است. اگر نابود نمی‌شد، مغز بشری این توانایی را کسب می‌کرد که هر چیز قابل‌تصوری را توسعه دهد، چراکه ساختار تفکرش شبیه ساختار تفکر موجودات خدایی است، بسیار پیشرفته‌تر از ساختار تفکر موجودات فرا زمینی است. آیا نگفتم که ماه به‌وسیلۀ موجودات بشری در دوره‌ای پیش‌تر ساخته شد؟ بنابراین آنها می‌خواهند بدن بشری را کسب کنند، و به‌طور پیوسته چنین چیزهایی [مانند بازی‌های کامپیوتری] را ساخته‌اند. البته عوامل دیگری نیز هستند و وقتی در گذشته فا را آموزش می‌دادم درباره آنها صحبت کرده‌ام.

مرید: شاگردانی که در رسانه‌های‌مان کار می‌کنند به‌ندرت افکار درست می‌فرستند. برخی از شاگردان، به‌ویژه شاگردان جوان، به‌ندرت فا را مطالعه می‌کنند یا تمرین‌ها را انجام می‌دهند و تفکرشان خیلی زیاد شبیه تفکر مردم عادی است. این وضعیت چگونه می‌تواند تغییر کند؟

استاد: مدت‌ها پیش در این باره می‌دانستم و این را مشاهده کرده‌ام. مریدان دافا، به‌ویژه مریدان دافا در سرزمین اصلی چین، وقتی فرزندان‌شان جوان بودند آنها را به تزکیه هدایت کردند. اما همان‌طور که فرزندان رشد کردند، والدین نتوانستند آنها را منضبط کنند. آنها جذب چیزهایی در اجتماع مردم عادی شدند. وقتی از مدرسه فارغ‌التحصیل شوند و مهارت‌هایی را یاد گرفته باشند، بخشی از اجتماع عادی می‌شوند؛ برخی از چین خارج شده‌اند و برخی نیز به اپک تایمز یا ان‌تی‌دی ملحق شدند. فا را برای مدتی طولانی مطالعه نکرده‌اند و ازآنجاکه افکار و رفتاری دارند که تحت تأثیر فرهنگ حزب بوده است، پی نمی‌برند که چقدر رفتارشان برای افراد خارج از چین ناخوشایند است. صرفاً درحال اشاره به چیزهایی هستم که به آنها پی نمی‌برید. حالا که در محیط جدیدی [خارج از چین] هستید، باید تفکر و رفتارتان را تغییر دهید. همگی شما مرید دافا هستید- چگونه می‌توانید فا را مطالعه نکنید؟ اگر فا را مطالعه نکنید آیا هنوز مرید دافا هستید؟

مرید: بسیاری از موجودات ذی‌شعور نجات پیدا نکرده‌اند. استاد، شما بیان کردید که درحال شکست دادن اهریمن در بازی خودش هستید. آیا برای مریدان دافای امروز امکان دارد که اینجا بمانند و در طول دوره‌ای که فا دنیای بشری را اصلاح می‌کند مأموریت خود را کامل کنند؟

استاد: استاد نمی‌تواند درباره مسائل آینده صحبت کند. هرچه می‌گفتم باعث وابستگی‌هایی می‌شد. آنهایی از شما که به‌خوبی تزکیه نکرده‌اند فقط یک انتخاب دارند: به‌خوبی تزکیه کنید. راه دیگری وجود ندارد. اگر تصمیم بگیرید با فراغ خاطر زندگی کنید و فکر کنید که هنوز وقت اضافه هست یا هنوز وقت هست که اول کمی سرگرمی داشته باشید و بعداً تزکیه کنید، بسیار خوب، خدایان می‌توانند تمام افکارتان را ببینند.

مرید: برخی از هم‌تمرین‌کنندگان، به‌خاطر نظرات مختلف، در طول مدت‌زمانی طولانی اختلافات قابل‌توجهی را رشد داده‌اند و سوءتفاهمات‌شان عمیق شده است. وقتی سعی کردم درخصوص کاری با دو طرف همکاری کنم، من بیرون رانده شدم و نهایتاً [احساسات] خود را روی من خالی کردند.

استاد: هر دو سمت مشکلاتی دارند و هر دو سمت وابستگی‌های قوی‌ای را در خود نگه داشته‌اند. وقتی مریدان دافا به هم ملحق می‌شوند، قدرت‌شان واقعاً عظیم است. در فرستادن افکار درست، اگر همگی شما بتوانید افکارتان را متمرکز کنید، قدرتی که بیرون می‌آید واقعاً قوی و خارق‌العاده خواهد بود! اهریمنان فاسد می‌خواهند با شما مداخله کنند و شما را تحت تأثیر قرار دهند، باعث می‌شوند تفکر بشری‌تان عمل کند و باعث می‌شوند دلخوری داشته باشید یا فکر کنید که افراد خاصی آزاردهنده هستند. آنها افکار و تصورات بشری‌تان را آنقدر تقویت می‌کنند که افکار درست‌تان نمی‌تواند اصلاً بیرون بیاید!

در سال‌های اولیه، وقتی آزار و اذیت علیه فالون گونگ شروع شده بود، نیاز بود کارهای بسیاری انجام دهید تا در مقابل این آزار و اذیت مقاومت کنید. اما در جلسات، مدام جر و بحث می‌کردید و آن، توانایی‌تان برای انجام کارهای مقررشده را شدیداً تحت تأثیر قرار می‌داد. من آن را صرفاً به‌عنوان روندی از آبدیده شدن شما و تزکیه خودتان درنظر می‌گرفتم و اعتماد داشتم که در آینده بهتر عمل خواهید کرد. اما برخی افراد تفکرشان را تغییر نداده‌اند و همیشه به‌ این شیوه به‌وسیلۀ اهریمنان شیطانی مورد استفاده قرار گرفته‌اند و با مریدان دافا مداخله کرده‌اند. همگی شما هم‌تمرین‌کننده هستید. آیا فکر می‌کنید دشمن همدیگر هستید؟ هدف مشترک شما این است که مردم را در دنیا نجات دهید، بنابراین باید نزدیکترین افرادِ هم باشید و باید به همدیگر کمک کنید. چه کسی را به‌عنوان فردی بسیار بد می‌بینید؟ ظاهر بیرونی و رفتار آن فرد فقط در این مکان بشری متجلی می‌شود. آیا همگی شما منشأ خدایی ندارید؟ فکر نمی‌کنم احتمال داشته باشد که جنبۀ خدایی شما کسی را مزاحم و رنجش‌آور ببیند. باید از منظر تزکیه به مسائل نگاه کنید.

مرید: داستان‌ها و ترانه‌های باستان که درمیان اقلیت قومی مردم در جنوب‌غرب چین منتقل شده‌اند مطالب بسیاری دارند که مرتبط با جهان، زندگی، آب و غیره هستند و در پوشش سنتی‌شان تعداد زیادی از نمادهای باستانی مانند سوآستیکا و تای‌جی وجود دارد. مایلم بپرسم آیا فرهنگ اقلیت قومی در چین نیز بخشی از فرهنگ سنتی چین است؟ آیا فرهنگ باستانی‌شان برای فرهنگ بشری در آینده مهم است؟

استاد: اینکه از اهمیت‌شان برای فرهنگ آینده سخن بگوییم کمی بزرگنمایی است. می‌توانم به شما بگویم چرا تعداد زیادی از اقلیت قومی در جنوب‌غربی چین وجود دارند، و چرا این‌طور به‌نظر می‌رسد که آنها از آخرین پنج‌هزارسال فرهنگ چین جداشده هستند. درحقیقت، این افراد نژاد، بشری باقیمانده از دوره‌های قبل از پنج‌هزارسال تمدن هستند. یک‌بار وقتی درحال رانندگی به سمت استان یون‌نان بودم، موجودات خدایی در طول مسیر به من گفتند این اقلیت قومی، همگی فسیل‌های زنده و بسیار قدیمی هستند.

مرید: مدتی قبل در پکن، اختلافات درمیان گروه بزرگی از تمرین‌کنندگان دافا پدیدار شد. خالص‌ترین و درست‌ترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم که برای بدن واحد نیز بهترین باشد، چیست؟ آیا این‌گونه است که برای مدت زمانی طولانی، حسادت، همکاری بدن واحدمان را تحت تأثیر قرار داده است؟

استاد: حسادت قطعاً چیزی است که باید از آن رها شوید. این ذهنیت خیلی خطرناک است و می‌تواند باعث شود در همۀ جنبه‌های تزکیه‌تان شل شوید و شما را نابود کند. نمی‌توانید حسادت داشته باشید!

 مرید: تمرین‌کنندگان‌مان در چین به‌طور بیشتر و بیشتری [مردم را برای ] امضای [دادخواست‌ها] ترغیب می‌کنند. چگونه باید این را، در مقایسه با نجات مردم به‌طور مستقیم‌تری با استفاده از توصیه آنها به سه‌کناره‌گیری، درنظر بگیریم؟ باید مراقب چه جنبه‌هایی باشیم؟

استاد: به‌خاطر می‌آورم کسی از من پرسید برای سقوط حزب اهریمنی چه تعداد کناره‌گیری نیاز است. من صرفاً پنج انگشت را نشان دادم، بدون اینکه به او بگویم چه تعداد. (همه مریدان می‌خندند) اما به‌هرحال، این روندِ توصیه کردن به افراد برای کناره‌گیری از حزب، روندی از نجات مردم است، زیرا این افراد همگی به‌وسیلۀ ح.ک.چ اهریمنی در گروگان نگه‌داشته شده‌‌اند. همگی آنها با نشان اژدهای اهریمنی سرخ علامت‌گذاری شده‌اند؛ هریک از آنها در مقابل پرچم خونین سوگند خوردند که زندگی‌شان را وقف آن کنند. اگر کاری نکنید که آنها از آن حزب کناره‌گیری کنند، چگونه می‌توانید آنها را نجات دهید؟ ازآنجاکه ح.ک.چ اهریمنی، برای اصلاح فا یک شیطان شده است، آیا نباید آن ازبین برود؟ آیا اکنون در همان مرحلۀ ازبین‌رفتن نیست؟ البته، اگر درجا ازبین برده می‌شد، برای آن مریدان دافایی که به‌خوبی تزکیه نکرده‌اند، چه اتفاقی می‌افتاد؟ ازاین‌رو درحالی که ازبین می‌رود، باید آنهایی را که به‌خوبی تزکیه نکرده‌اند درنظر داشته باشیم و به آنها اجازه دهیم به تزکیه ادامه دهند و بگذاریم آن قسمت اهریمن که به‌طور کامل ازبین نرفته است هنوز تأثیری داشته باشد. شما باید این موضوع را به‌طور منطقی نگاه کنید. درحقیقت، در گذشته بسیاری از مسائل را به‌وطور واضح تشریح کرده‌ام.

مرید: چرا برای توقف برداشت اجباری اعضای بدن مریدان دافای زنده به‌دست ح.ک.چ، فقط مریدان دافای ایالات متحده باید از کاخ سفید درخواست کمک کنند؟ اخبار این درخواست و دادخواهی در تلویزیون و نیز روزنامه‌ها پخش شده است. شنیدم که اگر تعداد امضاها به صدهزار نرسد، تأثیری منفی خواهد داشت. شخصاً احساس می‌کنم مریدان دافا بدنی واحد هستند و باید هنگام انجام کارها با هم همکاری کنند. آن مریدان دافایی که درباره این اخبار شنیده‌اند، باید شخصاً همکاری کنند.

استاد: ممکن است این‌گونه نباشد. فکر نمی‌کنم این تعداد را گفته باشم. درخصوص موضوع برداشت اجباری اعضای بدن افراد زنده، این عمل در بسیاری از بیمارستان‌های چین به‌طور گسترده‌ای روی می‌دهد و آن دستوری است که مستقیماً به‌وسیلۀ اهریمن صادر شده است. اما هیچ راهی برای ما نیست که اطلاعات مشخصی داشته باشیم. اگر شیوه‌ای نداشته باشید که شواهد بسیاری را جمع‌آوری کنید، کلام‌تان برای آنها به‌اندازه کافی معتبر نیست. اگر ادعا کنید که این یا آن تعداد قربانی وجود دارد، دیگران ممکن است از شما مدارک پزشکی درخواست کنند. آیا می‌توانید اطلاعات دقیقی از نام افراد، شغل و حرفه‌شان، زمان برداشته شدن اعضای بدن‌شان، زمانی که آنها فالون گونگ را شروع کردند و مانند آن را ارائه دهید؟ در اجتماع غربی مردم انتظار دارند مواردی که ادعا می‌شود، شواهد و مدارک محکمی داشته باشند. مردم نیاز دارند شواهدتان را ببینند و بدون آن، فکر می‌کنند که ادعای شما چیزی ذهنی است، یا تصور شما است، و معتبر نیست؛ حتی ممکن است فکر کنند که بزرگنمایی می‌کنید یا دروغ می‌گویید. این‌گونه فکر می‌کنند. پس نمی‌توانید از احساسات‌تان استفاده کنید تا جایگزین واقعیت شود.

در تمام مدت گفته‌ام که برداشت اجباری اعضای بدن افراد زنده، موضوعی بسیار جدی است و به‌طور گسترده‌ای در چین وجود دارد. مریدان دافا به‌طور شدیدی تحت آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند و این اهریمن در تاریخ بی‌سابقه است. اما وقتی به آن تعداد؛ پرونده‌هایِ ملموسِ واقعی ندارید، اعداد را ذکر نکنید. به‌طور مکرر تأکید کرده‌ام که نباید اعداد را ذکر کنید، اما برخی افراد گوش نمی‌کنند. صرفاً به‌ مردم بگویید این موضوع وجود دارد و واقعاً اهریمنی و فراگیر است و مردم درک خواهند کرد. و وقتی بتوانید آن مواردی که جمع‌آوری کرده‌اید را ارائه دهید، مردم متوجه خواهند شد که این آزار و اذیت اهریمنی چقدر شدید بوده است. اعدادی که ذکر می‌کنید احتمالاً کمتر از تعداد واقعی است، حتی اگر فکر کنید خیلی زیاد است. اما اگر نتوانید شواهدی عملی ارائه دهید، کل این موضوع را بی‌اعتبار می‌سازد.

مرید: مریدان دافا قرار نیست در بازاریابی چندسطحی [طرح‌های هرمی] درگیر شوند، اما سخت است تشخیص دهیم که آیا بازاریابی برخی از محصولات، بازاریابی چندسطحی درنظر گرفته می‌شود. محصول خاصی روی وی‌چت تبلیغ می‌شود که...

استاد: بگذارید این‌گونه بیان کنم: این اجتماع امروزه بسیار پیچیده است، اما مریدان دافا درحال پیمودن مسیری بسیار درست هستند. می‌توانید از استاندارد یک تزکیه‌کننده استفاده کنید تا قضاوت کنید آیا این کسب‌وکاری اخلاقی است یا اینکه رفتاری فریب‌کارانه درگیر آن است. فکر می‌کنم اگر واقعاً از استاندارد یک مرید دافا برای قضاوت درباره آن استفاده کنید، پاسخ را خواهید دانست. برخی افراد آن را می‌دانند اما وانمود می‌کنند که سردرگم شده‌اند و سعی می‌کنند روی آن سرپوش گذارند، چراکه می‌خواهند پول دربیاورند. اما آیا این کاملاً واضح نیست که این مسائل با چه چیزی سر و کار دارد؟ با یک نگاه می‌توانید ببینید که آیا عناصر فریبکارانه در آن وجود دارد یا خیر.

مرید: من و نامزدم به‌خاطر شغل‌مان به مراکش مهاجرت کردیم و فقط ما دو نفر هستیم که در آن محل، مرید دافا هستیم. چگونه می‌توانیم در این کشور حقیقت را روشن کنیم؟

استاد: روشنگری حقیقت و معرفی دافا چیزی است که هر مرید دافا موظف است انجام دهد. درخصوص نحوۀ انجام آن، فقط می‌توانید براساس وضعیتِ محلی‌ای که از آن آگاه هستید آن را انجام دهید و در امتداد این راه باید خودتان به آن پی ببرید.

بگذارید آن را این‌گونه بیان کنم: در برخی موضوعات خاص و جزئیات مسائل، نباید از من بپرسید. اگر من جواب می‌دادم، مسیری که باید در تزکیه‌تان بپیمایید را خراب می‌کردم. خواه آن را بدانم یا خیر، اگر درباره آن موضوع صحبت کنم، آنچه بگویم واقعی خواهد شد. اما آن انجام‌دادن به‌وسیلۀ خودتان نمی‌بود، این‌گونه می‌بود که من آن را انجام داده‌ام. چه دلیلی دارد که من آن را انجام دهم؟ اینجا آمدم تا شما را نجات دهم. چرا از من می‌خواهید مسیری را که از شما می‌خواهم بپیمایید، من بپیمایم؟ (همه مریدان می‌خندند)

مرید: من مرید دافایی در چانگ‌چون هستم. در طول هجده سال گذشته که پر از آزمون و سختی بوده، شعف و تأسف نیز وجود داشته است. بدون توجه به اینکه از حالا به بعد چقدر طول بکشد، هنوز مسئولیت مریدان دافا را بر دوش داریم و به‌طور کوشا پیشرفت می‌کنیم، آخرین قسمت مسیرمان را به‌خوبی و به‌درستی می‌پیماییم. استاد، لطفاً ذهن‌تان آسوده باشد.

استاد: به شما اعتماد دارم، شما را خوب می‌شناسم. (همه مریدان به‌طور پر شوری تشویق می‌کنند) مریدان دافا در زادگاه استاد از همه شدیدتر مورد آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند، اما از همه بهتر نیز عمل کرده‌اند. (همه مریدان به‌طور پر شوری تشویق می‌کنند)

مرید: ده‌هزار مرید دافا به نیویورک آمدند تا در کنفرانس فا شرکت کنند، در فعالیت‌ها حضور داشته باشند و مردم را نجات دهند. اما بارندگی بود. آیا این نتیجه این است که نیروهای کهن مشکل ایجاد کردند یا درنتیجه کوتاهی‌های مریدان دافا است؟

استاد:(استاد می‌خندند) اگر باران می‌خواهد ببارد، پس بگذارید ببارد. (همه مریدان می‌خندند) گرچه هیچ چیزی تصادفی نیست و همیشه برای مسائل دو جنبه وجود دارد. آن اینجاست تا شما را مورد آزمایش قرار دهد یا به شما کمک کند. در هر موردی دو جنبه وجود دارد. درباره‌اش بیندیشید و پی می‌برید که هیچ چیزی به‌طور تصادفی روی نمی‌دهد.

مرید: روح اهریمنی کمونیست سعی می‌کند جامعه غربی را کنترل کند. چگونه باید با آن برخورد کنیم؟

استاد: درواقع آن برای مدتی طولانی تحت کنترل بوده است. الان گفتم که عناصر اهریمنی هم‌اکنون زمین را اشغال کرده‌اند. (استاد می‌خندند)، اما قادر نبوده‌اید آنچه را که گفتم به‌طور بسیار عمیقی درک کنید. با قضاوت بر اساس چیزهایی که در سطح و ظاهر هستند، همان‌گونه که مردم می‌بینند، تضاد بین کمونیست و غرب، تضادی از ارزش‌ها و ساختارهای سیاسی است. اما حقیقت این است که، این «تازیانه سرخ» است که در پشت همۀ عوامل منفی و ناسالم [در دنیا] بوده است. درباره آن، در آینده بیشتر صحبت می‌کنم چراکه آن شامل مسائل آینده در سطح و ظاهر و در ارتباط با موجودات بشری است وقتی فا دنیای بشری را اصلاح می‌کند.

مرید: برخی از همکاران اطرافم به‌شدت تحت تأثیر الحاد قرار گرفته‌اند. آنها فکر می‌کنند کناره‌گیری از حزب برای‌شان غیرضروری و کمی خطرناک است و ممکن است برای‌شان مشکل به‌وجود آورد. امروزه اخلاقیات مردم فقط در سطحی است که نمی‌خواهند درباره موضوعی که ارتباط مستقیمی با خودشان ندارد کاری انجام دهند. اما این همکارانم نسبت به دافا همدردی دارند و کارهایی انجام نمی‌دهند که دافا را مورد آزار و اذیت قرار دهد. اگر تفکر الحادی‌شان ازبین نرود، این افراد نمي‌توانند متقاعد شوند تا از حزب خارج شوند. از استاد محترم می‌پرسم که با این حالت ذهن باید چه کار کنیم؟

استاد: درواقع این‌گونه نیست، اینکه ملحد باشند یا خیر، ارتباطی به خروج آنها از حزب ندارد. این‌گونه نیست که هر کسی که به خدا باور دارد مایل است از حزب خارج شود. آنچه درحال انجام آن هستیم این است که به مردم کمک کنیم به‌طور واضح شرارت این حزب اهریمنی را تشخیص دهند. می‌توانید این را دقیقاً از شروع حزب کمونیست اهریمنی ببینید- با شکل‌گیری کمون پاریس- وقتی دسته‌ای اوباش در سراسر پاریس ساختمان‌هایی را ویران کردند که [مانند بناهای خدایان،] آسمانی بودند و در جامعه هرج و مرج ایجاد کردند. از همان آغاز نیز این‌گونه بود. و از زمانی که به قدرت رسیدند به‌طور بی‌وقفه درحال کشتن مردم بوده‌اند. اگر به تاریخ ح.ک.چ اهریمنی نگاهی بیندازید، پی خواهید برد که تاریخی از کشتار است. این مسائل را به مردم بگویید. به آنها بگویید ح.ک.چ چه کارهایی انجام داده، به‌ویژه در چین و آنچه را که نسبت به مردم چین انجام داده است. و سپس از آنها بپرسید: «آیا هنوز می‌خواهید بخشی از آن باشید؟» اگر از این منظر صحبت کنید، آنها درک خواهند کرد. اینکه آیا آنها به خدایان باور دارند یا ملحد هستند، درواقع بزرگترین مانع نیست. اگر بتوانند کتاب‌های دافا را بخوانند، این مانع به‌طور طبیعی ازبین خواهد رفت.

مرید: در نوشتۀ جدیدِ استاد «آفرینشی از نو» ذکر شده «بازگشت به سنت، این است مسیری که به آسمان رهنمون می‌کند.»

استاد: درست است. همان‌طور که می‌دانید، فرهنگ تمام بشریت به‌وسیلۀ خدایان نظم و ترتیب داده می‌شود، ازاین‌رو مسیر آسمان ارتباط تنگاتنگی با خدایان دارد. برای برگشت به آسمان، اگر این مسیر را برنگزینید چگونه به آنجا خواهید رفت؟ آیا افرادی با تفکر مدرن، مدل مو و ظاهری عجیب، گوشواره‌های بیش‌ازحد بزرگ و حتی حلقه‌های بینی، و آنهایی که مواد مخدر مصرف می‌کنند، ممکن است به جایی بروند که خدایان هستند؟ همگی می‌دانید که این غیرممکن است. بنابراین، فقط این مسیر سنتی، به خدایان نزدیکترین است، چراکه آن مسیر به‌وسیلۀ خدایان نظم و ترتیب داده شده است.

مرید: احیای سنت‌های چینی چگونه با کمک به استاد در اصلاح فا مرتبط است؟

استاد: همان‌طور که ذکر کردم، نیازی نیست مریدان دافا در این زمان برای احیای سنت‌ها کاری انجام دهند. این کاری است که هنرهای نمایش شن یون درحال انجام آن است، چراکه خود شن یون با هنر سر و کار دارد. شن یون از هنرهای سنتی استفاده می‌کند. مریدان دافا صرفاً باید سه‌کار را به‌خوبی انجام دهند.

مرید: چگونه می‌توانیم بدانیم که کدام بخش از تاریخ پنج‌هزار ساله چین حقیقت است؟ چگونه می‌توانیم بین آنچه نیروهای کهن تغییر داده‌اند و آنچه قرار بوده به‌طور واقعی برای موجودات بشری باقی بماند را تمیز دهیم؟

استاد: نیازی نیست در این باره نگران باشید. پنج‌هزار سال فرهنگ چین همگی به‌وسیله خدایان آفریده شد و فقط پس از ظاهر شدن ح.ک.چ اهریمنی نابود شد.

مرید: وقتی یک تمرین‌کننده در چین می‌خواست یک کامپیوتر را مجدداً راه‌اندازی کند،‌ لازم بود برخی فایل‌هایی که روی آن بود را پاک کند. درمیان این فایل‌ها، سخنرانی‌های فای استاد وجود داشت. تمرین‌کنندۀ دیگری گفت این بی‌احترامی است که فایل‌ها را پاک کرد، چراکه مانند پاره کردن کتاب دافا است.

استاد: فکر نمی‌کنم بتوانید آن را این‌گونه درک کنید. اشکالی ندارد که آنها را پاک کنید، مشکلی نیست، زیرا کامپیوتر نمی‌تواند اساس و جوهر چیزی را پاک کند. برای خود کامپیوتر نیز این‌گونه است، چراکه وقتی چیزی روی آن ذخیره شود، هرگز نمی‌تواند واقعاً پاک شود، چراکه نقطۀ انتهایی آن به‌وسیلۀ موجودات فرا زمینی کنترل می‌شود و هر چیزی به آنجا ختم شده و آنجا خواهد رفت.

مرید: مردم امروزه، درحالی که به‌وسیلۀ اینترنت و گوشی‌های موبایل تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، سبک زندگی سنتی‌ای که قبلاً داشتند را گم کرده‌اند. رسانه‌های آنلاین در نقش وخیم‌تر کردن اوضاع عمل می‌کنند، چراکه انواع و اقسام شیوه‌ها را به‌کار می‌گیرند تا بینندگان را جذب کنند، ترافیک شبکه را افزایش ‌دهند و درآمد آنلاین بیشتری کسب کنند.

استاد: واقعاً نمی‌توانید این‌گونه به آن نگاه کنید. امروزه اجتماع در این وضعیت است. ازآنجاکه اجتماع به این شیوه است، اگر به این شیوه کارها را انجام ندهید، نمی‌توانید حتی زنده بمانید یا وضعیت اجتماع را درک کنید. پس چه کاری می‌توان انجام داد؟ شما نیز مجبورید از آن استفاده کنید. ازاین‌رو با اکراه از آنها استفاده می‌کنیم، اما می‌توانید از آن استفاده کنید تا حقیقت را روشن کنید و مردم را نجات دهید، یا از آن استفاده کنید تا شرکت خوبی را تأسیس کنید تا با استفاده از اینترنت، مردم را نجات دهید. همان‌طور که همیشه گفته‌ام، آیا بخش آنلاین اپک‌ تایمز یا ان‌تی‌دی مانند یک شرکت‌ اینترنتی نیستند؟ هستند، اما هدف از آن را درنظر بگیرید: تا حقیقت را روشن کنند و مردم را نجات ‌دهند. به‌همین دلیل است که می‌گوییم هر کاری که مریدان دافا انجام می‌دهند، باید بر اساس هدفی درست باشد.

مرید: یکی از افراد مسئول اپک تایمز اظهار می‌کند که درحال کمک به این روزنامه است. اما آنچه می‌گوید، انجام می‌دهد و فکر می‌کند، با هم در تناقض هستند. حقیقت این است که ذهن او مشغول کسب و کار خودش است و از منابع دافا برای آن استفاده می‌کند. نمي‌خواهیم ببینیم پروژه‌های دافا از ضررهایی آسیب ببینند.

استاد: به‌طور کلی اپک تایمز به‌ شیوه‌ای سالم درحال توسعه است، گرچه برخی چیزهای بشری با آن مخلوط شده که تزکیه‌کنندگان نباید داشته باشند. می‌دانم که در تزکیه، از افکار و تصورات بشری نمی‌توان اجتناب کرد. مدت‌ها پیش این را می‌دانستم و می‌دیدم. اگر واقعاً وضعیت را می‌دانید، می‌توانید با انجمن دافا صحبت کنید. اما اگر صرفاً شایعات بي‌اساس است یا بر اساس آنچه شنیده‌اید و بدون شواهد نتیجه‌گیری کنید، آن‌گاه آن مشکلی در سمت شما است. اگر چیزی در ذهن خود داشته باشید که نمی‌توانید آن را رها کنید، از استاد درخواست نکنید تا از جانب شما صحبت کند؛ اگر این‌گونه عمل کنید مجبور خواهید شد مسئولیت آن را به‌عهده بگیرید. اما اگر واقعاً مشکلات عمده‌ای داشته باشند، حتی اگر من از آن مراقبت نکنم خدایان از آن مراقبت می‌کنند. درحقیقت، دست آنها را باز گذاشته‌ام، چراکه می‌دانم همگی آنها تزکیه‌کننده‌اند و خدایان درحال مراقبت از مسائل هستند.

مرید: برخی تمرین‌کنندگان در انگلیس به انجمن دافا یا هماهنگ‌کنندگان گوش نمی‌دهند. آنها گفتند که از فا به‌عنوان استادشان پیروی می‌کنند و شایعاتی را پخش کرده‌اند.

استاد: بسیار خوب، درواقع انجمن دافا درحال هدایت هر کسی به تزکیه‌کردن و مطالعه فا است. آن قرار نیست مسئولیت تمام جنبه‌های تزکیه‌تان را به عهده بگیرد. صرفاً هماهنگی کلی برای فعالیت‌های گروهی مربوط به روشنگری حقیقت و نجات موجودات ذی‌شعور را فراهم می‌کند. اگر کاملاً در مخالفت با انجمن دافا باشید، آنگاه واقعاً مشکلی دارید. فکر می‌کنم وضعیت در انگلستان بهبود خواهد یافت، چراکه با آنها ملاقات کردم، (همه مریدان تشویق می‌کنند) و برخی اصول را نیز برای آنها تشریح کردم. به گذشته نچسبید. من درحال نظاره کردن هستم و منتظر شنیدن خبرهای خوبی از انگلستان هستم. (همه مریدان به‌طور پرشوری تشویق می‌کنند)

مرید: پس از تماشای شن یون، برخی چینی‌هایی که اطراف من هستند دافا را درک نکردند و از آن حمایت نکردند. محترمانه از استاد می‌پرسم، آیا این‌گونه است که ممکن است مردم حتی پس از تماشای شن یون نجات پیدا نکنند؟ اخیراً به‌نظر می‌رسد اهریمن ناگهان دیوانه شده‌ و بسیاری از روزنامه‌ها آشکارا به دافا حمله می‌کنند. حتی در شبکه‌های اجتماعی، شامل فیسبوک و وی‌چت، موضوعات بالقوه‌ای مربوط به امنیت وجود دارد. آیا به‌خاطر این است که اهریمن به مرحلۀ آخرین تقلای خود رسیده است؟

استاد: آن به این‌ حد وخیم نیست. درحقیقت، اهریمن در این زمان تلاش‌های خود را هرگز کمتر نکرده است. صرفاً این‌گونه است که گاهی اوقات بیش‌ازحد خوش‌بین هستید و احساس می‌کنید به‌نظر می‌رسد اهریمن تغییر کرده است. همیشه گفته‌ام که اهریمن تغییر نخواهد کرد. آن تغییر نخواهد کرد. البته، برحسب نیاز خود، گاهی اوقات افراد بیشتری را دستگیر می‌کند و گاهی اوقات تعداد کمتری را دستگیر می‌کند. فکر نکنید بر اساس اینکه درحال دستگیری تعداد بیشتر یا کمتری از افراد است، تغییر کرده است. خود اهریمن نمی‌تواند تغییر کند، اما آنچه درحال نجات آنها هستید مردم هستند. تا وقتی مردم هنوز به‌وسیلۀ اهریمن مورد استفاده قرار گیرند و نجات پیدا نکرده باشند، این کارها را انجام می‌دهند. البته، با نگاه بر اساس وضعیت کلی، تعداد موجودات اهریمنی که ازبین برده شده‌اند همیشه درحال افزایش است، و چیزهای بد کمتر و کمتر شده‌اند. مطمئناً این‌گونه است. وضعیت کلی و محیط کلی درحال تغییر است و مطمئناً این‌گونه است.

مرید: اخیراً مقدار زیادی کارمای فکری داشته‌ام. وقتی کتاب‌های دافا را می‌خوانم، احساس می‌کنم چیزی صفحه‌مانند وجود دارد که بین من [و فا] جدایی می‌اندازد، درنتیجه واقعاً نمی‌توانم هر جمله را جذب کنم. تمرین‌کنندۀ‌ دیگری نیز پدیدۀ مشابهی را تجربه کرده و می‌گفت مزاحمت آنقدر قوی است که به‌نظر می‌رسد قوی‌تر از آگاهی اصلی‌اش شده و وقتی افکار درست می‌فرستد به قدرت قبل نیست.

استاد: وضعیت تزکیه هر کسی متفاوت است. درخصوص تزکیه دافا، پیشاپیش شکل آن را برای‌تان تشریح کرده‌ام. ازآنجاکه درحال تزکیه در این محیط پیچیده هستید، اطمینان از موفقیت‌تان در تزکیه، موضوع ساده‌ای نیست. همان‌طور که همگی می‌دانید، اگر مراقب نباشید، بخشی که هم‌اکنون تزکیه کرده‌اید ممکن است هر لحظه دوباره به عقب سقوط کند. برای اطمینان از اینکه بتوانید در تزکیه موفق شوید، وقتی بخشی از شما تزکیه را کامل کرده باشد، آن بخش بلافاصله و بدون لحظه‌ای تأخیر از شما جدا می‌شود، و برای قسمت بعدی دوباره به همین شکل انجام می‌شود و این روند همین‌طور ادامه دارد. بخشی از شما که تزکیه را کامل کرده بزرگتر و بزرگتر می‌شود اما این جنبه از شما که به‌خوبی تزکیه نکرده همیشه ناآگاه خواهد بود و در تزکیه همیشه در این حالت خواهید بود. اما یک تغییر ظریفی وجود دارد. چه تغییری؟ برای مدتی، آن دورۀ زمانی که بخشی از شما در آستانۀ کامل شدن در تزکیه است، قدرت‌تان خیلی قوی است و وقتی افکار درست می‌فرستید خیلی احساس قدرت می‌کنید. وقتی این بخش به‌طور کامل تزکیه و از شما جدا شود، ناگهان احساس ضعیف‌بودن می‌کنید، گویی شروع می‌کنید از نو تزکیه کنید. یعنی، مجبورید ادامه دهید تزکیه کنید، اما این تغییرات ظریف را خواهید داشت. این از ابتدا تا انتهای تزکیه‌تان روی می‌دهد؛ نه فقط الان، مانند چیزی که درحال تجربۀ آن هستید.

مرید: بسیاری هم‌تمرین‌کنندگان اطراف من بدون اینکه بدانند دستان‌شان [وقتی افکار درست می‌فرستند از حالت مستقیم] پایین می‌افتد. برخی هم‌تمرین‌کنندگان، یکی پس از دیگری، کارمای بیماری دارند.

استاد: در تزکیه، گفته‌ای هست: «تزکیه کنید مانند وقتی در ابتدا انجام می‌دادید، و مطمئناً موفق می‌شوید،» مگر نه؟ (همه مریدان به‌طور پر شوری تشویق می‌کنند) به‌یاد بیاورید وقتی ابتدا فا را کسب کردید و تزکیه‌ را شروع کردید چه احساسی داشتید؟ وقتی پی بردید این فا چیست، اوه، آنقدر هیجان‌زده شدید که نمی‌توانستید در خود بگنجید و مصمم شدید خودتان را به‌خوبی تزکیه کنید! اگر بتوانید قلبی را که در ابتدا داشتید در تمام مسیر تا انتهای تزکیه‌تان حفظ کنید، آنگاه تضمین می‌شود موفق شوید- و حتی آسمان شما را تأیید و حمایت خواهد کرد. (استاد می‌خندند) (همه مریدان تشویق می‌کنند).

به‌هرحال، قطعاً درحال تزکیه درمیان مردم عادی هستید، ازاین‌رو با انواع و اقسام مسائل مواجه می‌شوید، با انواع و اقسام کارها که شما را مشغول نگه می‌دارند، با انواع و اقسام مزاحمت با شما، شامل آن عوامل پیچیده در اجتماع، همچنین فشار از طرف خود آزار و اذیت. واقعاً برای‌تان خیلی سخت است که از ابتدا تا انتها، قلب کوشابودن و مصمم بودنِ جدی‌ را حفظ کنید. به‌همین دلیل است که گفته‌ام برای‌تان راحت است که در تزکیه مرتکب اشتباه شوید، چراکه قبل از اینکه وابستگی‌های‌تان ازبین بروند امکان دارد مرتکب اشتباه شوید. اما تا وقتی که درک روشنی داشته باشید و ادامه دهید با تمام تلاش‌تان تزکیه کنید، آنگاه آنچه از میان آن می‌گذرید بخشی طبیعی از تزکیه است. نمی‌توان به قطعیت گفت که اگر مرتکب اشتباه شوید نمی‌توانید تزکیه کنید، یا اگر این کار را اشتباه انجام دادید، تزکیه‌کننده نیستید. ما به مسائل این‌گونه نمی‌نگریم، چراکه آن فقط بازتابی از روند تزکیه است. درست مانند شاگردی که درحال تحصیل است، این بار نمرۀ صد می‌گیرید، اما دفعه بعد موفق نمی‌شوید و رد می‌شوید. آیا دیگر شاگرد نیستید؟ هنوز یک شاگرد هستید، و باید ادامه دهید به‌خوبی مطالعه کنید. بنابراین، اگر بتوانید از ابتدا تا انتهای تزکیه‌تان افکار درست قوی را حفظ کنید، حتی من برای شما احترام قائل خواهم شد. (همه مریدان تشویق می‌کنند)

مرید: همان‌طور که فرد به سطوح بالاتر می‌رسد، کمتر صحبت می‌کند. اما مریدانی که تزکیه‌شان با کارهای هماهنگی سر و کار دارد اغلب نیاز دارند که برای به انجام رساندن کارهای خاصی صحبت کنند، مانند ترغیب دیگران برای به‌اشتراک گذاشتن درک‌های خود. استاد، چگونه باید این را اداره کنیم؟

استاد: وضعیت تزکیه هر کسی متفاوت است. مطمئناً این‌گونه است که همان‌طور که به تزکیه‌تان ادامه می‌دهید، پی خواهید برد که وضعیت‌تان تغییر می‌کند و این طبیعی است. آنچه توصیف کردید مشکلی نیست. اگر فردی مایل نیست زیاد صحبت کند، پس می‌تواند صحبت‌هایش را برای جایی که باید صحبت کند نگه دارد. (استاد می‌خندند) ساکت بودن روی هیچ‌چیزی تأثیر نمی‌گذارد.

مرید: خدایان می‌توانند هر فکر یا ایده مریدان دافا را به‌طور واضح ببینند. در چند سال گذشته، افکارم اغلب وارد میدان هم‌تمرین‌کنندگان یا مردم عادی شده است. سردرگم شده‌ام و از استاد درخواست می‌کنم لطفاً به من بگویید چگونه این را اداره کنم.

استاد: نه فقط تزکیه‌کنندگان، بلکه اکثر افراد امروزه در دنیا، از آسمان‌ها آمده‌اند تا فا را کسب کنند. برای کمک به شما این تشبیه را به‌کار می‌برم، برخی افراد به‌وسیلۀ افکار و تصورات پس‌از‌تولدشان به‌طور عمیقی دفن شده‌اند و برخی افراد افکار و تصورات‌شان کمتر است و آنقدر عمیق دفن نشده‌اند. برای آنهایی که آنقدر عمیق دفن نشده‌اند، برخی از توانایی‌های فوق‌طبیعی‌شان نمایان خواهد شد. درمیان مردم عادی، چرا برخی توانایی‌های فوق‌طبیعی دارند؟ چرا برخی بدون تزکیه‌کردن، توانایی‌های فوق‌طبیعی دارند؟ امروزه مردم برخلاف مردم گذشته، اکثراً منشأ خدایی دارند، ازاین‌رو همگی توانایی‌های خاصی دارند. صرفاً این‌گونه است که توانایی‌های‌شان کم و بیش پوشانده شده یا به‌طور امنی قفل شده است. آن توانایی‌هایی که به‌طور خیلی امنی قفل نشده‌اند متجلی خواهند شد. اگر می‌توانید افکار دیگران را احساس کنید و وارد تفکر افراد دیگر شوید و از آنچه دیگران درباره‌اش فکر می‌کنند آگاه هستید، می‌توانید صرفاً این چیزها را طبیعی درنظر بگیرید و نگذارید آنها روی تزکیه‌تان تأثیر بگذارند؛ آنها را به‌عنوان دشواری یا چیزهایی بد نبینید. به‌طور کلی در گذشته در اجتماع تزکیه، وقتی تزکیه‌کنندگان برخی توانایی‌های فوق‌طبیعی را رشد می‌دادند، از آن خوشحال می‌شدند و همگی آن را به‌عنوان علامتی از پیشرفت معنوی درنظر می‌گرفتند. شما نیز می‌توانید آن را این‌گونه ببینید.

مرید: شما رسانه‌های‌مان را راهنمایی کردید که مانند یک شرکت در اجتماع عادی کار کنند و از شن یون یاد بگیرند. اما هماهنگ‌کنندگان گفتند ما باید در ادارۀ آن از کمترین منابع استفاده کنیم. مطمئناً باید قدر منابع را بدانیم، اما اگر نتوانیم مدل کسب‌وکار مثبتی بنا کنیم و نتوانیم شاگردان با استعداد را بیابیم، نمی‌توانیم به‌خوبی اداره کنیم.

استاد: بله. درخصوص شن یون، چگونه باید آن را بیان کنم... من یک مدل عملیاتی و اجرایی کاملاً‌ جدید ایجاد کردم. این شرکت هنرهای نمایشی نسبت به سایر شرکت‌های هنرهای نمایشی، شکل متفاوتی را اختیار کرده و در این شکل، در چرخه‌ای مثبت عمل می‌کند و قادر است در مقابل تأثیر هر شرایط اقتصادی دوام بیاورد تا خود را نگه دارد. امروزه بسیاری از شرکت‌های هنرهای نمایشی وقتی اقتصاد خوب نیست فرو می‌پاشند، زیرا آنها به شکل معمول و سالمی اداره نمی‌شوند. آنها متکی به اعانه هستند، که عبارت خوبی برای آن نیست. بگذارید بگوییم آنها متکی به اهداء، یا جمع‌آوری پول از طریق بخشش و اهداء هستند. استفاده از اجراهای خودشان و استفاده از استعدادهای خودشان برای کسب درآمد بي‌اهمیت شده است. ازاین‌رو آنها درحال دنبال کردن چرخۀ مثبتی نیستند. بدون عملکردی مثبت، البته که آنها فرو می‌پاشند. خدایان، مسئول اجتماع بشری هستند و خدایان به اجازه نمی‌دهند چنین شرکت‌هایی زیاد دوام داشته باشند. وضعیت این‌گونه است و من به این شیوه به آن می‌نگرم. ازاین‌رو برخی افراد، پس از پیوستن به شرکت ما، به آن عادت ندارند، چراکه از شرکت‌های عادی بسیار متفاوت هستیم. این درست است، این مدلی کاملاً جدید است و درحال انجام آن هستم تا به مردم عادی نشان دهم. حالا، بسیاری از شرکت‌های هنرهای نمایشی در اجتماع سعی می‌کنند پی ببرند شن‌ یون چگونه به کار خود ادامه می‌دهد و درحال مطالعه این هستند که چگونه بیشتر موفق و متکی به خودشان باشند.

اما به‌عنوان رسانه‌، اشکالی ندارد که شما مسیر خود را بپیمایید. شن یون نمونه خوبی به‌جای گذاشته است و اشکالی ندارد که از شن یون یاد بگیرید. با هماهنگ‌کنندگان رسانه‌ها درباره نحوۀ آموزش پرسنل و اینکه چگونه عملکرد مؤثری داشته باشند، صحبت کرده‌ام.

مرید: برخی از هم‌تمرین‌کنندگان به موجودات ذی‌شعوری که از حزب خارج شده‌اند کمک می‌کنند نام‌هایی مستعار را انتخاب کنند، اما این نام‌ها در صفحه سه‌کناره گیری در وب‌سایت اپک تایمز به‌موقع ثبت نمی‌شوند. بیش از یک سال است که چندین هزار نام روی هم انبار شده است.

استاد: بگذارید به همه بگویم، شما نمی‌توانید این موضوعِ کمک به مردم برای خروج از حزب را نادیده بگیرید. این بسیار حیاتی است! آن تعیین می‌کند که آیا مردم و موجودات بی‌شماری که در پشت آنها قرار دارند نجات پیدا می‌کنند یا خیر. باید درخصوص این مسئله با جدیت تمام عمل کنید. به‌علاوه، خدایان درحال محاسبۀ این هستند که چه تعدادی از مردم از حزب خارج شده‌اند، بنابراین آن را سبک نگیرید.

مرید: ... و آنها تاریخی که خارج شده‌اند را به‌خاطر نمی‌آورند. برای این اظهاریه‌هایی که منتشر نشده‌اند، آیا به‌عنوان اینکه خارج شده و نجات پیدا کرده‌اند درنظر گرفته می‌شود؟

استاد: خدایان آنها را محسوب می‌کنند، اما شما خودتان به‌خوبی عمل نکرده‌اید. این درباره این است که آیا مسیرتان را به‌خوبی می‌پیمایید، بنابراین باید این موضوع را جدی بگیرید.

مرید: برخی از مریدان در شهری در امریکای جنوبی میزبان نمایش شن یون بودند و نتایج خوبی گرفتند. اما کارهایی که لازم بود انجام شود بیش از آن چیزی بود که می‌توانستیم اداره کنیم. آیا می‌توانیم دفعۀ بعد از شرکت‌های عادی اجتماع دعوت کنیم تا برخی از کارهای تبلیغ، فروش بلیت، خدمات پس از فروش و تدارکات را به‌عهده بگیرند درحالی که مریدان دافا کارها را هدایت کنند؟

استاد: خیر، نمی‌توانید شرکت‌های اجتماع عادی را دعوت کنید؛ نباید این کار را انجام دهید. به این خاطر نیست که اسراری برای حفظ کردن داشته باشیم. بلکه به‌خاطر این است که الان دوره‌ای خاص است و هنوز تحت آزار و اذیت ح.ک.چ قرار داریم. این شرکت‌ها را می‌توان به‌راحتی با پول خرید یا به‌وسیلۀ احساسات بشری تحت تأثیر قرار داد و نمی‌توانند به‌طور واضح فریبکاری و دروغ‌های اهریمن را ببینند. بارها این تجربه را داشته‌ایم. وقتی مردم عادی در پروژه‌های مریدان دافا درگیر می‌شوند، اهریمن بلافاصله مشکل درست می‌کند، بنابراین این عملی نیست. درس‌های بسیار زیادی مانند این وجود دارد، ازاین‌رو باید به این مسائل دقت کنید.

مرید: من یک مهندس نرم‌افزار هستم. مایلم برای یادگیری برخی مهارت‌های مربوط به هوش مصنوعی کامپیوتری کمی وقت بگذارم. اما تردید‌های بسیاری در ذهنم دارم. آیا ممکن است استاد به ما بگویند ارتباط طبیعی بین انسان و کامپیوتر چیست؟

استاد: اجتماع تا این مرحله توسعه یافته و به‌نظر می‌رسد شرکت‌های کامپیوتری همگی می‌خواهند اطلاعات شخصی هر کسی را بگیرند. هر کسی به‌صورت آنلاین مشغول است و هر کسی درحال انجام آن است. من نیز مایلم مریدان دافا این توانایی را داشته باشند و نوعی از شرکت‌های کامپیوتری را تأسیس کنند که اخلاقیات بشری را فاسد نکند. پس البته اگر بخواهید آن را یاد بگیرید، باید در آن ماهر شوید. به‌عبارت دیگر، امروزه اجتماع به این مرحله رسیده است. از نظر اصول، به‌عنوان مریدان دافا، بدون توجه به اینکه چه کاری انجام می‌دهید باید با خودتان مانند تزکیه‌کننده رفتار کنید. آنچه را که باید، انجام دهید، پس آن مشکلی نخواهد بود.

مرید: فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی با کیفیت می‌تواند تأثیری در روشنگری حقیقت، ازبین بردن اهریمن و خالص کردن قلب مردم داشته باشد. در سال‌های اخیر، افراد درخواست‌های بیشتر و بیشتری درخصوص فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی با کیفیت داشته‌اند. اما فیلم‌های روشنگری حقیقت ساخته‌شده به‌وسیلۀ برخی هم‌تمرین‌کنندگان از تکنیک‌های سطح پایینی استفاده می‌کنند و باعث شده مردم عادی آنها را دست بیندازند و بازخوردهای منفی بدهند. آنها حتی تأثیری منفی روی تصویر دافا داشته‌اند. بیشتر اینکه، تولید چنین آثاری منابع زیادی از مریدان دافا را مصرف می‌کند.

استاد: حقیقتاً، درخصوص برنامه‌های بسیار بی‌کیفیت، بگذارید مطمئن شویم که آنها را در تلویزیون پخش نمی‌کنیم. اگر در موقعیت‌های دیگر نشان دهید، پس بگذارید باشد. اما چیزهایی که از تلویزیون پخش می‌شوند باید الزامات کیفیت را برآورده سازند.

مرید: آیا می‌توانیم جوآن فالون را با هر دوی جو‌یین و پین‌یین چاپ کنیم؟ این برای هم‌تمرین‌کنندگانی که درحال یادگیری چینی هستند بسیار سودمند خواهد بود.

استاد: قواعد در این زمینه‌ها در گذشته همگی وضع شدند. خواه جو‌یین‌ باشد یا پین‌یین، مخالف آن نیستم. می‌توانید از انجمن دافا درباره این مسائل بپرسید.

مرید: ازآنجاکه هم‌تمرین‌کنندگانی که با فناوری آنلاین سر و کار دارند نیاز دارند اطلاعاتی را جمع‌آوری کنند، آنها باید مقدار بسیار زیادی اطلاعات مردم عادی را نگاه کنند. آیا این، کارمای آنها را افزایش می‌دهد و آنها را آلوده می‌کند؟

استاد: خیر. و چرا خیر؟ زیرا شغل شما برای نجات مردم است. خدایان مراقب شما هستند و به شما کمک می‌کنند، ازاین‌رو مشکلی نخواهد بود. اما درخصوص سایر تزکیه‌کنندگان، اگر مطالب مردم عادی را نگاه کنید، و اگر آنها را زیاد ببینید، آن عملی نخواهد بود. اما برای آنهایی که برای رسانه کار می‌کنند یا به‌عنوان بخشی از شغل‌شان باید این کار را انجام دهند، مشکلی نیست.

مرید: هماهنگ‌کننده‌ای در منطقه ما اصرار دارد که به‌جز موضوع برداشت اجباری اعضای بدنِ مریدان دافای زنده، تقریباً درباره هیچ‌چیزی با دیگران صحبت نکند و تقریباً هرگز ذکر نمی‌کند که چقدر دافا شگفت‌انگیز است. علاوه‌براین، این شخص اصرار دارد که تا وقتی مردم عادی دادخواست مخالفت با آزار و شکنجه را امضاء کنند، بیانگر این است که آنها نجات پیدا کرده‌اند. از آنچه که می‌دانم، حتی اگر مردم این دادخواست را امضاء کنند، هنوز به معنی این نیست که درباره حقیقت آگاهی پیدا کرده‌اند. به‌علاوه، گفته‌ای درمیان شاگردان فالون گونگ در اروپا به‌صورت داخلی نقل‌ می‌شود که افزایش آگاهی درباره فالون گونگ معادل افزایش آگاهی درباره برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ است.

استاد: آیا چنین چیزی در جریان است؟ وابستگی ترس باعث می‌شود کسی قادر نباشد به‌روشی با وقار به فا اعتبار بخشد و این چیزی است که به چنین رفتار ناکارامدی منجر می‌شود. درک و فهم‌های منحرف از فا، اغلب به‌وسیلۀ وابستگی ترس به‌وجود می‌آید.

مرید: استاد برای موجودات ذی‌شعور مختلف برنامه‌ریزی کرده‌اند تا هر سال شن یون را تماشا کنند و برای صندلی‌ها در سالن‌های تئاتر پیشاپیش نظم‌ و ترتیب داده شده‌اند. آیا این نامناسب است که افرادی را که هم‌اکنون شن یون را تماشا کرده‌اند و نجات یافته‌اند، ترغیب کنیم دوباره بلیت بخرند؟

استاد: بیش از هشتاد درصد از حضاری که نمایش‌های هنرهای نمایشی شن یون را می‌بینند افراد جدید هستند. حتی اگر شن یون در منطقه‌ای قبلاً بارها اجرا داشته باشد، حضار جدید، اکثریت را تشکیل می‌دهند. اما، حدوداً بین ده تا بیست درصد حضار، افرادی هستند که دوباره برمی‌گردند؛ در برخی مناطق به بیست درصد می‌رسد. به‌طور طبیعی، برخی افراد ممکن است آن را این سال تماشا کنند و دیگران سال‌های بعد، چراکه ما به نجات مردم ادامه می‌دهیم. پس چرا این‌گونه است که ما حضاری داریم که دوباره برمی‌گردند؟ نیروهای کهن احساس کردند که فقط این شیوه طبیعی است. اگر کل حضار، جدید می‌بودند، آیا بیش‌ازحد غیرعادی نمی‌بود؟ ازاین‌رو برخی از حضار باید باشند که دوباره برمی‌گردند. اگر حضاری که دوباره برمی‌گردند هر سال بیایند و هر سال منتفع شوند، آیا سطح‌شان به بالا و بالاتر هل داده نمی‌شود؟ این‌گونه نیست؟ وقتی تعیین شود که چه افرادی شامل حضاری باشند که دوباره برمی‌گردند، فقط مقدار کمی [از کارمای‌شان] هر بار که نمایش را ببینند ازبین برده می‌شود. (تشویق)

مرید: در منطقه ما، فردی با مداخله اهریمنی در ذهنش ادعا می‌کند که می‌تواند کارمای شاگردان را ازبین ببرد. بسیاری از شاگردان به مکان او می‌روند تا فا را مطالعه کنند، می‌گویند که او میدان انرژی خوبی دارد. این فرد کتاب‌های دافا را نیز تهیه می‌کند و قیمت آن بیشتر از قیمت تولید معمولی است. او از شاگردان درخواست کرد تا کتاب‌های قدیمی دافا و عکس استاد را به او بدهند تا به‌طور خصوصی آنها را ازبین ببرد، می‌گفت که آنها قوانین کیهان کهن هستند و شاگردان باید قوانین کیهان جدید را از او خریداری کنند. بسیاری از شاگردان از او پیروی می‌کنند. بارها سعی کرده‌ام برای هشدار به تمرین‌کنندگان محلی مقالاتی را برای مینگهویی ارسال کنم. اما مقالاتم هرگز منتشر نشده‌اند و نمی‌دانم چرا. مایلم از استاد بپرسم آیا شاگردان می‌توانند کتاب‌های دافا را که به‌وسیلۀ چنین فردی تهیه شده بخرند؟

استاد: به‌عنوان بخشی از تزکیه‌تان، مجبورید با افراد پیچیده مواجه شوید- افرادی از سطوح مختلف، با قلمروهای فکری مختلف و روش‌های فکر کردن و عمل کردن مختلف. به همین دلیل است که نجات مردم این‌قدر سخت است. هرجا چنین پدیدۀ غیرعادی‌ای درمیان مریدان دافا پدیدار می‌شود، همیشه به‌خاطر این است که تمرین‌کنندگانی در آن منطقه هستند که وابستگی‌های مرتبطی دارند. اگر هیچ کسی در آن منطقه به چنین چیزهایی وابستگی نمی‌داشت، آنگاه آن پدیده‌ روی نمی‌داد. بنابراین، اگر به این سال‌ها نگاهی بیندازید و سعی کنید به خاطر بیاورید، دلیل انواع و اقسام پدیده‌های غیرعادی که در سراسر سرزمین اصلی چین روی داده چه چیزی است؟ آنها به این منظور بودند که افکار و تصورات بشری‌ و وابستگی‌های‌تان که در تزکیه‌تان ازبین نبرده بودید را افشاء کنند. آنها به این منظور بودند که شما را فریب دهند، مرتکب اشتباه شوید، باعث شوند پول از دست بدهید و مانند آن. فقط بعد از اینکه چنان سخت به زمین بخورید که سرتان ضربه خورده و خونریزی کند، نهایتاً متوجه آن می‌شوید. بنابراین هدف این بود که وابستگی‌های خود را رها کنید و فقط برای چنین هدفی روی دادند. بنابراین، فکر می‌کنم مشکل همچنان در تزکیه شاگردان در آن منطقه نهفته است، باعث می‌شود به‌وسیلۀ نیروهای کهن مورد مداخله قرار بگیرید. حداقل برای آن اشباح منحرفی که می‌خواهند برای فا به‌هم‌ریختگی ایجاد کنند شنوندگانی فراهم کرده‌اید.

مرید: هرچه به انتها نزدیک‌تر می‌شویم، باید کوشاتر باشیم. اما برخی شاگردان هنوز خودشان مزاحمت‌های وخیمی را تجربه می‌کنند و تا درجات گوناگون از میان کارمای بیماری می‌گذرند، که آنها را در انجام سه‌کار تحت تأثیر قرار می‌دهد. چگونه باید به چنین تمرین‌کنندگانی کمک کنیم؟

استاد: حقیقتاً. از ابتدا تا انتها، نیروهای کهن، محیط تزکیۀ آرامی را برای مریدان دافا اجازه نمی‌دهند. وقتی می‌بینند که مریدان دافا در این مناطق برخی از انواع وابستگی‌ها را در خود نگه داشته‌اند، کاری می‌کنند که مسئله‌ای روی دهد تا همه ببینند، و به این‌ منظور است که شما را وادار به تزکیه کند. ازاین‌رو به خودتان نگاه کنید و ببینید چه فکری در شما پدیدار می‌شود: آیا با افکار درست فکر می‌کنید یا با وابستگی‌های بشری فکر می‌کنید؟ در تمام مدت به این شیوه عمل کرده‌اند. برخی شاگردان برای مدت‌زمانی طولانی به وابستگی‌های خود چسبیده‌اند بدون اینکه از آنها آگاه باشند. شاید چنین تمرین‌کنندگانی آنقدر با روشنگری حقیقت و کارهای مرتبط با دافا مشغول بوده‌اند که حتی قلبی برای این نگذاشتند تا درباره خودشان بیندیشند. آنها خود را به‌دقت مورد بررسی قرار نداده‌اند. وقتی چنین مسائلی وخیم می‌شوند و نیروهای کهن آن را رها نمی‌کنند، آنگاه مشکلات متجلی می‌شوند. بنابراین، واقعاً باید توجه کنید. بدون توجه به اینکه اهریمن چگونه دیوانه‌وار رفتار می‌کند، تا وقتی هیچ کوتاهی نداشته باشید آن جرأت نمی‌کند به شما دست بزند.

مرید: در نسخۀ چاپی جوآن فالون، در انتهای کتاب پاراگرافی از فا وجود دارد: «در ظاهر، جوآن فالون درخصوص زبان، فاخر نیست. حتی ممکن است مطابق با گرامر نوین نباشد...» برخی شاگردان فکر می‌کنند که این بخشی از محتوای جوآن فالون نیست، و درنتیجه درطول مطالعه گروهی فا نباید خوانده شود. سایر شاگردان بر این عقیده هستند که این فا است و این در کتاب دافا است، بنابراین باید خوانده شود.

استاد: وقتی در گروه می‌خوانید نیازی ندارید آن پاراگراف را بخوانید. آن پاراگراف به‌وسیلۀ من نوشته شد، اما مجبور نیستید آن را بخوانید. در طول مطالعه فا مجبور نیستید آن را بخوانید. درحال گفتن آن در اینجا هستم، بنابراین مشکلی نیست. (تشویق)

مرید: معنی «همراه استاد به دنیا نزول کنید و هزار سال پادشاه باشید» چیست؟

استاد: آن یک‌هزار سال هم‌اکنون سپری شده است. شما در تاریخ پادشاه بودید، اما آن را نمي‌دانید. برخی از افراد در طول تاریخ همیشه پادشاه بودند، و پس از اینکه بازپیدا شدند دوباره پادشاه بودند. مریدان دافا، بگذارید به شما بگویم، برای آنهایی که اینجا نشسته‌اید، در گذشته، زمانی ده‌هزار پادشاهی در این دنیا وجود داشت. گفته‌ای چینی درباره دنیا وجود دارد: «آنهایی که مدت‌ها تقسیم شده‌اند به‌طور حتم متحد می‌شوند؛ آنهایی که مدت‌ها متحد هستند به‌طور حتم تقسیم می‌شوند.» به‌عبارت دیگر، با گذر زمان، یک پادشاهی متحد به پادشاهی‌های کوچکتر شکسته می‌شود، و در مرحله‌ای، ‌تعداد پادشاهی‌ها درمجموع ده‌هزار بود. به‌هرحال، صرفاً این‌همه پادشاه وجود داشت، یک دور پادشاهان پس از دیگری. اما تمام پادشاهان مریدان دافا بودند، مطمئناً این‌گونه است.

مرید: مریدان دافای جوان چگونه باید بین کارهای مرتبط با دافا و ارتباط با خانواده و والدین‌شان تعادل برقرار کنند؟ مداخله و فشار بسیار زیادی وجود دارد که از طرف افکار و تصورات مرتبط با اجتماع و خانواده می‌آید. اگر مریدان جوان انتخاب کنند که در طلب مسیر طی کردن مدارج دانشگاهی و سپس شاغل شدن نباشند، والدین‌شان با آن موافقت نمی‌کنند.

استاد: وقتی در اجتماع بشری عادی تزکیه می‌کنید، قرار نیست به افراط بروید. می‌توانید روابط با مردم عادی درخصوص شکل‌های اجتماع را به‌آسانی اداره کنید. اگر می‌خواهید در طلب مدارج دانشگاهی باشید، پس به‌پیش بروید و آن را انجام دهید. هر چیزی که در اجتماع وجود دارد [بخشی از] محیط تزکیه شما است. تا این حد روش ما منعطف است. فای ما این‌قدر عظیم است که هر چیزی در اجتماع، بخشی از محیط تزکیه‌تان می‌شود. ممکن است فکر کنید، این واقعاً وسیع است. اما این‌گونه نیست. این کیهان حتی بزگتر است. حتی بشریت به آن بزرگی نیست. با درنظر گرفتن تعداد مریدان دافا، که قبلاً در آسمان‌ها پادشاه بودند، و اینجا آمده‌اند تا تزکیه کنند، درواقع این دنیا خیلی کوچک است.

مرید: امروزه، مریدان دافا در چین با استفاده از ارسال پیام‌های ضبط‌شده با گوشی موبایل خود درحال نجات بسیاری از مردم هستند. اما برخی هم‌تمرین‌کنندگان به تلفن‌شان متکی هستند و جرأت نمی‌کنند به‌طور رودررو حقیقت را برای مردم روشن کنند. برخی به پیام‌های صوتی ضبط‌شده به‌دقت گوش نمی‌دهند. برخی یک شماره را بارها شماره‌گیری می‌کنند و طرف مقابل را عصبانی می‌کنند. نیروهای کهن از این سوءاستفاده کرده‌اند و ما شاهد کمبود کارت تلفن بوده‌ایم و قیمت‌ آنها درحال افزایش است. و برخی هم‌تمرین‌کنندگان نمی‌توانند به‌خاطر کمبود کارت تلفن از گوشی موبایل‌شان استفاده کنند. این اتلاف منابع است.

استاد: در روشنگری حقیقت، بدون توجه به اینکه چه شیوه‌ای را استفاده می‌کنید درحال نجات مردم هستید. اما نباید فقط به یک شیوه خاص متکی باشید. و اگر واقعاً این‌طور است که جرأت نمی‌کنید به‌طور رودررو حقیقت را روشن کنید، این وابستگی ترس است، ازاین‌رو این مشکلات بروز کرده‌اند. چه کاری باید انجام شود؟ فکر می‌کنم نیاز ندارید استاد زیاد بگوید. به‌محض اینکه این پرسش را خواندم، متوجه شدید که چه کار کنید. سعی کنید بهتر عمل کنید.

مرید: تبلیغ شن یون جریان اصلی اجتماع را هدف قرار می‌دهد. افرادی که به این گروه تعلق دارند معمولاً در فرهنگ و هنر موفقیت‌های بیشتری دارند و نیروی اصلی پشت سنت‌ها بوده و جامعه را به‌سوی راه و رسم راستین رهنمون می‌کنند. (استاد: درست است.) اما امسال، بسیاری از شیوه‌هایی که در ترویج شن یون در مناطق مختلف به‌کار گرفته شدند، تفاوت قابل‌توجهی نسبت به ذهنیت جریان اصلی اجتماع دارد. هم‌اکنون برخی بازخوردهای منفی از مردم در غرب دریافت کرده‌ایم. شاگردان در برخی مناطق، بر اساس درک و سلیقۀ خود، تغییراتی در طراحی و متن مطالب مربوط به ترویج شن یون ایجاد کردند، باعث آسیب به تصویر شن یون به‌عنوان برندی سطح‌بالا شدند. برخی از متون پر از غلط‌های انگلیسی و عبارات «چینگلیش» بود. برخی افراد، برای افزایش فروش، همیشه بر تخفیف تأکید می‌کردند و حتی به شکل‌های مختلفی تخفیف دادند. برخی افراد، وقتی مطالب را پخش می‌کردند، به شکلی تهاجمی عمل می‌کردند و به مکان‌هایی که انتخاب می‌کردند توجه نمی‌کردند، حتی به مکان‌های کثیف، بهم‌ریخته و نامناسب می‌رفتند. این شیوه‌ها باعث شد برخی افراد غربی فکر کنند که شن یون از سرزمین اصلی چین یا محلۀ چینی‌ها است. آن شاگردانی که مطالب شن یون را تغییر دادند حتی به دیگران یادآوری کردند که آن را از دفتر شن یون مخفی نگه‌دارند. آیا باید روی کیفیت طراحی و شیوه‌های مناسب برای ترویج، کنترل متمرکزی بگذاریم؟

استاد: شاید متوجه نشده‌اید که دفتر شن یون چیست؟ آن معرف شن یون است. در جلسه شن یون، گفتم که تغییر سرسری مطالب شن یون مجاز نیست. بگذارید به همه بگویم که مطالب... این من هستم که تصویر استفاده‌شده برای مطالب و بیلبورد را انتخاب کردم. آنها به‌وسیلۀ طراح شن یون طراحی می‌شوند، به‌وسیلۀ طراح در دفتر شن یون. سپس آن را نگاه می‌کنم و اگر با آن موافق نباشم، تغییراتی اعمال می‌شود. وقتی طرح‌ها نهایی شدند، آنگاه منتشر می‌شوند. اگر بروید و در مطالب شن یون تغییراتی اعمال کنید، در اجتماع عادی نقض قوانین محسوب می‌شود. حداقل، به‌عنوان تزکیه‌کننده، نمی‌توانید به‌طور سرسری روی چیزهایی که استاد درباره‌شان تصمیم گرفته تغییراتی اعمال کنید، مگرنه؟ (تشویق) بیشتر اینکه، آگهی‌ها با استفاده از مفاهیم سنتی طراحی شدند. هم رنگ‌ها و هم ترکیب‌بندی تصاویر، سنتی‌ بودند- کاری که مردم امروزه قادر نیستند انجام دهند. اما چیزهایی که شما درست کردید، نه ارزش هنری دارند و نه درکی از هنر و رنگ‌های سنتی. بسیاری از آنها در نظر من بی‌سلیقگی بودند و درنتیجه درحال آسیب‌زدن به شهرت شن یون بودند. و حتی انگلیسی استفاده‌شده در آنها «چینگلیش» بود که مردم درک نمي‌کنند و اغلب در کلماتی که استفاده کردند غلط وجود داشت. و در برخی موارد، متن حتی بزرگتر از کلمات «شن یون» بود. در هر مورد، نسبتاً عجیب به‌نظر می‌رسید. علاوه‌براین، شما درباره تبلیغات چیز زیادی نمی‌دانید و صرفاً بر اساس فرضیات خود عمل می‌کنید. این عملی نیست. دیروز در جلسه شن یون درباره این موضوع صحبت کرده‌ام. به‌طور مشخص درباره این مشکل صحبت کردم. به این توجه کنید.

مورد دیگر این است که، استاد این نمایش را درست کرده تا جریان اصلی اجتماع را هدف قرار دهد. اما آنچه انجام داده‌اید همیشه در تناقض با آن چیزی است که استاد انجام می‌دهد. به‌عنوان یک مثال و تشابه، من به سمت شرق می‌روم، اما شما همیشه می‌خواهید به‌سمت غرب بروید. به‌عنوان یک مورد: من می‌خواهم شن یون با جریان اصلی اجتماع شروع کند، ابتدا خود را در طبقۀ‌ بالای جامعه بنیان نهد. ما می‌خواهیم برای نجات موجودات دروازه‌ای آنجا باز کنیم، فقط آنگاه می‌توانیم تأثیری روی کل جامعه داشته باشیم. در بیشتر مواقع آنچه انجام مي‌دهید، در پیروی از افکار استاد نیست. بلکه همیشه به شیوه‌ای که فکر می‌کنید باید انجام شود آنها را انجام داده‌اید. هرجا که می‌روم، نگاهی به محله‌های سطح‌بالا می‌اندازم و اغلب هیچ تبلیغی از شن یون در آنجا نمی‌بینم. اما وقتی به محلۀ چینی‌ها می‌روم، همه جا با پوسترهای شن یون پر شده است. برخی از آگهی‌ها اجتماعاتی با استانداردهای بسیار پایینِ زندگی را هدف قرار دادند. این مانند دور ریختن پول است.

به گذشته فکر کنیم، شن یون چندین سال در رادیو سیتی اجرا داشت. گاهی اوقات، شن یون به‌طور بی‌وقفه نیم‌ماه آنجا اجرا داشت و تقریباً در هر نمایش شش‌هزار نفر می‌آمدند. اما قیمت بلیت‌ها پنج، ده، یا پانزده دلار بود... بالاترین مبلغ بلیت بیست‌وپنج دلار بود. به‌مدت چندین سال، شن یون حتی در نیویورک سیتی هم تأثیری ایجاد نکرده بود. وقتی برخی از حضار درطول نمایش چیزی مهیج می‌دیدند، سوت می‌زدند و فریاد می‌کشیدند. و وقتی نمایش تمام می‌شد، برای‌شان سرگرم‌کننده بود و همه‌اش همین بود. برخی افراد حتی می‌پرسیدند: چطور است که در این نمایش چینی، رقص شیر وجود ندارد؟ سطح تقدیر هنری‌شان در همین حد بود. این نمایش هیچ هدفی را برآورده نمی‌ساخت. بنابراین، اگر می‌خواهیم به هدف‌مان دست یابیم، باید خودمان را در جریان اصلی اجتماع بنا کنیم. اگر آنچه انجام می‌دهید همیشه نتواند مطابق با آن‌ چیزی باشد که استاد می‌خواهد انجام شود، مسلم است که در فروش بلیت‌ها به‌طور ضعیفی عمل می‌کنید.

همین برای انجام مصاحبه توسط گزارش‌گرانِ رسانه‌ها مصداق دارد... این چیزی است که بارها گفته‌ام: من می‌خواهم بر طبقات بالای جامعه تمرکز کنیم، پس شروع کنید با آنها مصاحبه کنید. اما افرادی که در برنامه‌های تلویزیونی‌تان در مصاحبه‌ها ظاهر می‌شوند از جریان اصلی اجتماع نیستند، بلکه از طبقات پایین‌تر جامعه هستند. آنها با آنچه درحال انجامش هستیم مطابقت ندارند. اینجا درحال تبعیض قائل شدن درخصوص هیچ‌کسی نیستم. می‌خواهم دروازه‌های نجات مردم را با استفاده از هدف قرار دادن جریان اصلی اجتماع باز کنم- می‌خواهم همه مردم را نجات دهم! فقط وقتی دروازه‌های جریان اصلی اجتماع باز شود می‌توانیم تأثیری روی تمام جامعه داشته باشیم. الان گفتم که وقتی در رادیو سیتی بودیم، بلیت‌ها را به قیمت پنج دلار می‌فروختیم. به‌مدت چندین سال، در سالنی با گنجایش شش‌هزار نفر اجرا داشتیم. گاهی اوقات به‌مدت نیم‌ماه به‌طور بی‌وقفه اجرا داشتیم. اما تأثیر چندانی نداشت. نتوانستیم حتی در نیویورک سیتی هم تأثیری داشته باشیم. اما به‌محض اینکه محل نمایش را به لینکلن سنتر تغییر دادیم، قیمت بلیت‌ها افزایش یافت، اما افراد بیشتری شروع به آمدن کردند. فقط پس از دو نمایش، شن یون در سراسر نیویورک شناخته شد و مردم در اتوبوس و مترو همگی درباره شن یون صحبت می‌کردند. بلافاصله وضعیت تغییر کرد.

مرید: آیا مناسب است که شاگردان دافا از سرزمین اصلی چین را سازمان‌دهی کنیم که یا به خارج یا به تایوان بروند تا نمایش شن یون را تماشا کنند یا در کنفرانس‌های فا شرکت کنند؟ آیا این با مسیر تزکیه‌ای که استاد در طول این دوره برای آنها نظم و ترتیب‌ داده‌اند مداخله نمی‌کند؟ مریدان دافای پکن مایلند درودشان را به استاد برسانند!

استاد: شنیدم که وقتی دیگران سعی کردند آنها را متوقف کنند، برخی از شنیدن امتناع کردند؛ آنها شاگردان را به انجام آشکار این یا آن کار هدایت می‌کنند، و ایمنی را درنظر نمی‌گیرند. وقتی شاگردان خارج از چین درباره چنین چیزهایی می‌شنوند، فکر می‌کنند که چنین افرادی باید جاسوسانی باشند که برای ح.ک.چ کار می‌کنند و به‌طور عمد هویت شاگردان را برای جامعه فاش می‌کنند. البته، افراد دیگری وجود دارند که شاگردان را برای شرکت در کنفرانس‌های فا سازمان‌دهی می‌کنند تا وارد اینجا شوند. افرادی مانند این نیز وجود دارند. گرچه من ضرورتاً آن را به این شکل نمی‌بینم، اما ممکن است کارهای شما در نظر شاگردان خارج از چین مشکوک باشد، زیرا الان دوره‌ای خاص است. آیا دلیل اینکه در خصوص ایمنی نگرانی چندانی ندارید این است که در تزکیه‌تان در درک از فا دچار انحراف شده‌اید؟ آیا قصد شما برای خودنمایی باعث شده ایمنی شاگردان را درنظر نگیرید؟ شاگردان خارج از چین فکر می‌کنند شما درک منحرفی از فا دارید. آیا من درست فکر می‌کنم که این چیزی نیست که روی داده باشد؟

مرید: بیش از ده‌هزار مرید دافا از پنجاه‌ و هشت کشور و منطقه درودشان را به استاد باشکوه‌مان می‌رسانند و به‌خاطر نجات‌مان قدردانی‌شان را نسبت به استاد ابراز می‌کنند! هه‌شی. (مریدان به‌طور پرشوری تشویق می‌کنند)

استاد: بگذارید اینجا پاسخ به پرسش‌ها را متوقف ‌کنیم. بیش‌ازحد وقت شما را نمی‌گیرم. زیرا کنفرانس فا جایی است که شما درک و نگرش خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارید، به شما کمک می‌کند رشد کنید. و ازآنجاکه همه می‌خواهند استاد را ببینند، احساس کردم باید هنوز اینجا بیایم، و درحالی که اینجا هستم به برخی از پرسش‌های‌تان پاسخ دهم. اما نمی‌توانم بیش‌ازحد بگویم. اگر مسائل را مثل روز برای شما روشن می‌ساختم و خیلی کامل و خیلی خاص توضیح می‌دادم، نیروهای کهن تاب نمی‌آوردند. نمی‌خواهم مسیر تزکیه‌تان را سخت‌تر سازم. هرچه باشد، این آزار و اذیت شدید است، ازاین‌رو هرچه مسائل را واضح‌تر برای‌تان بگویم، تزکیه‌تان سخت‌تر خواهد شد. نمی‌توانم به‌جای شما مسیرتان را بپیمایم. شما باید خودتان مسیر خود را بپیمایید. مریدان دافایی که از میان ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۹ با موفقیت گذر کرده‌اند، باید خود را گرامی بدارند. واقعاً قابل‌توجه هستید. حتی خدایان شما را گرامی می‌دارند. امیدوارم در مسیر پیش رو به‌خوبی عمل کنید. مخصوصاً برای آنهایی که قادر نبوده‌اند به‌خوبی عمل کنند، باید بیشتر مراقب باشید، و قدر وقت و زمانی که هنوز دارید را بدانید. از همگی تشکر می‌کنم! (مریدان به‌طور پرشوری تشویق می‌کنند)

( تاریخ آخرین‌ بازبینی ترجمه: ۳ تیر ۱۳۹۶)