(Minghui.org) حزب کمونیست چین در 18 سال آزار و شکنجه فالون گونگ نه تنها تمرین‌کنندگان را تحت شکنجه قرار داده است، بلکه اعضای خانواده و افراد دیگر را نیز گرفتار کرده است. مطالب زیر مجموعه‌ای از پرونده‌های برگرفته شده از یک گزارش مینگهویی است که در 13 ژوئیه 2016 منتشر شد.

بازداشت خانواده‌ای چهار نفره

بعد از اینکه تمرین‌کننده‌ای در شهر جیمو، استان شاندونگ دستگیر شد دختر غیرتمرین‌کننده‌اش باعجله از دانشگاه به خانه رفت که با مأموران پلیسی مواجه شد که در حال تفتیش خانه‌اش بودند. آنها دخترش را نیز دستگیر کردند و به همان بازداشتگاه بردند.

وکیل خانواده سعی کرد که با او در بازداشتگاه ملاقات کند اما او را از حق ملاقات محروم کردند.

وکیل گفت: «او فقط یک دختر جوان است. چه کار اشتباهی انجام داده است؟» «مادرش دستگیر شده بود. او به خانه برگشت و او نیز دستگیر شد. زمانی که پدر و مادربزرگ غیرتمرین‌کننده‌اش نیز سعی کردند که به ملاقات دخترشان بروند، آنها نیز دستگیر شدند. چرا این اتفاق روی داده است؟ آنها هیچ قانونی را نقض نکرده‌اند.»

دستگیری در حین ملاقات با دوستان

خانم لی هُنگلی از شهر جیمو در 5 ژوئن 2016 به دیدن تمرین‌کننده دیگری رفته بود که در همان زمان توسط پلیس محلی دستگیر شد.

همان شب، شوهر خانم لی و مادر شوهرش، که هیچ‌کدام فالون گونگ را تمرین نمی‌کنند، همراه با تمرین‌کننده‌ای به‌ نام ژانگ پِنگوی به اداره پلیس رفتند تا دلیل بازداشتش را متوجه شوند که خودشان نیز بازداشت شدند. سپس دختر غیرتمرین‌کننده خانم لی، خانم هوانگ رویینگ از دستگیری مادرش مطلع شد و به خانه رفت که درآنجا او نیز توسط مأموران دستگیر و محل سکونتش غارت شد.

دستگیری شوهر تمرین‌کننده

تمرین‌کننده‌ای به‌ نام خانم لی فانلی از شهر جینان، استان شاندونگ در 7 اوت 2012 در ایستگاه راه‌آهن محلی دستگیر شد که در آن زمان او و دختر هشت ساله‌اش در راه ملاقات با پدر و مادرش بودند.

سپس مأموران به خانه‌شان رفتند و شوهرش چن گوانگ‌چانگ را دستگیر کردند. او یک وکیل محلی است که فالون گونگ را تمرین نمی‌کند. دخترشان مجبور شد که در بازداشتگاه شاهد محاکمه پدر و مادرش باشد.

تهدید همسر تمرین‌کننده و هدایت او به سَمت خودکُشی

در 9 نوامبر 2015، تمرین‌کننده ژانگ یُنکویی در شهر چائویانگ، استان لیائونینگ دستگیر شد. همسرش خانم ژو هویی‌یوان که تمرین‌کننده نبود، به همان اداره پلیس رفت که خواستار آزادی‌اش شود. در عوض او به مدت 15 روز بازداشت شد.

خانم ژو بعد از آزاد شدن همچنان به‌دنبال آزادی شوهرش بود. مأمور پلیسی پیشنهاد کرد که در ازای پرداخت پول او را آزاد کند با این حال بعد از پرداخت پول مأمور به آن پیشنهاد پشت پا زد.

آقای ژانگ در مارس 2016 به سه سال حبس محکوم شد. آخرین امید خانم ژو ناامید و دچار فروپاشی روانی شد. در 20 ژوئن 2016 با پریدن در رودخانه‌ای دست به خودکشی زد. او 46 سال داشت.

تمرین‌کننده در بازداشتگاه پلیس می‌میرد

تمرین‌کننده لی وِنگجون از شهر جیلین، استان جیلین در مقاله‌ای که بر روی وب‌سایت مینگهویی منتشر شد بیان کرد:

«گروهی از مأموران امنیت ملی در 29 مه 2012 به‌زور وارد خانه‌ام شدند. آنها منزلم را غارت و کتاب‌های فالون گونگ را پیدا کردند. سپس با پلیس تماس گرفتند. دو مأمور پلیس مرد مرا گرفته بودند و مأموران دیگر خانه‌ام را جستجو می‌کردند.»

«در آن زمان هم‌تمرین‌کننده‌ای به نام یو شوئژُنگ در منزلم را زد. او آمد که درباره بیمه ماشین سؤالی بپرسد. پلیس در را باز کرد و صدای فریاد و درگیری شنیدم.»

«سپس متوجه شدم که مأموران پلیس آقای یو را از در منزلم به پایین پله‌ها و طبقه اول ساختمان و به داخل ماشین پلیس کشاندند. وقتی بعد از 37 روز آزاد شدم، به من گفته شد که آقای یو در همان اداره پلیس به‌دلیل شکنجه فوت کرده است.»